Aanmelden | RegistrerenHelp

Verslag uit de pedagogische commissie

2017-2018

14 juni 2018

De pedagogische commissie

 • ging akkoord met een nieuw ritme voor Over & Weer en Krak?Boem!
 • kreeg uitleg over een nieuw systeem om de begroting op te maken
 • kreeg info over het systeem om materiaal aan te vragen voor HO

17 mei 2018

De pedagogische commissie:

 • kreeg info over Roverway
 • kreeg info over HO Vip-receptie
 • besliste om 5000 euro te geven aan het project Go guide abroad van WOSM en WAGGGS
 • besliste om 2000 euro te geven aan het project Animator 2
 • werkte verder aan de personae en tone of voice voor social media
 • kreeg een verslag van de onderzoeken naar de lezerservaringen van Krak?Boem! en brainstormde over rubrieken voor Krak?Boem!
 • kreeg info over het idee Hopper op maat (aankoop van uniform)

27 tot 29 april 2018

De pedagogische commissie:

 • hield een marktje over HO - akabedag -dobbelstenenspel -GDPR -depapierenzending -InternationaalKampvisum&akabe-kampkeuringen
 • volgde een vorming cocreatie
 • kreeg tips en een gedragscode voor fb-posts, bedcht basiswaarden en niet-woorden voor persona's voor onze social media
 • dachten verder na over rol en taken van pedagogische commissie
 • kreeg meer info over Vragen om te behagen
 • evalueerden het projectplan
 • evalueerden het planweekend zelf

15 maart 2018

De pedagogische commissie:

 • kreeg een eerste keer iets te horen over akabedag
 • gaf op basis van 2 nota's als advies aan de spelregelcommissie dat ploeg Ecologie best een ploeg zou worden
 • gaf bedenkingen bij het project luxe districtsraad van ploeg Groepsleiding
 • kreeg meer info over de plannen van ploeg Taboe: 5 affiches, nu al 2.
 • kreeg uitleg over een tool van ploeg Zingeving om na te denken over levensbeschouwing

22 februari 2018

De pedagogische commissie

 • keurde het projectplan liedjes Steen van Nowan goed
 • kreeg info over de gouden tickets van ploeg Vorming
 • kreeg info over de zoektocht naar vormingen op HO
 • kreeg te horen dat Sis hen graag beter wilde ondersteunen op HO
 • dacht na over ledencommunicatie en Krak?Boem!

11 januari 2018

De pedagogische commissie

 • ontdekte volgende projecten in the pipeline: Ploeg Internationaal en een samenwerking met een busmaatschappij, project belofte van ploeg Zingeving, een Belgische Path voor Roverway en een soort Bongobon van vorming in Hopper
 • gaf toestemming om drie mensen op Ouverture te laten vertrekken ipv twee.
 • dacht na over ploeg Ecologie
 • werkte de drie mogelijke jaarthema's uit

14 december 2017

De pedagogische commissie

 • dacht na over eetdagen verveggiën
 • rondde het project Bushcraft af
 • dacht na over een zeepkistenrace voor ploeg Jonggivers
 • las de nieuwe missietekst van ploeg Technieken
 • kreeg het nieuwe programma van Ho te horen

16 november 2017

De pedagogische commissie

 • ontdekte projecten in the pipeline: technieken bij akabe, Roverway en Youth in action, futureproof en jins, levensbeschouwelijk project van ploeg Zingeving, ecologisch verantwoord gadget voor kinderen
 • dacht na over wat de verschillende ploegen kunnen betekenen voor futureproof
 • keurde volgende projecten goed of rondde ze af: blijvend engagement voor The Pride, blinde vlekken van vorming, stickers jaarkalender, terugbetaling externe vormingen aan mensen uit de ploegen

19 oktober 2017

De pedagogische commissie

 • besliste om de verbondscommissie te adviseren om het Pietenpact te ondertekenen
 • ontdekte projecten in the pipeline: voeding van ploeg Ecologie - blinde vlekken van ploeg Vorming
 • keurde de begroting goed
 • kreeg een stavaza over de beleidsnota

14 september 2017

De pedagogische commissie

 • dacht na over wat ze met hun ploeg en de pedagogische commissie wil bereiken
 • werd uitgenodigd op de Contentmakersavond
 • luisterde naar de voorstellen van Carolien voor dit jaar: project afronden Rovers en Rangers en samenzitten met ploegen over meervoudige intelligentie
 • dacht na over wat ze met de dobbelstenen nog kan doen
 • evalueerde HO

2016-2017

15 juni 2017

De pedagogische commissie

 • dacht na over manieren om artikel van O&W op tijd binnen te brengen
 • dacht na over de identiteit van de pedagogische commissie
 • bedacht one minute challenges voor op HO

18 mei 2017

De pedagogische commissie

 • vond het oké om Roverway mee te promoten
 • ontdekte volgende projecten in the pipeline: Spel over KOS (ploeg Zingeving) n display Hopper
 • stelde vragen bij filmpje Les Scouts
 • dacht na over de visietekst van ploeg Technieken
 • dacht na over het idee om ploegfolder op .org open te stellen voor andere ploegen
 • kreeg het jaarkenteken te zien
 • dacht na over dobbelstenen van de basispijlers

28 tot 30 april 2017

De pedagogische commissie ging op planweekend en

 • bekeek de pictogrammen van de basispijlers en kreeg de vraag om ze te gebruiken,
 • gaf advies over de ideeën van ploeg Akabe om de cheque van VOSOG goed te besteden,
 • gaf bedenkingen bij de visietekst van het jaarthema,
 • dacht na over de identiteit van de pedagogische commissie,
 • dacht na over wat de pedagogische commissie wil en kan betekenen voor de beleidsnota,
 • bedacht iets om te doen tussen de twee vormingen op HO,
 • dacht na over de structuur en aanpak van Over & Weer.

16 maart 2017

De pedagogische commissie:

 • kreeg info over (de nieuwigheden bij) de vorming op Herfstontmoeting: andere timing en tijd tussen de vorming,
 • kreeg een oproep om vanuit ecologisch perspectief goed na te denken over 'de gadgets'
 • besliste filterde de slogan van het jaarthema Allemaal abnormaal uit vier voorstellen
 • bekeek de visie van Scouts en Gidsen Vlaanderen op het financieel beleid en gaf bedenkingen mee
 • brainstormde over verwachtingen over de accomodatie op de jeugdverblijven
 • sloot het project Jin the beginning af
 • besliste dat ploeg Technieken geen geld meer vraagt voor zijn vormingen
 • besliste dat ploeg Groepsleiding mag verdergaan met hun project jaarstickers met jaarlijn

16 februari 2017

De pedagogische commissie: * formuleert een advies voor de verbondscommissie ivm deelname Pride * geeft feedback aan de werkgroep Rangers en Rovers over hun plannen. * keurt het project August Cruise goed * geeft Nisse als input over Investeren met impact mee

 • om het idee van een zo ecologisch mogelijke Uitwijker-auto aan te kopen te steunen
 • om niet hard te strijden voor het idee van de pedagogische app

* geeft ploeg Internationaal de toestemming om de vliegtickets en inkom voor de Scouts van Macedonië voor het partnershipevent te betalen. * schenkt 890 euro aan het project Bushcraftweekend in ruil voor 50 deelnemersplaatsen en om de deelnameprijs te drukken.

12 januari 2017

De pedagogische commissie:

 • Werkt een voorstel voor de vier mogelijke jaarthema's uit.
 • Bekijkt de proefversie van de eerste Aan}Leiding Internationaal en gaat akkoord om hem zo te versturen.
 • Krijgt uitleg over August Cruise en vraagt ploeg Zeescouting om daarvan een projectfiche te maken.
 • Krijgt uitleg over Bushcraftweekend en vraagt ploeg Technieken om daarvan een projectfiche te maken.

15 december 2017

De pedagogische commissie:

 • gaat akkoord met het voorstel over een plan van aanpak van de werkwinkeldatabank
 • evalueert de uurindeling van de vorming zaterdag op HO en beslist om het te houden zoals het was.
 • rondt het project Reis rond de wereld in 80 spelen positief af.

17 november 2016

De pedagogische commissie:

 • krijgt uitleg over en denkt na over communicatie naar leiding
 • brainstormt over het thema ouders in O&W K?B! en op facebook
 • beslist om het jaarthemanummer van O&W midden augustus te verzenden
 • evalueert het oktobernummer van O&W (visienummer)
 • denkt na over symbolen voor de basispijlers
 • beslist om vanaf nu twee keer per jaar een extra editie Internationaal van de Aan}leiding te sturen

20 oktober 2016

De pedagogische commissie:

 • geeft project Taboe van ploeg Diversiteit een go.
 • geeft Werkgroep Taboe alvast een positief advies om deelname aan de Gay Pride uit te werken.
 • keurt projectplan Kampraad zonder grenzen goed.
 • geeft toestemming aan ploeg Diversiteit om iets te ontwikkelen om Open kamp erkenning te geven, maar is tegen een takkenteken.
 • denkt na over pictogrammen voor de basispijlers.
 • stuurt afgevaardigden naar de commissie Hopper Winkel en Hopper Jeugdverblijven.

10 oktober september 2016

De pedagogische commissie:

 • krijgt uitleg over de begroting.

22 september 2016

De pedagogische commissie:

 • luistert naar de plannen van de ploegen.
 • luistert naar voorstel beslissing jaarthema.
 • denkt na over welke thema's pedagogen invloed willen hebben op de verbondsraad.
 • denkt na over wie ze nog zouden kunnen coöpteren.

2015-2016

16 juni 2016

De pedagogische commissie:

 • krijgt tips van ploeg Kapoenen over hun verdelings- en evaluatiemethode op HO.
 • luistert naar de voorstelling van Frederik over de totemapp
 • rond volgende projecten af.
  • Feest van Nowan en Frie
  • Akabedag 2016
  • Totemmap
  • Dienststickers.
 • mag een eerste blik werpen op het jaarthema.
 • krijgt uitleg over aantallen vorming HO en een google drive.
 • denkt na over hoe ze dc's kunnen betrekken bij promo takboekjes.
 • krijgt uitleg over de heropstart selectiecommissie vc.

22-24 april 2016

De pedagogische commissie:

 • bekijkt plannen alle vorming HO.
 • bekijkt de publicatietent HO.
 • krijgt te horen over de verschuivingen binnen planning O&W: GR, jaarthemanummer, visienummer.
 • denken na over het onthaal van nieuwe vrijwilligers.
 • vullen hun evenementen in op de verbondskalender.
 • keuren stap 2 van het project Jin the beginning goed
 • keuren stap van het kookboek diversiteit goed.
 • geeft bemerkingen op het project Vorming komt naar je toe.
 • geeft bemerkingen op het project uitbreiding evenementenmodule voor ploeg Technieken.
 • keurt stap 2 voor het project takboekje groepsleiding goed.
 • aanhoort de tips en trics van ploeg Internationaal na de organisatie van hun kampcafé.
 • bekijkt de methodes van WAGGGS en WOSM en bekijkt welke dingen wij al doen en waarop we nog meer kunnen inzetten.
 • denkt na over stellingen over holebi's en sensibilisering.

17 maart 2016

De pedagogische commissie:

 • volgde een vorming over leerstijlen.
 • kiezen de slogan voor het jaarthema.

18 februari 2016

De pedagogische commissie:

 • coöpteert Mara
 • brainstormen samen met de commissarissen van Hopper Winkel en Hopper Jeugdverblijf.
 • denken na over hoe ze verder gaan met de resultaten van het onderzoek Vragen om te behagen.
 • krijgen uitleg over de thema's waarmee team Kamp bezig is.
 • krijgen de verkoopcijfers van de takboekjes en denken na over herdruk en verkoop (bv. op animatorcursus).

21 januari 2016

De pedagogische commissie:

 • geeft ploeg Kapoenen de toestemming om Het feest van de vrienden van Nowan te organiseren.
 • krijgt de vraag/het voorstel van stuurgroep Ho
  • om allemaal rond het jaarthema te werken op HO.
  • over verdeling gronden
 • ziet het zitten om O&W over het jaarthemanummer te verschuiven tot net na HO.
 • beslist om de takraadmap niet meer up te daten.
 • bedenken een oplossing voor het ontbreken van een ploeg givers op HO.
 • coöpteren Gnoe.
 • beslissen wie er naar de selectiecommissie van de vc mag.

17 december 2015

De pedagogische commissie:

 • krijgt een stavaza over ploeg Technieken
 • krijgt een voorstel van de stuurgroep Ho over het nieuwe programma (timing van vorming)
 • beslist om later verder te denken over 'bekendmaking structuren'.
 • krijgt te horen dat O&W GR een GR-light zal worden.
 • geeft ploeg Zeescouting een go om een nautisch kampvisum te beginnen uitwerken.
 • geeft ploeg Internationaal een go om opnieuw een Kampraad zonder grenzen te organiseren.

19 november 2015

De pedagogische commissie:

 • denkt na over de waarden binnen scouting
 • brainstormen over de opening van Het Scoutshuis
 • brainstormen over het themanummer van O&W en kiezen voor het thema Over het muurtje
 • krijgen een verslag van het Educational Forum WAGGS.
 • keurt de start van het project Intercultureel kookboek goed.
 • geeft ploeg Kapoenen feedback op het groeiboekje.
 • keurt het drukken van de sticker Dienst, mits aantal kritische noten, goed.

15 oktober 2015

De pedagogische commissie:

 • bedacht een promoplan voor de takboekjes
 • bekeek de indicatoren voor de ploegen uit de beleidsnota
 • brainstormt over emotionele veiligheid
 • geeft het project Akabedag een go.
 • rondde het project kenteken groepsleiding af.

10 september 2015

De pedagogische commissie:

 • sloot het project Kapoenenverhaal af.
 • sloot de projecten takboekjes welpen/kabouters en jonggivers af.
 • sloot het project Internationaal Kampvisum af.
 • gaf ploeg Groepsleiding het advies om het nieuwe takkenteken Groepsleiding als apart kenteken te bekijken.
 • sloot het project vormingsmarkt HO af.
 • brainstormde over het thema emotionele veiligheid.
 • evalueerde Herfstontmoeting.
 • overliep de plannen van de ploegen voor het volgende werkjaar.
 • brainstormde over het onthaalmoment voor nieuwe vrijwilligers ploegen.

2014-2015

18 juni 2015

De pedagogische commissie:

 • kreeg uitleg over de vormingsmarkt op HO.
 • keurde de afronding voor het project Open Kampraad goed.
 • keurde de toorts goed als takkenteken van groepsleiding.
 • evalueerde de pedagogische commissie.
 • kreeg een voorstel tot stappenplan voor de kelders.
 • zwaaide Kevin, Eva, Jens en Katrien uit.

21 mei 2015

De pedagogische commissie:

 • keurde de opstart van het project Akabedag goed.
 • dacht na over onderzoek en steekkaart over emotionele veiligheid.
 • keurde het project Vorming in de kijker goed.
 • kreeg een laatste stavaza over verdeling vormingsgronden HO.
 • kreeg de horen hoe het was op de Educational Methods Form in Turkije.
 • evalueerde het netwerkevenement.
 • werkte het jaarthema uit.
 • kreeg een stavaza over nieuwe rekken en bakken voor de kelder.

24-26 april 2015

De pedagogische commissie:

 • kreeg een stavaza over verdeling vormingsgronden HO.
 • dacht na over groeiboekjes.
 • dacht na over de prijs, downloadbaarheid en opvolging van de publicaties. Besliste om enkele vragen toe te voegen aan de projectfiche.
 • brainstormde over de publicatietent.
 • werkte twee projecten uit over KOS: vorming en totemapp
 • dacht een eerste keer na over een badge voor groepsleiding.
 • gaf ploeg Internationaal de toestemming om de brochure 80 spelen te herwerken.
 • kreeg een terugkoppeling over het Groepsleidingscongres.
 • maakte een jaarplanning voor volgend werkjaar.

19 maart 2015

De pedagogische commissie:

 • volgde een vorming van het Centrum Informatieve spelen.
 • kreeg te horen wat de slogan van het nieuwe jaarthema was.

12 februari 2015

De pedagogische commissie:

 • heette Mieke welkom.
 • kreeg een nieuw voorstel over de verdeling van de vormingsgronden van Herfstontmoeting
 • bekeek Krak?Boem! (over Scouting DNA)
 • besliste om geen traject op te starten om het kabouterverhaal en de naam kabouters af te voeren.
 • bekeek de takboekjes welpen/kabouters en jonggivers.

22 januari 2015

De pedagogische commissie:

 • sloot het project Eurosea af.
 • sloot het project August Cruise af.
 • gaf ploeg Internationaal de toestemming om een samenwerking met Wegwijzer uit te werken.
 • gaf ploeg Kapoenen te toestemming om een kapoenenverhaal uit te werken ism Marc De Bel.
 • koos voor de optie: zelf onderzoek doen over emotionele veiligheid, focus op jonggivers en leiding.
 • bedacht ene promoplan voor de takboekjes.

18 december 2014

De pedagogische commissie

 • vond het oké dat ploeg Internationaal een Kampvoorbereidingsweekend voor leiding organiseert.
 • koppelde terug vanuit het Intervisiemoment.
 • bekeek de plannen van de kelder van het Scoutshuis.
 • bekeek de beleidsnota, de indicatoren van de pedagogische commissie.
 • bedacht een promo voor een aantal publicaties op de verbondsraad.
 • kreeg van ploeg Zingeving de vraag om aan de slag te gaan met het thema Dienst.
 • gaf het onderzoek Vragen om te behagen 20.000 euro uit de projectpot.
 • vond het een goed idee om iets te maken om de werking van ploegen en gouwen beter op elkaar af te stemmen.

20 november 2014

De pedagogische commissie

 • gaf ploeg Diversiteit en Akabe de toestemming om naar Overture te blijven gaan.
 • besliste over de manier om aan de slag te gaan met de vier peilingen van het Groepsleidingscongres.
 • gaf Christophe de toestemming om te blijven zoeken naar oud-gedienden om de pedagogische commissie aan te vullen.
 • rondde het project Grote Sjorconstructies af.
 • moedigde ploeg Internationaal aan om verder in te zetten op North South (partnershipmeeting).

16 oktober 2014

De pedagogische commissie

 • overliep de jaarplanning van communicatie en communicatieproducten.
 • besliste om de globale visie op de facebookpagina's van ploegen vast te pakken tijdens een intervisie.
 • brainstormde over het onderzoek naar emotionele veiligheid.
 • hoorde van ploeg Internationaal dat zij naar The Academy gaan.
 • gaf ploeg Zingeving toestemming om 5 euro per Totemmap te investeren.
 • rondde het project TNV-badges af.
 • dacht na over een takkenteken voor groepsleiding.

9 oktober 2014

De pedagogische commissie

 • bekeek samen met de verbondsbeheerder het overzicht van de begroting 2015 en stuurde bij waar nodig.
 • bekeek de publicatielijst en besliste wat mag blijven, wat mag verdwijnen en wat moet herwerkt worden.

18 september 2014

De pedagogische commissie

 • bracht elkaar op de hoogte van hun plannen voor het komende jaar
 • besliste wie ze wilde uitnodigen als gecoöpteerde
 • dacht na over thema's voor O&W en vond er twee
 • kreeg een presentatie over de Uitwijker te zien

2013-2014

19 juni 2014

De pedagogische commissie

 • besliste om vanaf nu alle commissariaten ook ploeg te noemen
 • keurde stap 1 van het project Kapoenenverhaal goed
 • kreeg nog wat info over de stavaza ivm de checklist over emotionele veiligheid
 • gaf akkoord voor 3000 euro uit de projectpot voor Vragen om te behagen
 • dacht na over manieren om gecoöpteerden voor pedacom te zoeken
 • dacht na over materiaal van ploegen en comm. in de kelder van het Scoutshuis

17 en 18 mei 2014

De pedagogische commissie

 • dachten nog na over verdere besparingen op tijdschriften: één O&W per gezin
 • kreeg informatie van ploeg Akabe waarom het Convent best op dezelfde locatie blijft,
 • gaat aan commissie Hopper Jeugdverblijven vragen om na te denken over aanpassingen zodat evenementen als Convent en methodiekenweekend mss toch ooit op Hopper Jeugdverblijven zouden kunnen plaatsvinden
 • kreeg het definitieve jaarkenteken te zien
 • keurde de bevindingen van ploeg Internationaal over Op kamp naar Chakamaka goed.
 • dacht na over oplages en verspreiding van publicaties
 • rondde het project Akabeclip af
 • maakte een planning voor volgend jaar
 • bedacht een checklist over emotionele veiligheid
 • dacht na over manieren om leiding te verdelen over ww op HO
 • engageerde zich opnieuw voor de publicatietent op HO
 • kreeg te horen dat er niet echt meer een pedagogische paviljoen zou zijn op HO.
 • dacht na over het debat op HO
 • bedacht thema's voor de Intervisie

17 april 2014

De pedagogische commissie

 • besliste over de besparingen op tijdschriften: K?B! gebundeld versturen, O&W in een kleiner formaat
 • dacht na over de methodiek van het groepsleidingscongres
 • dacht na over stemrecht voor de pedagogen op de verbondsraad
 • gaf advies over het ontwerp van het jaarkenteken en besliste om vooral op de site en in o&w het thema warm te houden
 • dacht na over gecoöpteerden op pedagogische commissie
 • kreeg uitleg over mentoring en coaching van op the Academy
 • kreeg informatie over ww, alcoholcontrole en besparing op HO.

13 maart 2014

De pedagogische commissie

 • gaf ploeg Internationaal toestemming om een eigen nieuwsbrief uit te sturen naar alle leiding.
 • bekeek de visietekst van het jaarthema en gaf advies over de leuze.
 • gaf comm welpen/kabouters de toestemming om badges met de junglefiguren te laten maken
 • geeft iedereen toestemming om soeverniersbadges te maken

20 februari 2014

De pedagogische commissie

 • keurde het projectplan Grote Sjorconstructies van ploeg Technieken goed.
 • keurde het projectplan Eurosea van ploeg Zeescouting goed.
 • keurde het projectplan BP-camp van ploeg Zingeving goed
 • kreeg informatie over de nieuwe look and feel van de website
 • kreeg een stavaza van het groepsleidingcongres
 • dacht na over gecoöpteerden op de pedacom
 • dacht na over een betere manier om het aantal leiding te verdelen over de vormingen op HO

17-18 januari 2014 - 24 beleid in Drieboomkensberg

 • Traject naar een gezonde begroting: visie, lidgeld & andere maatregelen
 • Kerntakendebat: doel en doelgroep bepalen

12 december 2013

De pedagogische commissie:

 • vond het oké dat ploeg Zeescouting de TNV-badges gratis verdeelde
 • evalueerde Aan}leiding
 • discussieerde over stemrecht voor de pedagogische commissie
 • kreeg informatie van de werkgroep van het groepsleidingcongres
 • keurde de eerste fase van het projectplan nieuwe totemmap goed
 • wenste ploeg Zingeving veel succes met het BP-camp
 • kreeg een stavaza over de vorming op HO

21 november 2013

De pedagogische commissie:

 • kreeg de opdracht om correcter te begroten voor 2014
 • besprak de nota afspraken en bijdragen
 • discussieerde over de mogelijkheid om ons logo te commercialiseren en reclame in O&W te publiceren
 • discussieerde over de TNV-badges
 • kreeg info over een interactieve kaart over op kamp gaan naar het buitenland die Wegwijs zal ontwikkelen
 • keurde de eerste fase van het project Thailand goed
 • keurde de laatste fase van het project Akabedag goed
 • keek naar het promoclipje van Akabe
 • kreeg informatie van de werkgroep van het groepsleidingcongres

17 oktober 2013

De pedagogische commissie:

 • boog zich over de begroting 2014
 • besliste dat het thema voor o&w april democratie wordt
 • kreeg informatie van de werkgroep van het groepsleidingcongres
 • wil graag zichzelf meer in de kijker zetten op vorming en activiteiten
 • bekeek het nieuwe projectplan
 • evalueerde World Scout Moot
 • werd uitdrukkelijk uitgenodigd op Scout Academy

13-14 september 2013 - 24 beleid in de Fiertel te Ronse

Welkom aan alle nieuwe en iets minder nieuwe mensen!

 • Per commissie: kennismaking en introductie in thema's van de vergadering
 • Overzicht projecten en thema's per commissie
 • Voorstellen van communicatiemix naar leiding: zijn alle communicatiedoelstellingen voor komende jaar correct en volledig?
 • Anders begroten: een uitgebreid infomoment aan & voor de 3 commissies workshops over: Hoe gebruik je de nieuwe werkwinkeldatabank, verzekering, input GRL-congres, communicatie structuren
 • Meerjaren- of lange termijn begroting: een uitgebreide voorstelling van de verwachtingen, we gaan onze acties moeten afslanken en zijn akkoord met de voorgestelde principes
 • Fundraising, input verzamelen: Is er een draagvlak om hier verder op in te zetten?; Hoe overtuigen we …?; Hoe hard moeten we inzetten op andere mogelijkheden?

2012-2013

20 juni 2013

De pedagogische commissie:

 • denkt na over de verbondsraad en hoe die voor haar nuttiger kan worden
 • stuurt de plannen voor de markt op HO nog wat bij
 • bekijkt de planning voor de takboekjes
 • discussieert over de katapult: moet kunnen onder voorwaarden
 • krijgt terugkoppeling over structuren 2.0
 • rondt het project Akabedag af
 • beslist om een gezamenlijke actie om nieuwe vrijwilligers te vinden opnieuw op te starten
 • evalueert de pedagogische commissie

30 mei 2013

De pedagogische commissie:

 • beraadt zich over de conclusies van het imago-onderzoek
 • bekijkt het communicatieplan nog eens
 • krijgt stavaza ivm social media-werkgroepje
 • krijgt de vraag om Hier leeft een scout opnieuw uit te rollen
 • krijgt vraag om iets aan te leveren voor de digitale jaarthemabrochure
 • krijgt een verslagje over Venturenet
 • bekijkt de plannen voor de markt op HO
 • geeft het project Kampen in kaart (Int) een go
 • geeft ploeg Zeescouting het mandaat om te beslissen over de nieuwe zeescoutingbroek

14 maart 2013

De pedagogische commissie:

 • bespreekt visietekst en slogan van het nieuwe jaarthema
 • discussieert over de insignes van zeescouting en beslist dat het kan onder voorwaarden
 • brainstormen over een hyperactief marktplan voor HO
 • rondt het project Training Nautische Vaardigheden af
 • geeft een go voor het project Internationaal Zeescoutingkamp
 • komt te weten dat er volgend werkjaar opnieuw een Kleine Gids zal worden verstuurd en dat Jan VS aan zijn tweede termijn begint.

20 februari 2013

De pedagogische commissie:

 • vult de enquête in van de Dienst kennisbeheer over verslagen
 • komt te weten wat de stage van Jante inhoudt (over alcohol en drugs)
 • wisselt uit over tak- en themamomenten op HO
 • hoort dat Jambe nog veel medewerkers zoekt
 • evalueert het toonmoment op de verbondsraad
 • beslist over financiën en verspreiding van de takboekjes
 • rondt het project Jungleboek af
 • geeft een go voor het project vorming kapoenenleiding
 • bespreekt het gezamenlijke weekend van ploegen en commissariaten
 • bespreekt de verspreiding van de KOS
 • komt te weten dat: er allerlei schrijfinstructies op .org staan, dat ploeg technieken ook vorming wil geven in de namiddag op HO en dat ze een ruilabonnement kunnen aanvragen voor de leidingsbladen van Chiro, KSJ-KSA-VKSJ

18-19 januari 2013 - 24u in de Brink

 • welkom: Simon wenst iedereen een jaar met meer “tijd”
 • HO2013: we volgen het tijdschema-voorstel van de HO-commissie, maar moeten de plaats van zingeving + het idee van de grote klepper nog verder aftoetsen
 • De eerste digitale nieuwsbrief, aan{leiding, is verschenen, met nieuws rechtstreeks geplukt uit de gouwwebsites én uit de scoutsengidsenvlaanderen.be-website. We krijgen een vorming en werkavond om alle websites in orde te maken
 • Stavaza van de huidige beleidsnota
 • Financieel beleid: stavaza werkgroep financiën. We kiezen voor responsabiliseren van de vergaderingen en kijken hoe we de verschillende beleidsvergaderingen verantwoordelijkheid kunnen geven over hun eigen stuk van de begroting.
 • Leidingsblijfduur: Onze leidingsblijfduur is op enkele jaren tijd gedaald van 4,3 naar 3,6 jaar. We krijgen hierover verschillende toelichtingen. We zoeken naar gemeenschappelijke succesfactoren, bedenken wat we als structuren hiermee kunnen doen en wat we zelf de volgende week hiermee gaan doen
 • Meerjaren-communicatieplan: we benoemden de “essentials” per thema en per maand voor leiding en groepsleiding

17 januari 2013

De pedagogische commissie

 • volgde een korte vorming over schrijven
 • dacht na over de takspecifieke bijlages én het infomoment op de verbondsraad
 • kreeg een stand van zaken van de werkgroep jaarthema
 • gaf een positief advies om een nieuwe Uitwijker te kopen
 • keurde fase 1 van het project Kleurrijk Vlaanderen goed
 • rondde het project Groepskamp Open Kamp 2012 af
 • discussieerde over de badge van Zeescouting maar kwam niet tot een conclusie

20 december 2012

De pedagogische commissie

 • bekeek de nieuwsbrief Aan}Leiding
 • bekeek het jaarplan diversiteit
 • besprak de drie mogelijke jaarthema's 2013-2014
 • kreeg een terugkoppeling over de North South meeting en de erascouts
 • dacht na over de pedagogische publicaties HO
 • keurde de eerste fase van het project EuroSea 12 en de tweede fase van het project Akabedag goed

22 november 2012

De pedagogische commissie

 • brainstormde over een communicatieplan
 • gaf feedback op de lay-out van de website
 • bekeek een mogelijk kader voor de takspecifieke bijlages
 • dacht na over een soort affiche over vrijwilligersengagement na leiding
 • rondde de projecten Imagocampagne en BPcamp af
 • keurde de volgende fasen van de projecten Zingevingsmap, Akabedag en Grote constructies goed.
 • vond het oké dat ploeg Rafiki een werkgroep wordt onder ploeg Internationaal

11 oktober 2012

De pedagogische commissie

 • lijstte alle thema's en projecten op die op de plank liggen
 • zei ja tegen een aparte nieuwsbrief voor vorming
 • brainstormde over de takspecifieke bijlagen bij In}Leiding
 • sloten het project hangmat jins af met applaus
 • gaven een go aan het commissariaat Kapoenen voor hun kapoenenflyer
 • sloten het project Roverway af en gaven een go aan het project Rovermoot
 • en keurde fase 1 tot 3 van het project promofilm Akabe goed

14-15 september 24u beleid in Moerkensheide

http://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/moerkensheide/wegbeschrijving

 • kennismaking per commissie + welkom aan de nieuwkomers
 • de kritische kijk: het vervolg na de verbondsraad van mei
 • sofie willems stelde projectwerking voor en het overzicht van alle projecten in alle vergaderingen
 • beleidsnota: stavaza, voorbereiding van schrappen van doelstellingen en indicatoren
 • week van de vrijwilliger: input
 • project akabedag: fase 1 werd goedgekeurd

2011-2012

14 juni 2012

De pedagogische commissie

 • kreeg een stavaza over Ouverture
 • kreeg ruwe resultaten van het imago-onderzoek en bedacht waarover ze meer wilde weten
 • kreeg een stavaza van de Zingevingsmap
 • keurde stap 2 en 3 van Op kamp naar Chakamaka goed
 • rondde de Techniekendatabase af
 • nam met daverend applaus afscheid van wie dit jaar stopt

24 mei 2012

De pedagogische commissie

 • besprak de manier waarop de pedagogische publicaties op Ho te zien/te verkrijgen zullen zijn
 • keurde stap 1 van project extra fiches jungleboek goed
 • keurde stap 1 en 2 van project vertaling KOS goed
 • bedacht thema's voor de nieuwsbrief leiding
 • werkte een aantal dingen uit voor de jaarplanning vanuit de beleidsnota

4 en 5 mei 2012

De pedagogische commissie

 • gaf nog enkele bedenkingen mee voor het jaarlied
 • stelde drie jaarkentekens voor
 • bedacht verbeteringen voor het proces om te komen tot een jaarthema
 • overliep de jaarplanning voor volgend jaar
 • bekeek de beleidsnota en gaf bedenkingen mee
 • evalueerde de pedagogische commissie als vergadering
 • bekeek de kritische kijk

19 april 2012

De pedagogische commissie

 • kreeg uitleg over het lezersonderzoek van Krak?Boem! en gaf adviezen mee voor de redactieraad
 • kreeg te horen dat het nieuwe jungleboek er zal zijn tegen HO 2012
 • kreeg te horen dat er een imago-onderzoek bezig is
 • bekeek de eerste versies van het jaarkenteken en gaf opmerkingen mee

29 maart 2012

De pedagogische commissie

 • keurde de laatste fase van het project Groepsraadmap goed en beschouwt het als een geslaagd project.
 • rondde het project beloftelied af.
 • kreeg te horen dat er een nieuwe weblayout wordt verwacht tegen HO 2013.
 • bekeek de visietekst van het jaarthema en gaf opmerkingen.
 • keurde de slogan Scouting? Gewoon doen! goed.
 • bekeek het deel voor de pedagogische commissie in de beleidsnota 2014-2017
 • gaf opmerkingen op de tekst van In Leiding

9 februari 2012

De pedagogische commissie keurde

 • marktonderzoek internationaal buitenboek goed. Onderzoek positief = doorgaan.
 • hangmatten jins goed. Gaat over keuzemoment van jintak ‘ga ik in leiding of niet’ (opvolging grlcongres)
 • nieuwsbrief all in goed.
 • Open Kamp begroting goed.

De pedagogische commissie

 • besprak aanbod HO, brainstormde over aanbod ecologie en jonggivers.
 • brainstormde over promo voor In leiding.
 • besprak vervolg jaarthema. Traject van dit jaar nog eens bekijken.

20-21 januari 2012: 24u beleid in de Brink (Herentals)

 • Beleidsnota 2010-2012: stavaza
 • Beleidsnota 2013: feedback
 • Beleidsnota 2014-2017: voorselectie van prioritaire succesfactoren
 • Alcoholbeleid van de structuren: eerste afspraak-lijnen werden getrokken
 • Kritische kijk op de structuren: uitgebreide presentatie/toelichting

20 december 2011

De pedagogische commissie

 • gaf het commissariaat kabouters/welpen de toestemming om in zee te gaan met Scouting Nederland en een aangepaste versie van het Nederlandse jungleboek te maken.
 • kwam te weten dat de techniekendatabank online staat: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/technieken-databank
 • gaf ploeg Zeescouting een go om een samenwerking met FOS te starten over hun boek over nautische vaardigheden.
 • keurde de tweede stap van het projectplan van het imago-onderzoek (wat denkt de gemiddelde Vlaming over ons) goed.
 • keurde de tweede stap van het projectplan van de zingevingsmap goed.
 • keurde de doelstelling van het projectplan Open Kamp (gezamenlijke Open Kampen) goed en zette bij het financiële plaatje nog enkele vraagtekens.
 • bekeek In leiding in groepjes. Besliste om er voor takwerking tegen september 2012 structuur in te brengen.
 • merkte dat Interne communicatie: een groot traject is. De nieuwsbrief voor leiding kan al wel starten.
 • gaf twee Europese netwerkmeetings (Ouverture en North – South) fiat om er drie jaar in te investeren.

17 november 2011

De pedagogische commissie

 • keurde volgende delen van projectplannen goed
  • op kamp naar Jacamaca (brochure met tips voor jongste takken) (ploeg Internationaal): fase 1
  • BP-camp (ploeg zingeving): fase 2
  • In leiding (basiswerk voor leiding): fase 2
  • een boekje met uitgewerkte activiteiten rond de lightversie van de visietekst van Diversiteit: fase 1
 • zat in kleine groepjes samen en boog het hoofd over:
  • traject FOS
  • het lezersonderzoek van o&w
  • de boomstructuur (wat na leiding?)
 • besliste om geen uniformkleedje te laten ontwikkelen en om het fluolint aan de dassen niet te verplichten.
 • gaf de nieuwsbrieven van akabe en zeescouting de final go

13 oktober 2011

De pedagogische commissie

 • gaf adviezen mee aan ploeg vorming voor aanbod Ho 2012, behield 2-4-6 en besliste om het ploegen- en takmoment niet te wisselen.
 • gelooft in de doelstelling voor Roverway en gaf nog adviezen mee ter aanpassing van het projectplan
 • vindt dat het plan van het comm. jin past binnen onze pedagogie
 • gelooft in de doelstelling van het jungleboekproject
 • koos als thema voor O&W april: communicatie
 • maakte afspraken over de website, structuur ploegen en comm.
 • besliste dat zeescouting ook een nieuwsbrief mag versturen

16-17 september 2011 - 24u in Moerkensheide

Op weekend, samen met de pedagogische, verbonds- en beheerscommissie en de gouwvoorzitters

 • Pascal Smet kwam op bezoek. Een informeel gesprek over thema's zoals basispijlers, de media, open kampen en diversiteit, de vrijwilligersvergoeding, EVC, scholen van de 21ste eeuw, professionalisering van het jeugdwerk en planlastvermindering
 • Dit jaar stellen we de beleidsnota 2014-2017 op. We willen er deze keer nog een stap verder in en gaan een overzichtelijke 'strategy map' opstellen. En het werken met een consoliderings-beleidsnota werd stilzwijgend goedgekeurd
 • We kregen toelichting over het traject kritische kijk tot mei. (in kleine groepen)
 • De jaarplanningen voor de drie commissies en de staf werden toegelicht
 • Een (dwingende) oproep tot kandidaten voor verschillende belangrijke functies in onze beweging. Meer uitleg over de inhoud van de vergadering en de verwachting van het engagement bij Dries vv@scoutsengidsenvlaanderen.be of Christophe vc@scoutsengidsenvlaanderen.be
 • HO: De meest opmerkelijke resultaten uit de evaluatie werden voorgesteld en aangevuld
 • We kregen het overzicht van alle projecten in alle vergaderingen
 • In kleine groepen werkten we rond het project interne communicatie, speelden we het spel 'Levenscyclus van de vrijwilliger', kwam de werkgroep beleidsnota voor de eerste maal bij elkaar, kregen we een vorming over de groepsadministratie en brainstormden we over de inhoud van een instructeurcursus voor structuren

2010-2011

5 mei 2011

 • projecten:

BP-camp kreeg groen licht om dit verder uit te werken tegen de zomer van 2012.

ook de zingevingsmap diende een project in en kreeg een 'GO'.

het katapultproject van technieken mag er komen, maar niet onder naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 • mandaten van 3 jaar - spelregelcommissie:

we blijven achter mandaten van 3 jaar staan, groeitraject-gewijs, koppeling van mandaten van 2 mensen, dat hoeft niet per sé.

 • deel 1 profiel takcommissaris / ploegverantwoordelijke:

sleutelgebieden en taken werden uitgespit, volgende stap op planweekend

24 maart 2011

projecten

* Imagocampagne: het nieuwe concept werd unaniem goedgekeurd, vanaf juni meer hierover

* promofilm Akabe: Commissariaat Akabe wil vooral inzetten op communicatie: zowel intern als extern. Om akabe meer bekendheid te geven en leiding meer te motiveren om de overstap te maken. Bij deze werd stap 1 goedgekeurd.

* Kwaliteit op kamp: gaat over stand van zaken, geen goedkeuring.wel Kampcampagne vanuit GSB en vanuit Steunpunt Jeugd.

(In) leiding

we hakten knopen door zodat we hier in de werkgroep mee verder kunnen:

* Begeleidershouding: systeem van kapoenen, maar dan meer algemeen en op maat van leiding uitgewerkt.

* 6 van de activiteit: zijn er 7 geworden. en een checklist van waar je aan moet denken als je een activiteit organiseert.

Visietekst diversiteit

werd al goedgekeurd op de Vcom, maar ook hier groot applaus. Afspraak is dat iedereen neemt het mee en we zetten het opnieuw op de agenda van pedacom in mei. Ondertussen wordt de visietekst van akabe er naast gelegd.

24 februari 2011

sociale media

* Kom uit uw tent: We blikten terug op de communicatie met ouders, en besloten dat het allemaal zeker waard was, dat er interessante info is uitgekomen, maar dat we dit niet mogen overroepen. Volgende keer iets anders. * Visietekst website: staat ondertussen al op de .org. we kijken hoe we het deel van de Pcom beter kunnen aanpakken op planweekend. Net zoals een aanpak rond nieuwsbrieven naar leiding. * facebook: Jan bereidt dit voor tegen het planweekend

projecten

 • Paris d'Avenir: De jins gaan in april op buitenlands avontuur, samen met 50 andere jins en hun begeleiding. project stap 2 werd goedgekeurd.
 • Open Kamp: kreeg ook groen licht in stap 1 om in de zomer van 2012 een groepskamp met alle OK'en te organiseren

HO kreeg alvast een eerste boost om de vormingsmomenten inéén te boksen. Op naar augustus '11!

21-22 januari 2011: 24 uur van de commissies

Met een 50-tal leden van verbonds-, beheers-, pedagogische commissie en de gouwvoorzitters zakten we af naar De Brink. We klinken op het nieuwe jaar met allemaal fijne voornemens.

vrijdag:

 • Trees maakt ons wegwijs in de projecten waarvan de verbondsraad eigenaar is. In kleinere groepen bedachten we antwoorden op Hoe opstarten? - Wie projectleider, hoe werven en hoe ondersteunen? - Welk project zouden wij toekennen aan wie/welke vergaderingen? Hoe opvolgen? - Hoe evalueren?

zaterdag:

 • Groepen in Nood: we zoeken naar een goede methode om o.a. DC's te ondersteunen in hun begeleidingsaanpak van groepen, in hoofdzaak in de rol van coach en bemiddelaar, maar indien ernstige tekortkomingen van de pedagogische aanpak, ook de mogelijkheid om in overleg met andere vergaderingen in de structuur hier in te grijpen. Mogelijke vragen waarover we gaan nadenken zijn: Mag hoger niveau ingrijpen? Onder welke voorwaarden? Hoe? Wanneer? Hoe borgen? Dries schetst vanwaar het komt, momenteel is er niets tussen “toelaten” en “schorsen”. Elsken en Tom VDB getuigen met enkele “uit het leven gegrepen”-voorbeelden bij wijze van opwarmer. Heeft ook met “kwaliteits-eisen” van onze groepen en onze leiding/leden te maken.
 • Hoe pedagogische inhoud overbrengen. Els Bosmans deelde een uitgebreide “inhoudstabel” uit, die we screenden op eventuele tekorten op “inhoud & methode”

Varia:

 • Camping 16: We beslisten om vanuit nationaal niets te doen met het feit dat we nog geen regering hebben, bv om hen uit te nodigen op een trapper om basisvaardigheden te leren
 • Ann van Akabe deelde promoaffiches uit voor alle akabe-groepen (verdeling via GC's)
 • Els en O&W hebben een rubriek “ik was er gloeiend bij”; gouwen en districten kunnen hier hun leiding in the picture zetten
 • Ducky laat weten dat het op 26/01 HO-commissie is, allen welkom - http://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/verslagen/ho-commissie

23 december 2010

 • projectwerking: de werkgroep op bezoek om ons mee te nemen in de wondere wereld van projecten, en op zoek naar onze feedback.
 • Speel op veilig: de regels werden vastgelegd op de Vcom, de richtlijnen ondergingen een pedagogische blik
 • HO'11: terugkoppeling vanuit de werkgroep, vnl de verplaatsing van ploegenmoment en inkorting takmoment
 • Basiswerk voor beginnende leiding: feedback op het denkwerk van de werkgroep, komt terug op 24u, daarna ligt inhoud vast en beginnen we met verzamelen

25 november 2010

 • beloftelied: de 3 voorstellen en de gang van zaken op de verbondsraad
 • inlichtingenfiche: zowel inhoudelijke input als rond de verwachtingen naar leiding rond aanbod en gebruik
 • keuzeaanbod:
  1. Speel Op Veilig: Conclusie: eerst samenzitten met Ethias om te bekijken over hoe zij zich baseren op onze regels. anders kunnen we echt niet verder
  2. Pedagogische inhoud overbrengen: publicatiekoffer uitgepluisd, wat denken we dat beginnende leiding zeker nodig heeft, wat zit eerder bij de uitbreiding?
 • HO'11: wat zien de ploegen wel/niet zitten van voorstellen?

21 oktober 2010

op deze eerste pedagogische commissie van dit vurige werkjaar, broeiden volgende agendapunten:

 • van groepsraadmap over nautische vaardigheden naar techniekengoogles tot afrikadagen, een blik op de jaarplannen van ploegen en commissariaten
 • we bekeken wie vanuit de pedagogische welke werkgroep of vergadering gaat opvolgen
 • pedagogische inhoud overbrengen stand van zaken en hoe ermee verder
 • levenscyclus van vrijwilligers: stand van zaken vanuit het structuurteam en vorming en uitwisseling over hoe dit gebeurt binnen ploegen en commissariaten

10-11 september 2010 24 uren

 • Een unieke uitgave van de opstart van het werkjaar bracht de leden van de pedagogische commissie, beheerscommissie en gouwcommissarissen samen op locatie. Na de nodige kennismaking evalueerden we onze persoonlijke ervaring van herfstontmoeting. Het weer, de sfeer en het jaarlied maakten indruk. We vonden het fijn om toffe feedback te krijgen over onze inspanningen rond vorming en inkleding. Rond het tijdschema, inschrijving en communicatie zagen we verbetermogelijkheden. Enthousiasme ervaren en tevreden deelnemers, daar gaan we voor. Afvalbergen en ongepast gedrag van de leiding zijn de grote afknappers.
 • We dachten na over een haalbare inspanning rond een vrijwilligersfeest op gouwniveau: niet te veel financiële en medewerkers inspanning. Kunnen we het koppelen aan bestaande initiatieven of oud-medewerkers inzetten zijn enkele van de ideeën. En waarom niet per provincie iets organiseren. Hier zal nog verder rond uitgewisseld worden. Geef je vrijwilligers een aangenaame tijd en bedank hen voor de inspanningen.
 • Zaterdagochtend werd ingezet met de beleidsmatige werking van onze beweging. Ervaren en nieuwe nationale vrijwilligers kregen het kader van het proces nog eens toegelicht waarmee de verbondsraad onze beweging aanstuurt. Alle ploegen, diensten, commissariaten en gouwen (districten) hun ideeën en acties passen in dit verhaal. We gingen in groepen aan de slag rond enkele concrete indicatoren met de methodiek van projectwerking.
 • Naast de inzet van de vele vrijwilligers staan ook stafmedewerkers en andere inhoudelijke en praktisch ondersteunende personeelsleden klaar om onze doelen te bereiken. Inzicht in hun jaarplanning maakte duidelijk dat de agenda's reeds stevig gevuld zijn en ook de budgetten zijn al voor 99% toegewezen. Nieuwe initiatieven mogen dan ook niet te zwaar steunen op deze 'middelen'. De jaarplanning van de drie nationale commissies werden ook kort toegelicht, een kans om elkaars initiatieven en bekommernissen beter te kennen.
 • Ouders en organisaties vetrouwen ons dat we goed voorbereid en verantwoordelijk met hun kinderen omgaan. Soms zijn we niet voldoende op de hoogte van waar we allemaal op moeten letten. We starten het initiatief van een inlichtingenfiche en dachten na over wat er in thuis hoort, welke vorm dit moet krijgen, hoe we dit gaan beheren en op welke wijze we dit gaan communiceren. Binnenkort meer hier over.
 • Na een vurig spel, werd ons de slogan van het nieuwe GRL-congres onthuld en werd de status van het project verduidelijkt. Tenslotte zaten de gouwcommissarissen en beheerders nog apart om rond de gouwhuisvesting te besluiten dat we bijna allemaal goed gehuisvest zitten. Bij enkele gouwen lopen initiatieven voor een nieuwe locatie aan te kopen. Ook de pedagogen vergaderden apart over de praktische opstart van het jaar. Met een Hoppertje onder een laat zomerzonnetje keerden we tevreden naar huis. Volgend jaar opnieuw hetzelfde principe voor kruisbestuiving en kennismaking.

2009-2010

24 juni 2010

 • Pedagogische inhoud overbrengen: volgend werkjaar start er een werkgroep, mogelijk werkwinkel op HO.
 • De ploegen krijgen een logo, de logo's zijn besproken.
 • Specifieke nieuwsbrieven: bedoeling om vanuit nationaal voor specifieke thema's/takken/ploegen de mogelijkheid te bieden een digitale nieuwsbrief te sturen. Behoefte bij Akabe, Zeescouting, vorming.
 • Kapoenen in tenten: we blijven bij een principieel nee, maar het kader en de communicatie moeten wel beter.
 • VC-verkiezing: wat verwacht de pedagogische commissie van een VC?
 • Varia: open vergadering 2011 gepland - Curiezeneuzen pastapot: boek rond diversiteit en jeugdwerk

28 - 29 mei 2010: planweekend

Op Drieboomkensberg

Vrijdag Dries kwam langs om ook met de pedagogische commissie na te denken over de VC-verkiezingen en hoe dit is kunnen gebeuren. We trokken wijze lessen, maar willen nu wel vooruit.

Zaterdag

 • Hebben we plannen gesmeed rond doelstellingen uit de beleidsnota voor de Pedagogische commissie
 1. groepen ondersteunen in overlegstructuren
 2. communicatie met leden en leiding, o.a. over pedagogie van scouting en beheersmatige inhoud
 3. kruisbestuiving tussen gouwen/districten en ploegen/commissariaten
 4. efficiente en effectieve informatiedoorstroming naar groepen
 • We kozen uit een aantal voorstellen welke het nieuwe jaarkenteken gaat worden voor het komende jaar
 • We bekeken het voorstel van de PR-ploeg omtrent 'communiceren met ouders'
 • We beslisten over 'hoe verder met badgewerking binnen onze beweging' (in navolging van de Taart met Koffie), op de verbondscommissie van juni komt alle uitleg hierover.
 • Het voorstel rond werving en profilering vanuit de werkgroep lag voor. volgend jaar doen we o.a. weer een open tak/themavergadering en we kijken alvast uit naar de vacaturedatabank…
 • Een nieuw voorstel om onze publicaties aan de man/vrouw te brengen op HO kreeg vorm

29 april 2010

hebben we onze tanden gezet in volgende punten:

 • de groepsraadmap: in navolging van de takraadmap werkt commissariaat groepsleiding de groepsraadmap uit: map voor beginnende groepsleiding, gevorderden kunnen aanvulling vinden via de website. vooropgestelde timing: het groepsleidingscongres.
 • de uitwijker: scouting wijkt uit en de Pcom zag dat de stuurgroep uitwijker goed bezig is! de zoektocht hoe dit project effectief te integreren is al bezig en nog niet gedaan… we zullen er nog van horen!
 • de ploeglogo's: we kozen een vormgeeflijke lijn voor ploeglogo's, samen met de reeds bestaande logo's en de takkentekens vertaalt dit zich tegen HO naar zichtbaarheid in de pedagogische cité.
 • we 'previewden' het jaarkenteken, en gaven nog feedback mee voor de vormgever.
 • de werkgroep 'kwaliteit in groepen' kwam ons warm maken om mee op de kar te springen. de input volgt nog en we maken alvast tijd om dit samen verder uit te werken.
 • pedagogische inhoud: een denkdag resulteerde in criteria. wij maakten alvast de oefening met het kapoenenhandboek. de rest werd als huiswerk meegegeven en verzamelen we tegen 't planweekend.
 • in de afsluitende varia keurden we ook nog goed dat het boek 'Koken op kamp' in de Hopper winkelrekken fouriers mag verleiden om hun gerechten klaar te maken, naast onze eigen 'Bikkebikkebik'.

op naar de volgende!

25 maart 2010

In het gouwhuis van gouw Waas verzamelden we voor volgende agenda:

 • jaarthema: een nieuwe jaarleuze is geboren, volgend scoutsjaar roepen we en masse 'Gloeiend erbij' en voelen het vuur voor scouting groeien. ook de preview van de visietekst werd warm onthaald. binnenkort in O&W, op de site, in de jaarthemabrochure. met dank aan Isabel, Olivier en Babs. op basis van de brainstorm van 16 februari verfijnden we de plannen om het jaarthema doorheen de hele beweging te doen leven. we prikken alvast een datum voor een vuurfeest!
 • op voorzet van de HO-commissie kopte de pedagogische het verfijnde plan voor het takaanbod op HO binnen. we blijven kiezen voor takgronden, breiden uit met een akabegrond en laten deelnemers weer ter plaatse kiezen, mits duidelijkere communicatie vooraf en verdeling ter plekke. de suggestie om per tak ook een inspraakmoment uit te werken werd ook vurig onthaald, tegen volgende week worden concrete ideeën bij Yolein verwacht.
 • ook de pedagogische commissie deed zijn duit in het zakje voor de kritische kijk op de structuren wordt vervolgd op de verbondsraad
 • ploeg internationaal stelde met gepaste trots de preview voor van het gloednieuwe internationaal kampvisum, vanaf 8 mei (verbondsraad) klaar voor verspreiding

25 februari 2010

Een stevige brok vergadering:

 • Dries kwam alle uitleg geven over het verloop van de VC-verkiezing. Vanuit de Pedagogische Commissie zullen 2 mensen zetelen.
 • Het boek diversiteit: Wouter Hillaert kwam voorstellen wat er allemaal mee gebeurd is na de goedkeuring op de Pedagogische Commissie vorig jaar. Doel is om tegen HO de gedrukte versie te hebben. Ploeg diversiteit maakt de vertaling naar leiding…
 • Kurt van Future Smile kwam de projectoproep voorstellen. Zingeving-BP-camp, de Groendienst en zeescouting zijn geïnteresseerd en bekijken samen met Future Smile wat er mogelijk is.
 • Pedagogische inhoud overbrengen: Thibalt kwam voor input. De focus zal dit jaar voornamelijk takhandboeken zijn. Thibalt, Wouter, Olivier en Cholo zetten hier verder hun tanden in…
 • HO-markt: het marktplan werd bekeken en bevestigd. Wouter, Janina, Bart en Cholo gaan voor verfijning van het plan!

27 januari 2010

Actie in het nieuwe jaar:

 • Ledencommunicatie: een blik op ledencommunicatie door de jaren heen, en hoe we er nu onze tanden (nog beter kunnen) inzetten. Krakboem.be blijft nog minstens on hold tot het planweekend.
 • Website (scoutsengidsenvlaanderen.be): na een blik op de statistieken i.v.m. de tak- en themapagina's kregen we alle praktische en inhoudelijke uitleg van Tom om er vollen bak in te kunnen vliegen.
 • De jins schotelden ons het TakCongres voor, stand van zaken en wat iedereen er kan betekenen.
 • Open commissariaatsvergadering: evaluatie en wat naar volgend jaar toe? Deel 2 wordt meegenomen door het werkgroepje rekruteren.
 • Akabe en Zeescouting kregen fiat om samen met Jan de imagocampagne voor hun doelgroep uit te werken.

8-9 januari 2010

Januari was een speciale maand voor de nationale vergaderingen (verbondscommissie, beheerscommissie, pedagogische commissie en de gouwvoorzitters). Op 8 en 9 januari trokken we met zijn allen naar Den Brink voor de 24-uur van beleid en uitwisseling. Een weekend met twee pijlers: enerzijds een stevige denktank om aanzetten te geven voor projecten voor de komende 3 jaar, anderzijds een informeel netwerkmoment. Plezant was het alleszins, kwamen er zeker aan bod:

 • voorbereiding 3 voorstellen jaarthema 10-11 door de pedagogische commissie
 • kennismaking, uitproberen veiligheidsspel, pintje pakken
 • aanzet tot een reeks projecten: loopbaan van de vrijwilliger, overbrengen pedagogische inhoud, aanpak regio's zonder scouts- of gidsengroepen, continuïteit in kennisoverdracht, afstemmen van communicatie op de doelgroep, diversiteit, aanspreekpunten voor groepen, verbetering administratieve processen
 • het verloop van de kritische kijk op de structuren wordt bijgestuurd
 • uitwisselingsmomenten over: zingeving, medewerkers soigneren, hoe gaat het in de gouw, recruteren van vrijwilligers, inhoud van vorming, organistatie van vorming, relatie gouwen - pedagogische, akabeleiding, budgetten, HO
 • de beheerscommissie bekeek ook nog: inschrijvingen medewerkers op HO, afval op HO, beheerders geven vorming op HO en we stimuleren de commissarissen en voorzitters om dat ook te doen, drankbeleid op HO.
 • de pedagogische commissie en verbondscommissie hadden het ook nog over: het plan HO, de feedback gaat naar de HO-commissie.

17 december 2009

witte chaos legt België lam, en ook de pedagogische commissie. inhaalbeweging in januari…

26 november 2009

met een stevig gevulde vergadering (zowel van mensen als van agendapunten) kwamen we tot volgende resultaten:

* logo's ploegen en commissariaten: nadat we de historiek van onze beeldvorming even onder de loepe hebben genomen, en de vraag van meer visualisering van ploegen en commissariaten, kozen we om toch te gaan voor logo's voor iedereen, die wel binnen onze en elkaars huisstijl passen. commissariaten gaan verder met de taklogo's, voor de ploegen ontwerpen Jan, de ploegen en de ontwerper tegen HO 2010 eenvormige logo's voor iedereen.

* Groendienst/greenteam: In de schoot van de pedagogische commissie draait al een tijdje een ‘ploegje milieu’. Nu dit meer en meer vaste vorm krijgt, kwamen ze hun plannen voor de nabije en verdere toekomst voorstellen. zij schreven een prima missietekst (aanleunend bij de algemene missietekst), daarnaast hebben ze drie algemene actiepunten: • Antwoord geven op issues die leven in beweging: glazen of plastiek flesjes • Tools aanreiken om milieubewustzijn aan te wakkeren • Actief informeren. Tot slot bespraken we de naamgeving en kozen we ervoor om in de Nederlandstalige lijn te blijven: welkom Groendienst!

U hoort nog van hen!

* jaarthema: Vorige vergadering kwamen we na een brainstorm tot een beperkt lijstje voorstellen. Vandaag maakten we de selectie tot 3 sterke thema’s: uniek-identiek, dienst, vuur. Na uitwerking komen deze op de verbondsraad van februari.

22 oktober 2009

Tussen anders getikte giver-minuten, overlopen van to do's en werkgroepjesverdeling en een hoop varia's, een paar grote brokken:

 • jaarthema: aan de hand van de lijst van de verbondsraad en trends binnen en buiten scouting stelden we een lijst op van 10 mogelijke jaarthema's. dit laten we even sudderen en herleiden we in november tot 3…
 • plannen ploegen en commissariaten: vervolg, voor zij die pas op planweekend gingen na het planweekend van de Pcom
 • pedagogische product per ploeg/commissariaat: staat in de beleidsnota, vandaag aanzet gegeven: wat is een pedagogisch product? en huiswerk voor alle ploegen en commissariaten om tegen februari een zicht te krijgen op wat iedereen er mee wil doen, en wanneer.

op naar de volgende!

planweekend september 2009

op het planweekend van september gingen we kayakken bij valavond en namen we een goeie inhoudelijke start:

 • we bepaalden onze prioriteiten voor dit jaar, zowel inhoudelijke thema's als in de werking van ploegen en commissariaten
 • samen met de beheerscommissie bekeken we welke media en kanalen met info we dit jaar prioritair willen onderzoeken
 • we namen de tijd om te luisteren naar plannen en projecten van alle ploegen en commissariaten
 • we deden een evaluatie van afgelopen herfstontmoeting
 • we bekeken het traject voor de keuze van het jaarthema 2010 - 2011

2008-2009

25 juni 2009

Op deze laatste vergadering bespraken we:

 • De concrete ideeën rond de uitwerking van het jaarthema, die uit de werkgroep met de gouwen kwam.
 • De werking van de ploegen en commissariaten. Vanaf volgend jaar willen we 'experimenteren' in recruteren van vers bloed, bottom-up thema's en ideeën aanreiken, kortom de deuren openzwaaien.
 • Een korte terugkoppeling uit het Europees Forum in Portugal van Roeckie.
 • We openden de discussie rond hoe we als beweging onze pedagogische inhoud overbrengen. Welke kanalen zijn er, welke lopen goed, welke minder, andere manieren … Een groot thema dat we volgend jaar grondig willen aanpakken.

28 mei 2009

 • O&W onder de loepe: visietekst herbekeken. klopt deze nog? volgende stap: zelfevaluatie van eigen artikels tegen oktober
 • scoutsengidsenvlaanderen.be: voorstel van webteam bekeken, grosso modo dik in orde
 • werving op HO - vervolg planweekend
 • het jaarkenteken enthousiast onthaald!
 • preview takraadmap, al even ok bevonden

Planweekend 8 - 10 mei 2009

in 't kort:

 • spiritualiteitstocht van ploeg zingeving principieel goedgekeurd
 • brochures en publicatielijst vervolledigd
 • werving op HO bekeken
 • beleidsnota 2010-2012 bekeken: wat staat er ons te wachten? wie hebben we hier nog voor nodig?
 • evaluatie van het voorbije jaar en plannen gesmeed voor het komende jaar: belangrijkste thema's:
 1. Profiel leiding: als we niet weten wat het profiel is van onze leiding, kunnen we niet communiceren.
 2. Wervingswind: leefmilieu, kw
 3. Welpen/kabouters: duizenden welpjes, da’s echt typisch voor de scouts en die hebben helemaal niemand.
 4. Maximumfactuur: ’t is crisis: Hoeveel geld vraag je voor een werkjaar: onderzoek, Frank VDB en een team, is een thema dat elk groep aanbelangt.
 5. Hoe brengen we onze pedagogische inhoud over?
 • taken van ploegen en commissariaten op HO bekeken
 • besloten om wel een jaarthemamap te maken
 • spellekes gespeeld!

in 't lang: zie .org voor het verslag

19 maart 2009

Twee grote punten op deze vergadering:

 • Het vormingsmoment op zaterdagmiddag op HO: voorstellen en keuzes rond welke werkwinkels er voor welke takleiding zullen voorzien worden.
 • Het jaarthema fantasie en inkleding voor volgend werkjaar:
  1. we keurden het voorstel van visietekst goed. Die vormt de inhoudelijke basis voor de verdere invulling van het thema door ons en de groepen (komt ook in Over&Weer)
  2. We bekeken een aantal voorstellen tot jaarleuze waaruit we nog een definitieve keuze moeten maken.
  3. Een eerste brainstorm rond de concrete invulling van het thema: welke impulsen en acties willen we meegeven aan groepen.

19 februari 2009

Op een stevige agenda stonden volgende punten:

 • De PR-ploeg kwam hun concept voor de imago-en-wervingscampagne van september voorstellen. Enerzijds een luik dat scouting ook voor kinderen in het licht stelt en anderzijds een 'tegencampagne' die het meer gedurfde kantje van scouting in de verf zet. We gingen akkoord met de bedenking dat de beelden sterk moesten zijn om niet 'kinderachtig' over te komen.
 • Vanaf nu is er standaard promo-ruimte voorzien in onze publicaties zoals Krak-Boem, website enz voor beide Hoppers.
 • We hielden een eerste brainstorm over de organisatie van het vormingsblok op HO 2009.
 • De acties rond het huidige jaarthema Bureluren namen we onder de loupe. Er werd beslist nog een aantal impulsen te geven aan de groepen om met het jaarthema aan de slag te gaan oa door de Burenkuren-actie nog eens te promoten.
 • Stand van zaken van de takraadmap: de werkgroep besliste over de vorm en de grote inhoudelijke onderdelen. Voor verspreiding beslisten we dat er bij de lancering één map gaat naar elke tak van elke groep.

22 januari 2009

 1. Ook op deze vergadering werd er veel tijd uitgetrokken voor het vernieuwde concept van HO. De focus lag op wat er verwacht wordt van ploegen en commissariaten en hun draagkracht daarvoor. Inhoudelijke vinden we dit een grote kans doordat er meer ruimte is voor het programma en de focus op vorming. Bij de verdere uitwerking van vrijdagavond en zaterdagmiddag moet er rekening gehouden worden met die (wisselende) draagkracht.
 2. We bekeken de drie inhoudelijk uitgewerkte voorstellen tot jaarthema. De grote lijnen zitten zeker goed. In die vorm zullen de 3 voorstellen op de verbondsraad liggen om er één uit te kiezen. (zie de nota's in zending 2)
 3. Een korte tussentijdse evaluatie van de vergadering liet zien dat een aantal dingen goed zitten maar dat er een aantal punten voor verbetering vatbaar zijn zoals betrokkenheid/deelname aan de vergadering. Nog een half jaar om er werk van te maken!
 4. De vergadering bekrachtigde Johanna als vertegenwoordigster op het verbondsbestuur van pedagogische commissie en staf.

18 december 2009

Om het jaar af te sluiten:

 • Een uitgebreide brainstorm en discussie over vorming (één van de prioritaire thema's voor de ploegen en commissariaten dit jaar). Wat kan er beter aan de kruisbestuiving tussen ploeg vorming en de andere ploegen en commissariaten? Ideeën die ploeg vorming bekijkt en daarna naar de vergadering terugkomt.
 • Elke ploeg en commissariaat gaf een stand van zaken van projecten en thema's waarmee ze bezig zijn. Een indrukwekkende lijst!
 • Een aantal enthousiastelingen neemt de junglebookmap op in de hoop daar het commisaariaat welpen-kabouters terug leven in te blazen. Om dit verder uit te werken hadden zij één grote vraag: is het junglebook-verhaal wel geschikt voor welpen én kabouters. Conclusie: er wordt vertrokken vanuit een 'basissfeer' (een geheel aan methodieken, inkleding enz) waarin dan verschillende verhalen door welpen- en kabouterleiding kunnen gebruikt worden. Het junglebook-verhaal zal hierin prioritair uitgewerkt en aangeboden worden.

27 november 2008

 • Op deze vergadering hadden we het over het jaarthema voor volgend werkjaar. We gingen dieper in op het lijstje van 9 resterende thema's na vorige vergadering. Na een uitgebreide en geanimeerde discussie kwamen uiteindelijk tot 3 thema's: milieu, fantasie en meisjes en jongens. Die worden kort uitgewerkt tegen de vergadering van januari waarna ze naar de verbondsraad van februari gaan.
 • Het project van de 'Openkamp- mobiel' ofte 'Scouting wijkt uit' werd voorgesteld met veel mogelijkheid tot vragen en verdere ideeën. De praktische realisatie van de camionette komt in zicht.
 • Ploeg zingeving gaf alle commissariaten huiswerk rond de vernieuwde beloftewerking: de ideeën rond methodieken en rituelen voor hun tak bekijken en mee verder uitwerken.

23 oktober 2008

12-14 september 2008 (startweekend)

Navigatie
QR Code
QR Code verslagen:pedagogische_commissie (generated for current page)