Aanmelden | RegistrerenHelp

Groepsinstellingen

Op deze pagina beheer je een aantal velden met informatie over de groep zelf.

Hier kan je aanvinken dat de leiding verbeterd is (bij het begin van het werkjaar is dat tegen 15 september),

én dat de leden verbeterd zijn (bij het begin van het werkjaar is dat tegen 15 oktober)

Als ook de leden verbeterd zijn, stuurt Scouts en Gidsen Vlaanderen een eerste factuur voor het lidgeld van de aangesloten leden.

In de loop van het werkjaar kan je nog altijd nieuwe leden/leiding toevoegen of leden/leiding schrappen, je zal dan eventueel een aanvullende factuur krijgen of een creditnota (voor geschrapte leden die nog geen lidkaart ontvingen).

De aanpassingen komen automatisch terecht bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, je hoeft dan niets meer aan te vinken.

Verzekerd?

Ook als je in het begin van het werkjaar het vinkje leden verbeterd nog niet hebt aangevinkt zijn alle leden die een lidnummer hebben verzekerd. Nieuwe leden zijn verzekerd tijdens de eerste en tweede vergaderingen. Na de tweede vergadering geef je hen een scouts- en gidsenfunctie in de groepsadministratie, zodat ze een lidnummer krijgen.

Nadat je aanvinkte dat de leden verbeterd zijn, krijgt de financieel verantwoordelijke van ons een eerste factuur voor de lidgelden. Wacht niet te lang met betalen: slechts gedurende een beperkte overgangsperiode kunnen we garant staan voor de dienstverlening aan de leden. Pas na betaling van het lidgeld is een lid echt verzekerd.

Meer info over verzekeringen

Lidgeld betaald aan Scouts en Gidsen Vlaanderen (SGV): aangevinkt = de lidgeldfactuur voor dit lid is betaald. Niet aangevinkt en toch alle lidgeldfacturen betaald? Check dan even via secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be wat de oorzaak kan zijn.

Inschrijvingsfiche

Als je bij Groepsinstellingen “Nieuwe leden online laten inschrijven?” aanvinkt,en Opslaan klikt. Krijg je een unieke URL of Iframe die jullie webmaster kan gebruiken op de groepswebsite.

Werkwijze:

  • Via de link kunnen nieuwe leden zich inschrijven. Hierbij geven ze al hun details op.
  • Het kandidaat-lid en de VGA krijgen een bevestigingsmail.
  • De VGA ziet bij “Lidaanvragen”, welke nieuwe inschrijvingen er zijn binnengekomen.
  • Hij kan een inschrijving aanvaarden, weigeren of tijdelijk laten staan om later te verwerken.
  • Er vertrekt automatisch een mail naar de aanvrager wanneer de kandidatuur aanvaard/geweigerd wordt.
  • Na verwerking laat je best ook nog zelf iets weten aan de persoon die inschrijft.

Hoe kan dit er uit zien op onze website ? Voorbeelden

Groepseigen gegevens

Hier kan je groepseigen velden definiëren.

Er zijn 5 soorten velden mogelijk: tekstvelden, tekstblokken, aanvinkvelden, keuzelijsten en groep van velden.

Je vindt dan bij elk lid deze velden terug. Wanneer je een groepseigen veld wist, wordt bij alle leden dit veld verwijderd.

Bij het mailen kan je er dan voor kiezen om enkel naar het standaardmailadres of ook naar contactmailadressen een bericht te sturen. Opgelet! Je kan naar ouders mailen door bij elk scoutslid hun gegevens in te vullen bij “contacten”. Deze contacten staan automatisch bij de mail opties.

Tussentakken of parralleltakken beheer je het makkelijkst met Groepseigen gegevens.

Groepseigen functies

Hier kan je eigen functies voor je groep aanmaken en schrappen. Dit zijn geen officiële functies, maar dienen voor intern gebruik binnen je groep. Wanneer er nog een lid is met de betreffende functie, kan je die functie niet schrappen.

Opgelet! Elk lid MOET steeds een functie van Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben. Leden met enkel een groepseigen functie, komen niet bij Scouts en Gidsen Vlaanderen terecht, worden niet aangesloten en zijn dus niet-verzekerd!

Lees- en schrijfrechten

  1. Groepseigen velden zijn steeds zichtbaar voor het lid zelf.
  2. Als je aanvinkt dat de leiding een groepseigen veld kan wijzigen, kan leiding op de detailpagina van een lid (onder de adresgegevens) de betreffende velden kan aanpassen.
  3. Als je aanvinkt dat de persoon zelf een groepseigen veld kan wijzigen, kan elk lid van je groep dit veld in zijn profielpagina aanpassen. Deze velden komen ook automatisch terecbt op de inschrijvingsfiche. Zo kunnen kandidaatleden die al bij inschrijving invullen.

Groepenzoeker

Alle info die je hier invult, wordt ook gebruikt door de groepenzoeker op onze website. http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepen-zoeker

Op het kaartje kan je de coördinaten van je lokaal verplaatsen zodat het exact correct staat. Vul ook zeker een werkend e-mailadres en website in Bij de 'vrije info' kan je iets opgeven zoals bv 'Vergaderingen zijn op zondag meestal van 14u tot 17u.'

Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsinstellingen (generated for current page)