Aanmelden | RegistrerenHelp

Commissie Informatica

2013-2014

20/05/2014

 • We bekeken in detail het voorstel van Tinus voor een nieuwe .org en gaven onze GO voor de echte start van dit project
 • We planden onze 24u van de Commissie Informatica
 • We bespraken nog eens de status van het project mijn.scoutsgroep.be
 • We deden een evaluatie van het voorbije jaar aan de hand van onze visie
 • Steven gaf een presentatie over OpenID

01/04/2014

 • We maakten nog éénmaal een stand van zaken op van het scoutsgroep.be project voordat we dit lanceren op het GRL-congres
 • We maakten een plan voor de commissie ICT op Herfstontmoeting 2014
 • We bespraken de werkwinkels die we nu al geven met de commissie ICT en welke we eventueel nog zouden kunnen doen
 • We bereidden de 24u van de commissie ICT voor

20/02/2014

 • We maakten een stand van zaken op van alle projecten van de commissie en maakten een plan van aanpak op voor die projecten
 • Als architectuuroefening maakten we een inventaris op van al onze systemen en gaven bij ieder systeem het risicoprofiel aan en hoe kritiek dit systeem is voor onze beweging
 • We gaven nog eens kort een stand van zaken van het project groepsfiche
 • We bespraken kort de cijfers die we verzamelen rond het gebruik van onze tools
 • We maakten onze plannen voor de verbondsraad iets concreter

10/01/2014

 • We gaven een stand van zaken van het project scoutsgroep.be (website voor iedere groep)
 • We rondden de analyse af voor de integratie van de groepsfiches in de groepsadmin
 • We stelden een strategie op voor de Facebookpagina en -groep van de commissie Informatica
 • Maarten gaf een overzicht van de informaticaplanning voor 2014
 • We gaven de laatste opmerkingen bij de eerste fase van het project één login (de loginbalk op iedere website)

19/11/2013

 • We legden vast welke browsers we voortaan nog gaan ondersteunen an de hand van de gebruikersstatistieken
 • We bespraken welke IT-infrastructuur we nodig achten in het nieuwe verbondsgebouw
 • We bekeken wat we kunnen leren uit de IT Round Table 2014 en wie we naar de Round Table willen sturen
 • We praatten nog eens goed uit wat de bedoeling is van het project reorganisatie *org, wiki en kladwerk
 • Pieter-Jan gaf een overzicht van lopende en slapende projecten. We bespraken wat we er mee gingen doen.
 • Wouter gaf een mooie introductie tot Responsive Design

01/10/2013

 • We deden een kennismaking om de nieuwe vrijwilligers voor de commissie beter te leren kennen
 • Pieter-Jan en Maarten gaven een overzicht van de status van het project een website voor iedere groep
 • We bespraken een laatste keer de analyse voor het project “individuele steekkaart,” hiermee beschouwen de analyse als afgerond en kan het project starten
 • We bespraken de denkoefening rond reorganisatie .org, wiki en kladwerk van het startweekend en beperkten de scope van het nieuwe project

2012-2013

12/06/2013

 • We stelden samen een lijstje op van thema's die we in het scoutsjaar 2013-2014 wat dieper wilden behandelen.
 • We verzamelden ideeën en maakten een plan op voor de aanwezigheid van de commissie informatica op Herfstontmoeting
 • We bespraken de stand van zaken voor het project Een website voor iedere groep
 • 360° evaluatie van de commissie IT

30/04/2013

 • Individuele inlichtingenfiche en privacy. We bekeken wat er mag gevraagd en verwerkt worden, hoe deze gegevens up to date gaan gehouden worden in de groepsadmin en hoe groepen hiermee kunnen omgaan. Uitwerking voorzien in 2014.
 • Vrijwilligers en stages: we maakten afspraken en een stappenplan
 • Gamification
 • Voorbereidingen 24u van de commissie

20/03/2013

 • Demo van nieuwe layout groepsadmin.
  • Gericht op tablets en smartphones
  • Werkt sneller en overzichtelijker
  • We zoeken nog extra vrijwilligers
 • Mediaraven: websites voor groepen. We plannen een workshop voor de verbondsraad van mei
 • Gebruik en toekomst van de Wiki en .org werd besproken

20/02/2013

 • In kleinere kring bespraken we de doelstellingen en de rol van de Commissie IT.

9/01/2013

 • Mandaat Commissie IT
 • Overlzicht lopende projecten bekijken

19/12/2012

 • Evaluatie ICT Round table
 • Afwerking Informatica planning
 • IT architectuur schema

08/10/2012

 • Hoe kunnnen we meer vrijwilligers en stagiairs betrekken
 • De informatica planning voor 2013 werd bekeken
 • De vacature voor een Senior MW Informatica werd opgesteld
 • ICT Round table werd verder gepland
 • Communicatie naar leden: De Uniforme login balk en nieuwe layout website
 • Projectondersteuning: We willen teambox verder testen voor GRL Congres en Academy

2011-2012

08/02/2012

 • één login - meerdere toepassingen
 • visie informatica
 • Round Table 2012: Er werd iemand gevonden van Ploeg Internationaal die de inschrijvingen mee wil beheren. In overleg met Wosm en Waggs wordt een datum gezocht; waarschijnlijk eind oktober-begin november. Er komt ook nog een werkgroep vergadering voor het programma in elkaar te

07/12/2011

 • We bespraken de informaticaplanning voor 2012, ter voorbereiding van de bespreking op het managementteam:
  • Het is duidelijk dat het managementteam keuzes zal moeten maken, de capaciteit van het informaticapersoneel is niet in verhouding met het geplande werk
  • De commissie informatica stelt voor om een aantal zaken te schrappen (zoals mobiele versie websites), in overweging te nemen wat we kunnen verwezenlijk met vrijwilligers en een aantal maatregelen te nemen om tijd uitgetrokken voor ondersteuning van het personeel naar beneden te halen
 • Het project “communicatie en IT” werd besproken:
  • De commissie informatica ziet het zitten om dit project te realiseren en te trekken
 • We bespraken ons engagement voor de IT Roundtable 2012 van WOSM en WAGGS
  • Er werd voorgesteld om ons voor dit event te engageren als we een mede-trekker vinden voor Pieter-Jan

27/10/2011

 • Eerste commissie, we trokken wat tijd uit om elkaar wat beter te leren kennen.
 • We bespraken de informaticaplanning 2011-2012, de kleine opmerkingen op de planning werden ineens verwerkt in de presentatie (zie .org)
 • Pieter-Jan gaf uitleg bij wat hij wil bereiken met het traject “onze visie op informatica:”
  • Hij wil als einddoel een soort beleidsdocument creëren waarmee we toekomstige projecten en initiatieven kunnen stroomlijnen.
  • Het document zou ook onze voornaamste doelstellingen bevatten en een ideaalplaat van onze informaticatoepassingen
 • We deden een brainstorm over onze visie, in drie categorieën (Leden/leiding en structuren, communicatie, intern) schreven we onze dromen en verwachtingen op.
 • We spraken de data voor de volgende vergaderingen af
 • We spraken af dat Maarten en Steven naar de vergadering van jeugdnetwerk over “website voor elke groep” gaan in Januari
 • Pieter-Jan vroeg aan de commissie of ze zich willen engageren voor de IT round table van WOSM Europa.

29/09/2011 Opstartoverleg

 • Informatica planning
  • Het afgelopen scoutsjaar is er al zeer veel werk verzet. De lijst is lang en indrukwekkend.
  • In de volgende periode zal de prioriteit vooral liggen bij het afwerken van alle huidige projecten
  • We hebben besloten voor een nieuwe aanpak: enkel 6 maanden ipv 12 in detail en daarbij nog de lijst van grote initiatieven en hun prioriteit.
  • Zo willen we een realistischere planning en begrotingcijfers brengen
  • We bekeken wat reeds gekende projecten zijn voor 2012. We denken alvast zelf aan
   • wiki herbekijken
   • nieuwe ledenadministratie
   • elektronische facturatie

2010-2011

17/06/2011 - geannulleerd

05/05/2011

 • Vragen en Klachten: Kayako
  • Software wordt aangekocht
  • Testfase: permanentie staf en mailbox verzekeringen
  • Installatie op webserver moet klaar zijn in mei
 • Discussie rond Beveiliging
 • Architectuur Ledenadministratie
  • Is oud pakket en wordt vooral nog gebruikt voor bepaalde procedures zoals: overgang, facturatie, lidnr berekenen, leden matchen, …
  • We willen gaan naar 1 databank waarbij we de ORM en businesslogica overnemen van de groepsadministratie maar nieuwe functionaliteiten schrijven
 • Orakel 2.0
  • Analyse fase is quasi rond
  • Er worden al een aantal bibilioteken getest
  • Discussie over de in-uit stroom grafiek
  • Ipv GTP index gaan we Medailles uitdelen (goud, zilver, brons,..) op basis van vast te stellen criteria die belangrijk zijn voor een groep.
  • Toekomst muziek: koppelen van deze gegevens aan demografisch en geografisch data…

18/04/2011 - geannulleerd

14/03/2011

 • Lopende projecten/Projectopvolging
  • Drupal 6: Begin april lanceren we nieuwe versie.
  • Vacature databank: Draait goed, er komt een promo standje op GRL-congres
  • Projectopvolging: Teambox wordt binnenkort geëvalueerd.
  • Vragen en klachten: een mogelijke kandidaat Kayako wordt verder bekeken
  • Likaart = klantenkaart: bijna klaar
  • Orakel: Opstarten , nakijken of mogelijke verbanden met andere projecten
 • Visie van de website
  • Discussie over de nota
  • Er werden vraagtekens geplaatst over interactiviteit, inhoud en ambities
  • Er is nood aan een uitgebreidere visie
 • Planning Informatica: de aanpassing om deze wat realistischer te maken werden bekeken.

08/02/2011

 • Lopende projecten
  • Vacature databank: 95 % klaar, eerste vacatures staan al online
  • Groepsadmin Orakel: Moet nog geanalyseerd worden
  • Projectopvolging: Teambox zijn een hele groep mensen aan het testen → hiervan verwachtten we later feedback
  • Vragen en klachten: Overlopen en bijsturing behoefteanalyse
 • Planning Informatica
  • IT Project rond opvolging Beleidsnota geschrapt in IT planning
  • Geplande 20 dagen zijn volledig voor ‘Vragen en klachten’
  • Nav 2009: Mag ingepland worden

10/01/2011

 • Nota “Visie rond uitbesteden” werd goedgekeurd
 • Lopende projecten
  • Vacature databank: zit in afrondingsfase.
  • Evenementenmodule: Eerste testfase maar niet veel reacties
  • Vragen en klachten: Behoefte analyse uitwerken en prioriteiten stellen, dan pas een tool zoeken en die eraan toetsen
  • WIKI: Kaderkrant moet verhuisd worden naar de WIKI. Hiervoor moet de huidige versie opnieuw gestructureerd worden;
 • Planning Informatica
  • De planning is overvol en er is onvoldoende reserve. Zoeken naar oplossingen.
  • Kunnen we meer uitbesteden aan vrijwilligers en studenten ipv intern uit te voeren ?
  • Er moet nog meer duidelijkheid komen rond een aantal grote projecten

16/11/2010

 • Uitwerken visie rond uitbesteden. Voor een project zijn er telkens drie keuzes. Wanneer kiezen we voor wat en welke consequenties en vereisten heeft dit.
  • In house
  • Uitbesteden
  • Aankopen
 • Lopende projecten
  • Vacature databank: er moeten nog belangrijke beslissingen genomen worden qua gebruik
  • Evenementenmodule: Begin december gaan we een grote groep gebruikers laten testen.
  • Klachten opvolging: Men is volop bepaalde pakketten en processen aan het bekijken. Mogelijke koppelingen met de indicatoren van de BN
  • Projectopvolging: Basecamp kunnen we we al mee beginnen testen
 • Planning Informatica 2011: document bekijken. Er moeten voldoende reserves ingebouwd worden

13/09/2010

 • Lopende projecten worden bekeken
  • Vacaturedatabank: wordt binnenkort getest. Minimaal opgezet en gelanceerd http://tools.scoutsengidsenvlaanderen.net/vacaturedb/
  • Groepsadministratie: Versie 5.0 gelanceerd met allerlei nieuwigheden
  • Evenementenmodule: Nog werk aan de synchronisatie, grote blok programmatie achter de rug
  • Opvolging Beleidsnota (dashboard ): analyse fase
  • Projectopvolging : analyse fase
  • Vragen en klachten hoeven niet te wachten : analyse fase
 • We deden ook een evaluatie van het voorbij jaar. De missie van de Commissie Informatica is
  • Overzicht behouden
  • Advies geven en concretiseren door middel van schatting tijd en/of geld
  • Planning beheren

van informatica projecten binnnen Scouts en Gidsen Vlaanderen

Navigatie
QR Code
QR Code verslagen:commissie_informatica (generated for current page)