Aanmelden | RegistrerenHelp

Disclaimer

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruikers die hun gegevens aanpassen doen dit onder eigen verantwoordelijkheid, of in voorkomend geval onder verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogd.

Alle gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van het lidgeld en verzending van de lidkaarten, tijdschriften en facturen. Voor andere zaken wordt steeds uw toestemming gevraagd.

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken van de zending van de lidkaarten, tijdschriften en facturen.

Navigatie
QR Code
QR Code disclaimer (generated for current page)