Aanmelden | RegistrerenHelp

2011 - 2012

maart - mei 2012

In maart was de stadsondersteuner Brussel even uit met een skiblessure, maar in april terug alive & kicking voor:

 • het voortgangsrapport werd besproken op de VGC-jeugdraad van april. Dit was de eerste rapportage over het nieuwe jeugdbeleidsplan 2011-2015.
 • FOS Open Scouting stelde een stafmedewerker aan voor stadsondersteuning in Antwerpen en Brussel & diversiteit. Rien en Trees staken de koppen bij elkaar om uit te wisselen over Brussel.
 • In mei komen de districtsactiviteiten, onder de vleugels van Klaas, Ward en de districtsploeg, volop op gang. Bekijk zeker eens het filmpje over het armoedemoment op 6 mei!
 • Heel wat werk met subsidies zoeken, contracten regelen en renovatieplannen overeenkomen.
 • Met de toegekende subsidies van het stedenfonds voor een brede school in Laken stelden we de coördinatrice Els Deschietere aan. We gingen op uitstap naar Amsterdam met onderwijscentrum Brussel om inspiratie op te doen en tekenden een stappenplan uit voor het project.
 • Er werden twee sessies brandveiligheid georganiseerd bij de brandweer van Brussel.
 • Akabe Brussel treedt toe tot nieuw platform dat partners samenbrengt die actief zijn in vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren met een handicap.

januari - februari 2012

Jezus is geboren en samen met hem véle andere kinderen

 • Er werd samengezeten met Karuur om hun rol in Brussel te bespreken en we startten ook het schrijven van een Brusselse variant van de brochure 'Jong gespuis in het gemeentehuis' op.
 • De stuurgroep van 'ça marche! het werkt!', het project om Franstalig en Nederlandstalig jeugdwerk dichter bij elkaar te brengen, besliste om te starten met een eerste inspraakproces over een gewestelijk thema. Het doel is om op termijn uit te groeien tot een erkende gewestelijke jeugdraad. Dit is nodig in Brussel gezien de thema's die jeugd aanbelangen verspreid zijn over de gemeenschap(scommissies) en het gewest.
 • We belegden een vergadering om alle know-how van het Open Kamp Brabant samen te leggen.
 • Er werd een grondig onderzoek gedaan van de wijk en mogelijke partners + besprekingen met parochie over lokalen van een groep die het moeilijk heeft.
 • Er werden verder contacten gezocht om gezamenlijk actie te voeren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
 • We namen deel aan het debat 'Jong in Brussel' tussen Pascal Smet, Marc Elchardus en Bleri Lesshi.
 • Een internationale commissie licht hun doorlichting van het Belgische jeugdbeleid toe op 2/2 in ULB met straffe vaststellingen mbt Brussel.
 • De VGC-jeugdraad spreekt op 16/2 een advies uit over het armoedeplan, opgesteld door de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

oktober - december

Bruxelles, ça bouge!

 • Oktober startte met een nieuwleidingweekend. Foto's van de kwis. In eerste jaarhelft 2012 zal er een artikel verschijnen in Over&Weer over het concept van het weekend.
 • Bezoek bij kabinetschef van Pascal Smet.
 • Trees werd ondervoorzitter van de VGC-jeugdraad.
 • VGC-jeugdraad van oktober behandelde de convenant van het Neerhof, kinderboerderij in Dilbeek (maar eigendom VGC). VGC-jeugdraad van december nam het meerjarenplan van Dbroej, koepel van Brusselse WMKJ's, onder de loep.
 • Jambobru werd geëvalueerd aan de hand van het proces-procedure-productmodel. Lessen voor een volgende editie werden neergepend.
 • 24/10 was er de kick-off voor de bredere sector van 'het werkt! ça marche!' om het Nederlandstalig en Franstalig jeugdwerk dichter bij elkaar te brengen. Verslag en foto's.
 • Divercity … VGC en jeugdbewegingen hielden overleg over: besteding participatiedecreet, bekendmaking akabe, … Eind december deden we mee aan een vrijetijdsbeurs in het Klein Kasteeltje, opvangcentrum voor asielzoekers.
 • Hopper lanceerde haar Hopp@-service (webwinkel en gratis levering) in Banier Brussel.
 • In december organiseerden de nieuwe DC's een groepsleidingsnacht. We gingen naar het Kampioenschap van Brussel van JES en genoten van een spannende kwis!
 • In december ging de eerste Trip Lokaal in Brussel door en dat was meteen een succes!
 • Verder werden er: verder initiatieven opgezet ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen, infrastructuurdossiers opgevolgd, subsidies geregeld, kennisgemaakt met VSGB, …

mei - september

Een drassige zomer en een warme septemberstart …

 • 15 mei werd er een startdag voor de leden georganiseerd op Thurn & Taxis. Van 13 tot 23 juli maakten de Brusselse ketten en leiding Paliseul onveilig met de tweede editie van Jambobru. Wil je er alsnog een glimp van opvangen? Check dan http://www.tvbrussel.be/video/4/honderden-brusselse-scouts-op-jambobru
 • Eind vorig werkjaar werden drie subsidiedossiers voor infrastructuur van scoutsgroepen goedgekeurd! Hoera!
 • De besprekingen over een mogelijke 'Belgische Dag van de Jeugdbeweging', wat de organisatie in Brussel een stuk zou vergemakkelijken, lopen vast. Op het coördinatorenoverleg van de jeugdbewegingen wordt beslist om het totale concept van Dag van de Jeugdbeweging te herbekijken.
 • In de zomer gingen enkele andere partners in Laken, en dus ook de scouts, aan de slag met de uitbouw van een brede school. Na een enquête naar alle organisaties stelden we een dossier op voor een lokale coördinator dat nu voorligt bij VGC Onderwijs.
 • Eind augustus worden er twee nieuwe DC's voor Brussel verkozen. Veel succes, Klaas & Ward!
 • Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn we weer gelanceerd.
 • In het weekend van 8-9 oktober is er terug een nieuwleidingsweekend!
 • Begin september adviseerden de werkgroepen van de VGC-jeugdraad een nieuwe verordening, het reglement voor jeugdprojecten en het reglement voor vakantie-initiatieven.
 • Overleg met directies secundair van gemeentescholen in stad Brussel, voorstelling van een mogelijke les over jeugdbewegingen bij Brusseleer (centrum voor basiseducatie), …

2010 - 2011

februari - april

Bruxelles, ma belle! De stad ontwaakt uit haar winterslaap en de Brusselse Scouts en Gidsen bereiden zich voor op het kamp van de eeuw…

 • Jambobru gaf de aftrap voor de leiding met een infoavond en een 24u van de leiding. Terwijl de stad nog in slaap was, roeiden zij samen met FOS het Kanaal af: http://www.brusselnieuws.be/video/zeescouts-bereiden-jambobru-voor
 • Het vormingsweekend van de gouw Webra à la carte werd sterk gesmaakt: http://www.brusselnieuws.be/video/scoutsleiders-op-vormingsweekend
 • 4 groepen zetten weer een stapje dichter naar een beter lokaal
 • In februari lag het voortgangsrapport en de plannen voor 2011 van VGC voor op de jeugdraad. Dit werd voorzien van een gepeperd advies aan de minister gezien het volledig ontbreken van subsidies voor jeugdinfrastructuur en het niet opvolgen van enkele andere adviezen. Op de VGC-jeugdraad van april werd een eerste werkmoment voorzien voor de acties ter ondersteuning van vrijwilligers uit het jeugdbeleidsplan
 • In de catacomben van het Brusselse werd geschreven aan een witboek in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Bij gebrek aan gemeentelijke jeugdraden moeten we het immers tactisch aanpakken. Er werd al in de helft van de gemeentes gezocht naar tussenpersonen en een strategie op maat voor de plaatselijke politiek.
 • aftrap Dag van de Jeugdbeweging in Brussel
 • DC en SOS deden een eerste brainstorm voor een nieuw concept van weekendje nieuwe leiding. Er is al enige instroom van leiding zonder scoutsverleden en in de toekomst hopen we dit nog te kunnen vermeerderen. Hen willen we een soort intro op scouting geven.
 • Deelname aan een eerste studiedag over het betrekken van expats in het vrijwilligerswerk. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft daarin als wereldbeweging heel wat troeven uit te spelen.
 • Uitwisseling met Chiro over o.a. Bint, een animatorproject voor Marokkaanse meisjes.
 • Eerste brainstorm om in Brussel vanaf volgend jaar ook een Trip Lokaal te organiseren
 • Mee uitzetten van het beleidsplan voor Brede School Molenbeek en ijveren voor een Nederlandstalige jeugdconsulent

Heb je vragen over of ideeën voor Brussel? Let me know!

december - januari

Nieuws uit de regio Brussel voor het eerst in een nieuw kleedje, maar daarom niet minder spannend ;-)! December en januari, bedekt onder een stil tapijtje van sneeuw, hadden het één en ander in petto:

• Het jeugdbeleidsplan 2011-2015 werd goedgekeurd door de Raad van de VGC waarna het vertrokken is naar de Vlaamse overheid.
• Onverminderd gaan we in Brussel echter door met onze noden aan de man te brengen. Zo bracht TV Brussel de infrastructuursituatie van Scouts en Gidsen St. Martinus en akabe Brussel mooi in beeld. Check http://www.tvbrussel.be/video/1342/xl-te-weinig-geld-voor-brusselse-jeugdlokalen voor scouts en gidsen in actie en een live reactie van Bruno De Lille!
• Er heerste enige verwarring over de mogelijkheid voor Brusselse groepen om goedkoop het openbaar vervoer te nemen. Na een brief aan MIVB konden we onze vraag staven tegenover de jeugddienst die dit thema nu verder zal opnemen met het kabinet.
• De onderhandelingen over de groene ruimte in Noord-West Brussel gaan verder. Ook Scouts en Gidsen uit Wemmel trekken nu aan één zeil met hun Brusselse collega’s. To be continued…
• Minister De Lille en minister Huytebroeck plannen een personeelslid aan te nemen om het Nederlandstalig en Franstalig jeugdwerk dichter bij elkaar te brengen; het zogenaamde BICO-project. In een gezamenlijk schrijven met Chiro verklaarden we reeds dat we hier als Scouts en Gidsen Brussel graag mee vorm aan geven.
• Op 27 november vertegenwoordigde de leiding van akabe Brussel Scouts en Gidsen Vlaanderen op de Urban Youth and Europe day.
• Verder zet district Brussel zich ook volledig in voor de gouwactiviteiten van Webra. Zo werd de voorbereiding van het vormingsweekend Webra à la carte opgestart, waren we allemaal getuige van een knap zingevingsmoment op de verbondsraad in Laken en begint het al te kriebelen voor het vrijwilligersfeest van april!

Navigatie
QR Code
QR Code stavaza:pedagogisch:stadsondersteuning_brussel (generated for current page)