Aanmelden | RegistrerenHelp

2011 - 2012

oktober - november

Ploeg Vorming gaat de uitdaging aan. Na een stevig planweekend in maart 2011 was de takenlijst groter dan de voorbije jaren. Toch zijn we er met de hele ploeg vol goesting ingedoken. De eerste resultaten hiervan waren zichtbaar op Herfstontmoeting waar de nieuwe namen en logo’s van ons vormingsaanbod werden uitgedragen naar het grote publiek. Met de nieuwe namen, kleurtjes en logo’s hopen wij meer duidelijkheid te creëren in ons aanbod.

In het vormingsbureau zijn er intussen ook enkele wijzigingen gebeurd. Jonas heeft op Herfstontmoeting zijn laatste dagen als voorzitter beleefd. Ducky blijft nog een jaartje maar kan het niet alleen trekken met Freek en Janina. Gelukkig hebben we dit jaar 2 adjunct-voorzitters ad interim, met optie op fulltime voorzitterschap het komende werkjaar, aangetrokken. Tomas en Gert zijn op het startweekend in september 2011 door de hele ploeg op de rooster gelegd en bekrachtigd in hun nieuwe functie.

Welke taken wij dit jaar tot een goed einde wensen te brengen?

 • Allereerst hopen wij dat de verschillende teams goed blijven draaien. Elke 6 weken komen wij samen met de stuurgroep. Daarnaast organiseren wij een afscheidsetentje voor onze stoppende leden en een uitstap voor heel de ploeg.
 • Verder hopen wij dat de cursussen allemaal mogen doorgaan met een maximum aan deelnemers en begeleiding. Wij blijven dan ook volop inzetten op promo en het stimuleren van onze begeleiding om cursus te geven.
 • Wij onderzoeken samen met de mensen van ploeg TRAVO (Training en Vorming) van de FOS op welke manier wij structureel meer kunnen samenwerken. Dit project is als het ware een pilootproject voor de rest van de beweging.
 • In samenwerking met de AVC’s Structuren, werken wij ook aan de eerste instructeurcursus voor Structuurmensen die met Hemelvaart 2012 zou moeten doorgaan. Houd alvast je agenda vrij als jij interesse hebt om deel te nemen. Enige voorwaarden zijn dat je een attest Hoofdanimator bezit en dat je minstens 1 cursus bij Scouts en Gidsen Vlaanderen gevolgd hebt.
 • Qua interne werking starten wij een traject op om onze cursusbegeleiding beter op te volgen in hun loopbaan binnen Vorming in Scouting. In concreto gaat het over zaken als het Peter- en Meterschap, Groeiboekjes, enzovoorts
 • De verschillende informatiebrochures die vorig jaar uitgebracht zijn, moeten aangepast worden aan de nieuwe namen. Ook wordt de inhoud jaarlijks op peil gebracht.
 • De nieuwsbrief voor vormingsbegeleiding zou stilaan vorm moeten krijgen. Wij werken voorlopig verder op papier en hopen snel de milieuvriendelijke toer op te kunnen gaan.
 • Vanuit onze functies zetelen wij op de Pedagogische commissie en de Verbondsraad waar wij met passie en vanuit onze expertise onze belangen zullen behartigen.
 • Verder volgen wij de werkgroepen rond het overbrengen van Pedagogische inhoud, de opvolging van het Groepsleidingscongres en de commissie Kritische kijk op.
 • De toelatingsvoorwaarden van onze Instructeurcursussen worden herbekeken. We merken dat er momenteel nog een aantal barrières liggen waardoor de doorstroom belemmerd wordt.
 • Net zoals de rest van het jeugdwerk, kunnen ook wij niet ontsnappen aan de huidige ommezwaai richting competentiedenken. Wij houden de vinger aan de pols.
 • In januari trekken enkelen van ons naar Boedapest voor rendez-vous met onze vormingscollega’s uit de rest van Europa.
 • Tot slot kijken wij al vooruit naar Herfstontmoeting 2012 en hopen het aanbod kwalitatieve vorming op het tak- en ploegenmoment beter te kunnen aanpakken.

2010 - 2011

december - januari

Ploeg vorming zit nooit stil. Hieronder een opsomming van zaken waar wij zoal mee bezig zijn (geweest):

Verleden

 • Het opvolgen en ondersteunen van de kerstcursussen. Binnen zaten 4 groepjes jintro en 3 groepjes 3d. Eén groepje vertrok op Gilwell Trektocht door de sneeuw.
 • Een brunch voor alle Gilwellbegeleiding. Onder leiding van het Gilwellteam werd er aan een gezellige tafel nagedacht over nieuwe methodieken en waar we die kunnen vinden. We blikten ook vooruit op het komende werkjaar.

Organiseren

 • Organisatie methodiekenweekend samen met onze vrienden van Structuren. Je kan je trouwens nog steeds inschrijven!
 • Organisatie Trapper B&C samen met andere jeugdverenigingen. Het belooft zeer interessant te worden. We zijn nog steeds op zoek naar begeleiding om dit inhoudelijk mee vorm te geven.
 • Organisatie tak- en ploegenmoment op HO 2011. Vanuit de nieuwe visie van vorming nemen wij deze momenten onder handen en willen we samen met de ploegen en commissariaten aan de slag om op Herfstontmoeting voor iedereen vorming te kunnen aanbieden met de K van kwaliteit.
 • We zijn op zoek naar een manier om de verschillende promo-initiatieven beter op elkaar af te stemmen. We zoeken hierbij naar middelen om DC's beter te ondersteunen.

Website

 • De huidige website van vorming staat op dit moment volledig los van die van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het uiteindelijke doel is echter om ons systeem volledig te integreren. Enkele eerste stappen zijn al genomen met de beruchte evenementenmodule en de vacaturedatabank. Omdat wij moeite hebben om te werken wat er nu afgewerkt is, hebben wij hier de nodige feedback op gegeven.
 • Verder hebben we de eerste stappen ondernomen om de cursusbegeleiding in de groepsadministratie op te nemen. Eens dit in orde is, kunnen we eindelijk een nieuwsbrief sturen naar alle cursusbegeleiding, iets waar we al lang op wachten.

Opvolging

 • De verdere opvolging van het groepsleidingscongres van 2008. Op het planweekend gaan we aan de slag met de laatste loodjes.
 • We stonden even stil bij de cijfers uit het jeugdbewegingsrapport en namen ook de deelnamecijfers van de afgelopen 15 jaar onder de loep.
 • Alle teams krijgen van ons de nodige aandacht. Bijzondere aandacht gaat naar onze jongste telgen, zijnde het Trapper- en het werkwinkelteam. Daarnaast zijn we me het AGC-Team op zoek naar een manier om de regionale ondersteuning structureel van de grond te krijgen.

Toekomst

 • We plannen een bijeenkomst met onze collega's van de FOS om de samenwerking te verbeteren.
 • Op de 24u van het beleid hebben we ook onze plannen uit de doeken gedaan betreffende het organiseren van een kaderdagen 'structuren'. De projectnota is ingevuld en we hopen zo snel mogelijk een ploegje samen te stellen zodat we onze deadline van hemelvaart 2012 kunnen halen.
 • We werken aan de invulling van de teams het komende werkjaar en de opvolging van Jonas.
 • Verder loopt de agenda van ons planweekend langzaamaan vol met allerhande interessante punten.
 • Tot slot hebben we de cursuskalender voor het komende werkjaar bekeken en aangevuld.

Een hele boterham zoals jullie zien, maar we doen het nog steeds graag!

Navigatie
QR Code
QR Code stavaza:pedagogisch:vorming (generated for current page)