Aanmelden | RegistrerenHelp

2011 - 2012

mei - augustus

februari - mei

 • een nieuw jaar samenwerking met de stad Antwerpen in officieel! De overhandiging van de BOT (betoelagingsovereenkomst - of convenant - what's in a name?!) gebeurde in stijl.
 • het gezamenlijk jaarthema bereikt zijn hoogtepunt in het actieweekend in februari, maar het is niet helemaal duidelijk of alle groepen zich hier van bewust zijn… We proberen ze extra warm te maken voor het thema: vorming voor Zilverbeek, filmpje Valies voor Centrum, misschien een voorstelling over armoede op de gouwraad? Nog te plannen: een “stage” bij pleinontwikkeling, samenwerking met het OCMW.
 • actieplan Lokalen & Contracten wordt verdergezet. In samenwerking met de jeugddienst van Antwerpen vind ik de juiste kadastrale gegevens. Er komen soms verrassingen uit (die groep is zélf eigenaar?!), soms teleurstellingen (oh nee! Niet die eigenaar die vorig jaar een andere scoutsgroep op straat zette!), maar het brengt vooral duidelijkheid. Nu starten met het afsluiten van contracten! Voor de gidsen 5/19 uit Borgerhout staat de handtekening er al onder.
 • de stedelijke jeugdraad tekende mee voor Debattle. Alleen heet het bij ons het Groot Stedelijk Jeugddebat. Jah, wat je zelf doet, doe je meestal beter.

december - februari

 • Twee dagen na de verbondsraad van december startte Lies, stagiair tweede jaar Sociaal-Cultureel Werk. Een sympathieke vlotte dame! Ik heb ze maar meteen aan de slag gezet met Lokalen en ook wat werk voor Antwerpen ;-)
 • Vergaderingen, vergaderingen, vergaderingen, … Het is alsof iedereen nog snel voor het einde van 2011 alles gezegd wil hebben! De interessantste voor u geselecteerd:
 • Platform Ruimte van het Steunpunt Jeugd: een discussie gehad over medegebruik en lokalisatie van jeugdlokalen. Moet elke groep een eigen lokaal hebben, of vinden we het ook ok om een lokaal te delen met een andere organisatie?
 • BOJAN (Beleidsactoren Overleg Antwerpen Noord): dé professionele jeugdwerkvergadering van Antwerpen Noord is een SUPER netwerkmoment. Interessante partners, stevige thema's en perspectieven voor de toekomst.
 • Een klein overlegje gehad met PAJ (Platform Allochtone Jeugdwerkingen): misschien werken we volgend jaar wel aan een gezamenlijk projectje?
 • Werkgroep Ondersteuning van het Jeugdwerk: uitgebreid het beleid van de jeugddienst ivm jeugdlokalen besproken. Hier en daar een paar punten van verbetering mogelijk, maar voor de rest zijn ze GOE BEZIG!
 • Met de jeugdraad een advies ingediend voor het Plan-MER van de Oosterweelverbinding. Dat ze maar eens onderzoeken wat het effect op kinderen en jongeren zal zijn!
 • Tot slot een nieuw actieplan als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst met de stad opgesteld. Krachtlijnen voor 2012: lokalen, gemeenteraadsverkiezingen en verder ondersteunen van de structuren en prioritaire groepen.

september - december

 • Een nieuw jaar starten doen we meestal met een paar nieuwe DC's en buroleden. Tijd om die groentjes eens te leren kennen ;-).
 • Omdat het RUP Binnenstad ineens al in openbaar onderzoek zit: dan toch maar een bezwaarschrift indienen met de jeugdraad. Gelukkig krijgen we complimenten over het stevige dossier in plaats van boze blikken.
 • Het netwerk van de stedelijke jeugdraad is dringend aan een update toe: gesprekjes met de voorzitter van de sportraad, Samenlevingsopbouw vzw, Antwerpen aan 't woord, Stedelijk Wijkoverleg, … komen al wat tegemoet. Langsgaan op het BOJAN (Beleidsactoren Overleg Jeugd Antwerpen Noord) was een topper!
 • Mee klinken op de receptie van de opening nieuwe vestiging Recht-Op in Deurne samen met de GV = met veel naamkaartjes naar huis gaan! Het gezamenlijk jaarthema zal niet verloren gaan aan Gouw Antwerpen.
 • Deelgenomen aan de studiedag Kindvriendelijke Ruimte in de Stad. Interessant en inspirerend! Laat die adviesvragen over ruimtedossiers maar komen. Ik zorg ervoor dat de scouts en gidsengroepen bespeelbare openbare ruimte erbij krijgen ;-)
 • Dag en Nacht van de jeugdbeweging gezien, en zag dat het goed was.
 • Voorbereiden van de Open Jeugdraad: open AV van de stedelijke jeugdraad waar we de eerste aanzet willen doen van een memorandum. Jeugd als Burgemeester!

2010 - 2011

mei - augustus

 • A'penkuren is achter de rug! En het was… FAN-TAS-TISCH!!! Meer dan 3000 scouts en gidskes zien rondhossen in de stad komt je niet vaak tegen. Geen Antwerpenaar die op straat kon komen zonder scouts tegen te komen! Antwerpen is jongerenhoofdstad, en ook de scouts zit daar!
 • Advies geschreven met de stedelijke jeugdraad op het vernieuwde subsidiereglement. Dat ziet er goed uit voor de scouts- en gidsengroepen!
 • 2011-2012 Gepland met Gouw Antwerpen én Gouw Heide (hetzelfde weekend en dicht bij elkaar. Heeft A'penkuren hier een gevoelige snaar geraakt?!)
 • En vooral lang vakantie genomen voordat juli en augustus eraan kwamen en scouts en gidsen belden met kampproblemen.

februari - april

 • De voorbereidingen voor A'penkuren komen in een stroomversnelling. Steeds te weinig tijd, en nog zoveel te doen!
 • Vorming Ruimtelijke Ordening gevolgd op de VVJ 3-daagse. Zo zijn we meteen wat meer mee als we dat RUP Binnenstad nog eens met een vergrootglas bekijken.
 • Scouts en Gidsen in Antwerpen voorgesteld op Ik Vrijwillig. Laat die nieuwe leiding maar komen!
 • Met een glaasje in de hand en een speech van de schepen de samenwerkingsovereenkomst voor 2011 gekregen. Nog eens SOS voor een jaar, officieel ingehuldigd met een feestje!
 • Akabe Linkeroever zit in nood. Te weinig leiding zou de groep wel eens kunnen fataal kunnen worden. Al hebben we een stevige ploeg achter ons: ouders laten dit niet zomaar gebeuren! Wilde plannen een grote promocampagne moeten de redding brengen.

december - januari

 • Een nieuwe convenant opgesteld met de stad. Nieuwe (grote) acties voor 2011: werken aan contracten voor lokalen in stad Antwerpen; werken aan doorstroming van Open Kamp Antwerpen naar groepen en/of naar leiding voor OK.
 • Gouwen en Districten: Samen met het buro van Heide de nieuwe DC voor Ten Ryen ontmoet. Opluchting dat het verweesde district terug een kapitein heeft! Ook in Zilverbeek komt er ondertussen terug leven. Ok, er is nog steeds geen DC, maar SOS en GC kunnen ook iets betekenen voor een district!
 • A'penkuren passeerde zijn eerste grote deadline: 31 januari was voor verschillende zaken in de voorbereiding het finale punt of het startpunt.
 • De Stedelijke Jeugdraad komt stilaan weer tot leven. We hebben ons verdiept in Ruimtelijke Ordening en een lijvig advies geschreven over het RUP Binnenstad. Dat jeugdverenigingen daar een plekje verdienen, dat vinden wij! Er werd naar aanleiding van het RUP zelfs een werkgroep Ruimtelijke Ordening opgestart. Het is alleen nog zoeken naar leden met Antwerpse RO kennis…
 • WG Ondersteuning van het Jeugdwerk: in het kader van AEYC werken we aan zichtbaarheid van de jeugdverenigingen. Groepen zullen kunnen intekenen op een naambordje dat door de stad aan de gevel van het lokaal zal gehangen worden! Daarnaast zal de jeugddienst in het kader van de prioriteit brandveiligheid extra vormingen organiseren. Deze moeten (liefst) op alle groepsraden één keer gebracht worden.
 • 4×4: Met een wissel van beroepskrachten bij Kras (vroeger: Kids) is het weer wat zoeken hoe we ons organiseren. Maar dit begint te lukken! Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk starten met een nieuwe groep jongeren! Open Kamp Antwerpen werd alvast gecontacteerd ;-)
Navigatie
QR Code
QR Code stavaza:pedagogisch:stadsondersteuning_antwerpen (generated for current page)