Aanmelden | RegistrerenHelp

2016 - 2017

ploeg Lokalen 15 februari '17

ploeg Lokalen 13 december '16:

 • Zwevende items vorige ploegvergadering vastpakken: samenvatting lokalenvisum voor DC's, groepen stimuleren om te verhuren in juli, mailing lokaalverantwoordelijken
 • Investeren met impact: we maken een fiche over veiligheid in jeugdlokalen
 • Zonnepanelen op daken van scoutslokalen: scoutsgroepen hebben te weinig verbruik en dus geen terugverdientijd. En de oppervlaktes zijn niet groot genoeg om ze aan anderen aan te beiden
 • Varia: districten belonen, beleidsnota 2018-2021 en GIS-laag.

ploeg Lokalen 26 oktober '16:

 • Welkom aan nieuwe ploegleden: Daphne en Luca
 • Kamphuizen te lang op voorhand geboekt: plannen om hier iets aan te doen
 • Lokalenvisum: promoplan
 • Lokalenvisum: samenvatting voor DC's
 • Nieuws voor lokaalverantwoordelijken: 3x per jaar enkele items laten weten aan alle lokaalverantwoordelijke (LOK's)
 • Een contract voor elke groep: hebben de groepen 'zonder contract' inderdaad écht geen contract
 • Varia: opening nieuwe scoutslokalen, promo voor de ploeg, idee voor HO, nieuw logo, facebookgroep voor de ploeg

2015 - 2016

ploeg Lokalen 25 november '15:

 • Actieplannen lokalenvisum: we herlazen de teksten en reviseerden ze
 • Groepen zonder een contract voor hun lokaal: we starten acties op
 • Indicatoren over lokalen uit scoutsmeters: overlopen én nagaan of er actie nodig is
 • Nieuwe leden voor ploeg Lokalen: we zoeken! En gaan opnieuw tot organisatie over van een Dagje Lokalen (vormingsdag over lokalen met bezoek aan verschillende inspirerende voorbeelden).

2014 - 2015

ploeg Lokalen 4 juni '15:

 • Bezoek aan nieuwbouw Scouts en Gidsen Sint-Jan Wetteren en hun achthoekig lokaal.
 • Evaluatie werking ploeg Lokalen en vooruitblik 2015-2016.

HISTORISCH! De verbondsraad van 9 mei 2015 richt een ploeg Lokalen op binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen!

werkgroep Lokalen 4 maart '15:

 • Intussen in lokalenland: bespreking scoutsmeters over lokalen
 • Avond van het lokaal: herbekijken concept in Big Blue
 • Sociale Crowdfunding (SoCrowd): een deal wenselijk zoals bij KSA?
 • Jeugdlokalen & de Kerk: stand van zaken van het traject
 • Lokalenvisum: hoe het nut duidelijker maken
 • Visie op ruimtelijk ordening: moet een scoutsgroep zijn lokaal openstellen (delen) met anderen?

werkgroep Scoutslokalen 13 januari '15:

 • Vorming op HO: bepalen van vormingsaanbod en start zoeken naar begeleiding.
 • Prioriteit lokalenvisum: uitwerken actie rond het probleem dat te veel leiding niet hoofdschakelaar elektricteit/gas/water weet zijn in lokaal.
 • Dag van het lokaal (28 maart): timing en promo.
 • Ecologie en scoutslokalen: input verzamelen voor schrijven artikel in Over & Weer.
 • Visie op ruimtelijke ordening: start van vastleggen visie op waar scoutslokalen best gelegen zijn.

werkgroep Scoutslokalen 4 november '14:

 • Bezoek aan nieuwbouw Scouts en Gidsen Kieldrecht
 • Intussen in lokalenland: artikel in Over&Weer over ecologie, opening van nieuwe lokalen in Diest en Londerzeel, beleidsnota minister i.v.m. lokalen
 • Jeugdlokalen & de kerk: binnen traject over opstellen contracten nadenken over hoe hoog huurgeld moet zijn en welke ondersteuning groepen nodig hebben
 • Jeugdlokalen & financiën: input voor herwerking brochure
 • Dag van het Lokaal (28 maart 2015): brainstorm over thema en locatie

werkgroep Scoutslokalen 30 september '14:

 • Ondertussen in scoutslokalenland: opening van nieuwe lokalen in Deinze en in Dilbeek, Peter stopt met werkgroep, werkgroep Lokalen wordt op termijn ploeg Lokalen en verwelkoming Illias als nieuwe stafmedewerker.
 • Evaluatie HO 2014: tevreden deelnemers over onze vorming op onze eigen themagrond en op groepsleidinggrond (blijkt uit evaluatieformulieren).
 • Lokalenvisum: gebruik (27,3% van de groepen dus boven norm van “20% vernieuwt jaarlijks zijn lokalenvisum”), resultaten (brandveiligheid nog vaak niet in orde)en keuze van prioriteiten (1) erkenning voor wie veel verhuurt 2) leidingsploeg moeten schakelaars gas/elektriciteit/water weten staan 3) brandveiligheid)
 • Promo van brochure Jeugdlokalen & verhuur: we contacteren gericht de groepen die verhuren.
 • Jaarplanning opstellen en begroting

2013 - 2014

maart - mei

werkgroep Scoutslokalen 16 april '14:

 • Ondertussen in scoutslokalenland: deurmatten met logo om te geven bij opening nieuw scoutslokaal.
 • Beleidsnota 2014-2017: op vlak van lokalen inzetten op gebruik lokalenvisum en op groepen die voldoende lokalen in exclusief gebruik hebben.
 • Groepsleidingcongres: onze stand vorm en inhoud geven.
 • Websitepagina's: de webpagina's over lokalen op de site kritisch bekijken
 • HO: onze viewmaster voor op de markt, inhoud sprokkelen voor nieuwe werkwinkel Houd Uw Lokalen Proper (H.U.L.P.).
 • Kennisnetwerk: een kaart met alle nieuwbouwprojecten van jeugdbewegingen in Vlaanderen. Op termijn breiden we dit uit met een lijst van contacten die groepen mogen contacteren.
 • Zichtbaarheid werkgroep: we laten truien maken met ons logo maar geen stokvlag of t-shirts.

december - februari

werkgroep Scoutslokalen 19 februari '14:

oktober - december

Open inputavond 'jeugdlokalen & verhuur' 5 december '13:

 • Een open werkgroepvergadering over het thema Jeugdlokalen & verhuur.
 • Open? Ja, er kwam volk van Chiro, KLJ maar ook een zestal scoutslui die hun lokaal verhuren.
 • Over verhuur? Ja, want alle input, ervaringen, best practices, moeilijkheden … worden verwerkt tot een brochure Jeugdlokalen & verhuur.

juni - september

werkgroep Scoutslokalen 17 september '13:

 • Evaluatie HO: vorming oké maar minder volk dan anders, marktstand kon interactiever maar nieuw lokalenvisum trok aandacht.
 • Lancering nieuw lokalenvisum: stroomlijnen van proces (met reminders, een kennisnetwerk opstarten …).
 • Opening nieuw scoutslokaal: vanaf nu zijn wij er telkens bij.
 • Functie LOK in groepsadministratie: we schrijven nieuwe lokaalverantwoordelijken aan.
 • Jaarplanning 2013-2014 en toekomst van de werkgroep: open vergaderingen over de thema's 'verhuur' en 'ruimtelijke ordening' (in kader van beleidsnota 2014-2017).

2012 - 2013

maart - mei

werkgroep Scoutslokalen 28 mei '13:

 • Bezoek nieuwbouw Scouts en Gidsen Aalter: state-of-the-art doch kloek nieuw scoutslokaal
 • Nieuw lokalenvisum: stagiair Lies legt er de laatste loodjes aan. Ook over de lancering werd nagedacht.
 • Groepen die verhuren: voorstel aan beheerscommissie om te bepalen in welke mate verhuur een scoutsactiviteit is en dus onder de verzekeringspolis valt
 • Herfstontmoeting: stand van zaken van onze eigen cluster op zaterdagvoormiddag (nieuwe werkwinkels!) en onze aanwezigheid op de markt (met provocerende doe-actie!)
 • Wat met uitnodigingen voor openingen van nieuwe scoutslokalen: we gaan vanaf volgend jaar langs en dat mét een pakketje

werkgroep Scoutslokalen 24 april '13:

 • Bezoek nieuwbouw Sint-Hubertus Merelbeke: gloednieuw scoutslokaal in 3 verdiepingen.
 • Evaluatie dagje Lokalen: 18 deelnemers uit 12 verschillende groepen uit 6 gouwen én die allemaal positief evalueerden. Doel bereikt: scoutsgroepen bereiken met bouwplannen die niet op HO zijn omdat ze geen leiding meer zijn. In april 2015 organiseren we het dagje opnieuw.
 • Verplichtingen voor groepen die verhuren?: vzw-structuur aannemen of niet? Verplicht een erkenning halen of niet?
 • Project Nieuw lokalenvisum: afwerking van de tekstjes voor de actieplannen, invullen van de doordrukbladeren, testfase concretiseren.

werkgroep Scoutslokalen 3 april '13:

 • Project Nieuw lokalenvisum: Lies maakte voorstel voor de teksten van de papieren versie. We lazen het door. De teksten voor het actieplan werden verdeeld om verder op punt te stellen.
 • HO: een actief standje op het marktje. Promogadget voor nieuw lokalenvisum.
 • Dagje lokalen: belronde naar lokaalverantwoordelijken van groepen met bouwplannen.

werkgroep Scoutslokalen 12 maart '13: project Nieuw lokalenvisum

 • Meetvragen: Lies maakte een goed zo als definitief voorstel voor de meetvragen voor in het visum. We losten de laatste vragen op.
 • IT-vragen: nog een rits principebeslissingen waren te nemen opdat de IT aan de slag kon voor het programmeerwerk
 • Kader voor actieplan: we kwamen tot een kader om de stukjes tekst voor het gepersonaliseerd actieplan te kunnen schrijven
 • Dagje Lokalen (20 april): Eveline gaf een stand van zaken.

december - februari

werkgroep Scoutslokalen 29 januari '13: project Nieuw lokalenvisum

 • Voorstel voor structuur om lokalen te classificeren op verschillende categorieën.
 • Vertaling van dit schema in meetvragen. Dit zijn eenduidig te interpreteren ja/nee-vragen.
 • We kenden gewicht toe aan categorieën. Het gepersonaliseerd actieplan voor de groepen moet namelijk geordend zijn naar belangrijkheid.

oktober - december

werkgroep Scoutslokalen 27 december '12

 • Project 'Nieuw lokalenvisum': brainstorm over inhoud lokalenvisum (wettelijke normen, zaken rond beheer van een lokaal, …).
 • Vorming op HO: we kozen de 7 werkwinkels die we willen aanbieden op HO (inbraakpreventie, Bob de bouwer (= bouwen), basisonderhoud van het lokaal + loodgieterij, lokalenbeheer, verhuur, het bouwproces en energiezuinigheid (elektriciteit-, gas- en waterverbruik).
 • Dagje Lokalen: zaterdagnamiddag 20 april ontvangen we scoutsers (lokaalverantwoordelijken, vzw's, …) die bezig zijn met een verbouw- of nieuwbouwproject voor vorming en uitwisseling

werkgroep Scoutslokalen 21 november '12

 • Project 'Nieuw lokalenvisum': onze beheerscommissie van antwoord dienen over hun bezorgheid inzake de minimumnorm, kader voor een nieuw meetinstrument en algelijk het al beginnen invullen voor brandveiligheid, sanitair en verwarming.
 • Project 'Veilig onder dak': op zoek naar slinkse manieren om op de verbondsraad van 8 december de harten van DC's te beroeren, zowel plenair als tijdens de vorming
 • Vorming op HO: krijtlijnen voor keuze van werkwinkels over lokalen op HO 2013 (= de populairste blijven, enkele goeie maar minder populaire ook en op zoek naar 1 nieuwigheid)

werkgroep Scoutslokalen 16 oktober '12

 • Evaluatie HO: tevreden van ons aanbod, minder van het aantal dat we hiermee aantrokken.
 • Prioriteit lokalen 2012-2013: we kiezen niet langer voor 'omgaan met gas/elektriciteit/water' maar wel voor 'contacten met de eigenaar (vzw, gemeente, de Kerk)' n.a.v. de huidige expertise die bestaat over Jeugdlokalen & De Kerk
 • Project Nieuw lokalenvisum: overlopen van de feedback vanop inputmomentje op de verbondsraad, begin van definitie minimumnormen voor een scoutslokaal en concreter maken wat we online willen aanbieden.

juni - september

werkgroep Scoutslokalen 21 augustus '12

Eigenlijk was dit de eerste vergadering van de projectgroep rond het nieuwe lokalenvisum. Stevig wat werk verzet in het uitwerken van het concept.

 • Synthese van de evaluaties van het huidige lokalenvisum, opgesplitst per doel (meetinstrument, engagement laten opnemen, opvolgingsinstrument voor DC en structuren)
 • Sterktes behouden
 • Zwaktes wegwerken van het huidig visum: formuleren van mogelijke oplossingen of alternatieven

werkgroep Scoutslokalen 30 mei '12

We hielden een vriendjesvergadering: een open werkvergadering waar uiteindelijk 7 nieuwe gezichten opdoken.

 • Prioriteit 2012-2013: voorstelling van resultaten lokalenvisum 2011-2012 en aan de hand daarvan keuze van nieuwe prioriteit voor 2012-2013 namelijk … omgaan met gas/elektriciteit/water (invalshoek verbruik en veiligheid).
 • Project nieuw lokalenvisum: evaluatie van het huidige lokalenvisum op vlak van doelstellingen en methoden.
 • Varia: materiaalaanvraag HO, praktijkvoorbeelden voor www.jeugdlokalen.be.

2011 - 2012

maart - mei

werkgroep Scoutslokalen 4 april '12

 • Dagje Lokalen: dit jaar dus nog niet, maar wel op zaterdag 20 april 2013 in het verbondscentrum het eerste Dagje Lokalen . Werkwinkels over lokalen (met de focus op nieuwbouw of grote renovaties), voor wie niet op de vorming op HO geraakt (vzw's, oud-leiding, …).
 • Vorming op HO: we bieden 9 werkwinkels aan op HO (tips & tricks voor lokalenonderhoud, Tuur van de verhuur, Lokaal zkt geld, Inbraak- en vandalismepreventie, pimp je scoutsterrein, Bob de Bouwer kent alles van elektriciteit, Bob de Bouwer wordt loodgieter, Bob de Bouwer bouwt, Bow de Bouwer isoleert). Nog beter, we vonden voor alle 9 ook al werkwinkelgevers.
 • Marktje op HO: we gaan opvallen door blindlopen te organiseren m.b.v. de brandweer, we gaan leiding doen dromen van betere lokalen m.b.v. legoblokjes en we gaan raad geven m.b.v. de vraag 'hoe is het met jullie lokaal?'.
 • Revisie lokalenvisum: de visa zijn op. Een herdruk dringt zich op, net zoals de keuze tussen een kleine revisie, een grote revisie of een project om alles grondig te kunnen bekijken. We willen een visum waar we volledig achter kunnen staan, dus gaan we voor een project.
 • Uitbreiding werkgroep Lokalen: een werkgroep met veel hooi op zijn vork, heeft nood aan volk om die vork omhoog te houden. Volgende vergadering 30 mei '12 wordt een 'open vergadering' (een vriendjesvergadering dus).
 • Varia:
  • Elke Over & Weer telde dit jaar een artikel over lokalen. Volgend jaar gaan we op in de rubriek Goed geregeld en verzorgen we één artikel over de nationale prioriteit.
  • Aanzet tot extra blad voor in groepsraadmap over gebruik van lokalenvisum en -map.

december - februari

werkgroep Scoutslokalen 25 januari '12

 • Dag van de Lokalen: op zaterdagnamiddag 21 april '12 gaat de eerste editie van het namiddagje lokalen door. Vorming, uitwisseling en info voor scouties uit groepen die bouwen of verbouwen, maar die niet tot op HO geraken. We bekeken het voorbereidende werk van stagiair Lies (merci!) en gaan er voor.
 • Vorming op HO: Tom gaf een stand van zaken van de voorbereidingen van onze aanwezigheid op HO (vorming en marktje). De keuze van de werkwinkels én de werkwinkelgevers liggen nu vast.
 • Artikels Over & Weer: ook in het juninummer van Over & Weer komt er een artikel over lokalen. We legden de tips & tricks samen die we gaan neerschrijven in een pagina over het verhuren van je lokaal tijdens de zomer.
 • Dag van de materiaalmeester: we verzorgen er de werkwinkel Brandveiligheid: preventie en overlegden waar we de nadruk gaan op leggen.
 • Varia: definitieve vrijstelling van onroerende voorheffing (hoera!) en bijlage voor de lokalenmap voor in de papieren zending van mei (handig!).

oktober - december

werkgroep Scoutslokalen 17 november '11

Te gast in de lokalen van Sint-Vincentius te Sint-Niklaas, een scoutshemel op aarde want zij scoorden het hoogst op het lokalenvisum.

 • Vorming over lokalen: we lijstten op over welke lokalenthema's we al werkwinkels hebben. Ons huidig aanbod vergeleken we dan met de vormingsnood op vlak van lokalen (a.h.v. vragen die binnenkomen op lokalen@scoutsengidsenvlaanderen.be, input vanuit het lokalenvisum, …). Uit deze oefening kozen we ons aanbod aan werkwinkels voor HO 2012.
 • Avondje Lokalen bouwen: de groepen die bezig zijn met een nieuwbouw of verbouwing willen we ondersteunen met een avondje info en uitwisseling. Dit wordt verder uitgewerkt en eind april/begin mei op een regio losgelaten.
 • Uitwerken prioriteit 2011-2012 Overeenkomsten en contracten: op verbondsraad 3 december wordt dit gelanceerd.
 • Artikels Over & Weer: in het nummer van december staat artikel over inbraakpreventie, in nummer van februari komt er iets over overeenkomsten.
 • Varia: best practices verzamelen voor http://www.jeugdlokalen.be, beleidsplan ruimte en het dilemma van medegebruik en localisatie van scoutslokalen.

juni - september

werkgroep Scoutslokalen 22 september '11

 • Evaluatie HO: de vormingsschotel die we zaterdagvoormiddag in de cluster 'Beheer en lokalen' aan de hongerige leiding serveerden, bleek in de smaak gevallen te zijn. Zo blijkt uit de evaluaties. Anderhalf uur vinden we wel nét te weinig. Op de zondagvoormiddagse markt brachten we onze waren goed aan de man en hapten er velen toe. Zij tevreden? Wij tevreden!
 • Resultaten lokalenvisum: er zijn 6 knelpunten op vlak van lokalen, meer specifiek is er nog werk bij de categorieën overeenkomsten, verwarming en sanitair/water. We pakken dit jaar prioritair 'overeenkomsten' aan. Daarnaast bekeken we ook de actie- en meerjarenplannen van de groepen. Daaruit bleek dat er nog ruimte is voor ondersteuning bij nieuwbouwprojecten, aanleggen speelterreinen en duurzaamheid.
 • Planning werkjaar 2011-2012: het project Veilig onder dak lanceert het thema lokalen voorgoed in onze beweging. Op de verbondsraad van oktober '11 schieten we van start met een vorming voor nieuwe DC's.
 • Varia: vorming op Akabeconvent, artikels over lokalen in Over & Weer (ooit eens een heus themanummer?), verzameling van praktijkvoorbeelden door Steunpunt Jeugd en een oproep voor leden voor de commissie Hopper Jeugdverblijven.

2010 - 2011

mei - juni

werkgroep Scoutslokalen 18 mei '11

 • Project 'Veilig onder dak': we finaliseerden het projectplan door stil te staan bij de randvoorwaarden die moeten vervuld zijn eer een DC zijn functie op vlak van lokalen kan uitoefenen, te kijken naar het werk van de werkgroep lokalen binnen het project en naar hoe we lokaalverantwoordelijken en/of groepsleiding kunnen ondersteunen met (gerichte) info die ze aangaven vanuit het lokalenvisum.
 • Vorming op HO: keuze van werkwinkels werd verfijnd (Pyromania + brandveiligheid wordt één werkwinkel en er komt een werkwinkel 'inbraakpreventie') en brainstorm rond 'hoe volk lokken naar het lokalendorp'. Onze stand op het marktje de zondagvoormiddag moet en zal ook opvallen tussen de rest.

Input project 'Veilig onder dak' op verbondsraad 14 mei '11:

Knelpunten die werden gedetecteerd:

 • Bij heel wat groepen is niet de groepsleiding maar een vzw of iemand anders de 'lokaalverantwoordelijke'
 • Heeft elke groepsleiding wel een boodschap aan het horen van de lokalenproblemen van andere groepen op zijn districtsraad?
 • Andere steden laten hun jeugdbewegingen een ander meetinstrument gebruiken dan het lokalenvisum
 • De overdracht naar iemand nieuw is nooit eenvoudig (nieuwe groepsleiding, nieuwe DC, …).

Voorstellen die werden gedaan:

 • Lokalenmap meer betrekken bij de bespreking van het kampvisum
 • Lokalenvisum vroeger meegeven aan groepsleiding om te laten invullen (bv. al op groepsleidingverkiezing).
 • Gezamenlijk moment lokaalverantwoordelijken per district
 • Indien mogelijk, kan een DC individueel werken (langs gaan, lokalen bespreken, …)

februari - april

werkgroep Scoutslokalen 30 maart '11:

 • Project 'Veilig onder dak': we overliepen de tijdslijn van het project, willen een projectploeg samenstellen om dit te verwezenlijken maar merken dat het nog onduidelijk welke taken die ploeg zal opnemen. Volgende keer finaliseren we het projectplan.
 • Communicatieplan: we weten dat er veel producten bestaan rond lokalen én we weten dat deze brochures niet per definitie terecht komen bij wie ze nodig heeft. Verschillende ideeën borrelden op om hier iets aan te doen.
 • HO: het lokalenthema zal weer met 5 straffe werkwinkels op HO 2011 staan, namelijk Bob De Bouwer, Brandveiligheid, Pyromania, Centen en de basics op vlak van beheer van een lokaal.
 • Varia: op het marktje op het groepsleidingcongres spreken we groepsleiding aan over brandveiligheid, het stappenplan zonevreemdheid komt online op http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/lokalen/zonevreemd-liggen en de samenaankoop brandveiligheidsmateriaal loopt en loopt goed.

december - januari

werkgroep Scoutslokalen (werkgroep in de schoot van de Beheerscommissie)

 • Naar aanleiding van de ingediende resultaten van het lokalenvisum heeft de werkgroep vorig jaar gewerkt aan brandveiligheid (brochure Jeugdlokalen & Brandveiligheid verspreiden en checklist brandveiligheid opstellen), zonevreemd liggen (nog niet helemaal afgerond), vorming Lokalen voor Groepsleiding op HO.
 • Vanaf nu start ook het project Veilig onder dak: 65% van onze groepen gebruikt het lokalenvisum (en vult de resultaten online in op het registratieformulier). We hebben ons gebogen over de vraag: “wat hebben groepen nog nodig om het lokalenvisum écht te gebruiken?” en zijn tot de conclusie gekomen dat er enorm veel informatie over lokalen bestaat maar dat de communicatie erover niet gestroomlijnd verloopt. Dat moet anders! Volgende werkgroep op de agenda: opstellen van een communicatieplan ;-)

expertisegroep Jeugdlokalen vroegere Locomotief - samenwerkingsverband van verschillende jeugdbewegingen onder begeleiding van Steunpunt Jeugd):

 • De nieuwe brochure Jeugdlokalen & Overeenkomsten werd vorige verbondsraad verspreid. Expertisegroep Jeugdlokalen werkt nu nog aan de 'perfecte' voorbeeldcontracten. Binnenkort te verwachten op jeugdlokalen.be!
 • De Samenaankoop Brandveiligheidsmateriaal zit in een eindfase. Groepen zullen een pakketje kunnen samenstellen (naar eigen nood) uit rookmelders, pictogrammen, brandblusapparaten (met onderhoudscontract!) en blusdekens. Een bijpassende handleiding voorzien we ook ;-)
 • Pyromania, het spel van de Jeugddienst Gent en het Centrum Informatieve Spelen, werd door de expertisegroep Jeugdlokalen gecheckt zodat het in dezelfde lijn ligt met de brochure Jeugdlokalen & Brandveiligheid. Op de verbondsraad van februari spelen we dit spel voor het eerst met de beheerders waarna ze elk een exemplaar naar huis meekrijgen.
 • Jeugdlokalen & het Bisdom: samen met Chiro, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ en VVJ zijn Werner en ik (Eveline) gesprekken gestart met de Vicaris Jeugd van Bisdom Antwerpen over jeugdlokalen. Dit overleg kwam tot stand nadat alle partijen aan tafel merkten dat kerkelijke instellingen (parochies, kerkfabrieken, scholen, enz.) steeds vaker patrimonium verkopen en daardoor jeugdverenigingen op straat zetten. Aan dit probleem willen we tegemoet komen. Hoe? Dat moet nog vorm krijgen. Waarmee? Het moet een oproep worden voor Contacten en ContRacten. Waar? In eerste instantie Bisdom Antwerpen (ongeveer )Provincie Antwerpen, misschien later te kopiëren naar de rest van Vlaanderen?
Navigatie
QR Code
QR Code verslagen:ploeglokalen (generated for current page)