Aanmelden | RegistrerenHelp

Verslag uit Commissie Hopper Winkel

2011-2012

27 september 2011

1. Samenstelling van de Commissie Vertegenwoordiging: Stefan (verbondsbureau), Indra (Beheerscommissie), Christine (Pedagogische Commissie), Verbondscommissie: vacant. Externe experts blijven Wouter, Paul & Lie op post. Expertise marketing/communicatie/… (vacant) Lie heeft iemand in gedachten, zij polst bij haar.Verder ook Baloe (commissaris) en Jeroen (Verantwoordelijke)

2. Begroting 2012 We blijven vasthouden aan de doelstelling van 5% omzetstijging per jaar.

3. HO - evaluatie Betere locatieals vroeger, dus zeer tevreden

4. HOPP@ Merkenveld: Hopp@ light, verdere opvolging met noordzee en Brussel. Samenwerking met CHJ: binnenkort samen een commissie.

5. Jaarplanning enkele commissies samen met commissie Jeugdverblijf, tweetal commissies op verplaatsing (o.a. eentje in Gent: evolutie winkel en concept, dagje materiaalmeesters, Synergie, SEO & SEA

2010-2011

16/03/2011

 • - Cijfers
 • - projecten: Hopp@ en winkelplan
 • - synergie: stavaza Hopper winkeltjes JV'en + aanwezigheid JV in winkel
 • - HO opstart
 • - materiaalmeesters enquete - overlopen mogelijke vragenlijst
 • - verbondscentrum
 • - GRL-congres
 • - prijswijzigingen
 • - gezamenlijke baseline W en JV : Hopper - kamp&co
 • - nieuwe folder + actie op slaapzakken en matjes

19/01/2011

 • Goedkeuring verslag december
 • Cijfermatige evaluatie 2011
 • Resultaat voor de financiele commissie
 • stavaza werkgroepjes: HOPP@ / MM-bevraging / winkel inplantingsplan
 • Nieuwjaarsdrink

2009-2010

18/03/2010

 • We werken, samen met it, aan banners en buttons voor op de sites van de groepen te plaatsen, een rechtstreekse link naar onze site en webshop: www.hopper.be
 • We bekijken enkele statistieken en cijfers van onze nieuwe webshop en site. We gaan dit blijven bekijken om eventueel conclusies te trekken en acties te organiseren.
 • We werken aan een digitale nieuwsbrief. We bekijken verder of we het zelf gaan doen of we gaan samenwerken met een externe partner.
 • Er zal in de volgende Krak-Boem een postkaart van Hopper Winkel zitten met een kortingsactie op rugzakken, slaapzakken en mat jes (-10%).
 • Hasselt: aanwerving parttime verkoopster voor de winkel van Hasselt, voor de overname van de winkel. We gaan ook een nota opstellen ivm de verwachtingen en eisen van Hopper voor de nieuwe winkels.
 • In functie van het marketingplan hebben we een swot-analyse gemaakt.
 • We willen dit jaar en de komende jaren extra inzetten op opleiding van onze mensen. De eerste opleidingsdag wordt nog dit werkjaar gepland.

20/01/2010

 • samen met onze collega's van de jeugdverblijven hebben wij het jaar ingezet met een glaasje Hopper blond of bruin, Hopper fris of … We willen de link bewaren tussen de 2 Hoppers op een aangename manier
 • Er wordt naarstig gewerkt aan een Marketingplan voor de winkel. De deadline is dit werkjaar, zodat we naar volgend jaar hiermee aan de slag kunnen gaan.
 • Er zijn enkele thesisstudenten bezig met het schrijven van een communicatieplan voor Hopper Winkel.
 • De nieuwe webwinkel in online! Bekijk het eens, we zijn er fier op.
 • Hopper-synergie. We gaan op de jeugdverblijven die geïnteresseerd zijn een klein winkeltje openen (kastmodel).
 • Hasselt, overname winkel door ons, overname van de gouw. We zoeken een gezamenlijk pand voor de gouw en de winkel, rede is dat het huidige gebouw in erbarmelijke staat is.
 • We proberen het eco-bio-faur trade gebeuren door te trekken naar de winkel en in ons assortiment. Dit is niet altijd even makkelijk.

18/11/2009

 • Nieuwe leden in de Commissie. We hebben enkele specialisten aangetrokken. Op gebied van retail, informatica, reclame, ontwerp, …
 • Het raamwerk voor het Marketingplan is vastgelegd. We willen een marketingplan opstellen, waarmee we de komende jaren willen werken.
 • We herbekijken onze communicatiekanalen (site, folders, over&weer, …)
 • De truien. Ondertussen zijn er 8000 stuks onderweg (onze vorige bestelling waren er 6000 en deze zijn bijna uitverkocht)
 • Het zou kunnen dat enkele studenten een communicatieplan gaan uitwerken voor Hopper Winkel! Dit kunnen we opnemen in het marketingplan.

2008-2009

24 juni 2009

13 Mei 2009

Hopper Site

Al enige tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe Hopper Site. Deze wordt uitgewerkt voor zowel de verblijven als voor de winkel. We gaven nog wat input voor de verdere afwerking van de site en voor de implementatie van de online shop.

Scorecard

 • Pieter stelt zijn balanced scorecard voor om de activiteiten van de winkel vanop afstand te kunnen volgen.
 • We geven wat input om deze scorecard te vervolledigen
 • De winkel krijgt de opdracht om te kijken welke measures het eerste worden uitgewerkt en opgevolgd, wie, en hoe er moet gemeten worden.

Varia

 • Het gouwhuis (en dus ook de winkel) van Hasselt is in erbarmelijke staat. Indien er niet veel beweging komt in het politieke dossier om een overkoepelend jeugdcentrum op te richten zullen we moeten op zoek gaan naar een nieuw winkelpand.

01 April 2009

Financieel plan

De Hopper Winkel is aan het investeren. Om de draagkracht van deze investeringen te bepalen hebben we een financiële planning opgemaakt voor 2009 - 2013.

 • De commissie hopper winkel heeft targets bepaald voor omzetgroei en marge.
 • Verder is er input gegeven om de nota aan te passen naar het komende bestuur toe.

25/04/2009: Hopper event

 • De verwachtingen zijn gesteld naar de commissie toe.
 • De commissie zal samen met de commissie jeugdverblijven de catering verzorgen op het event
 • De commissarissen Hopper winkel en Hopper jeugdverblijven zorgen voor een “Hopper presentatie” op de dag zelf.

Varia

17 December 2008

Deze Commissie hopper winkel stond in het thema van de Hopper Synergie (tussen de winkel en de jeugdverblijven)

 • We bekeken enkele scenario's voor na de sluiting van de verdeler “de pijl”. Willen we een winkel openen, en indien ja onder welke vorm.
 • We kregen een stavaza van de werken in Harelbeke.
 • We overliepen hoe de implementatie van het nieuwe ERP verder verloopt.
 • Verder hebben verschillende werkgroepen nagedacht over volgende thema's:

Onderlinge aankoop

 • Er zijn regels vastgelegd rond hoe de winkels hun diensten kunnen aanbieden aan de jeugdverblijven, en omgekeerd.

Promotie in O&W en de Shopper

 • Hoe kunnen we meer halen uit de promotie die in de O&W staat; hoe kunnen we als “hopper” naar buiten treden

Website

 • De Website is bijna af, er werd nog een laatste feedback gegeven.

Hopper Event Antwerpen

 • Hopper Winkel keert terug naar de Lange Kievitstraat! en we willen dat vieren in combinatie met een promotie voor scoutel. Om dit wat meer vorm te geven is er nagedacht

5 november 2008

 • We vergeleken de kwaliteitsprincipes in een kerncentrale met de aankoopprocedure van uniformstukken. Hieruit blijkt dat er reeds een goede procedure aanwezig is die vooral nog een schriftelijke weergave mist. Daarnaast willen we ook een betere samenwerking met leveranciers met de mogelijkheid om regelmatiger kleinere hoeveelheden te leveren
 • De commissie gaf ook zijn input aan de nieuwe beleidsnota voor die thema's die de beweging rechtstreeks aan belangen. Daarnaast blijven we uiteraard verder werken aan de operationalisering van de drie strategische doelstellingen van de winkel
 • Lie bracht haar kennis over marketingstrategie binnen in de commissie en we zullen dit instrument verder gebruiken als kapstok van reeds genomen beslissingen en nog uit te werken punten
 • In de varia spraken we nog over de overgang van de groene pull (o.a. stock) en de nieuwe katoenen trui, de initiatieven van groepen met AS Adventure en andere concurrenten, de planning van opening van Harelbeke en de nieuwe website

17 september 2008

Navigatie
QR Code
QR Code verslagen:hopper_winkel (generated for current page)