Aanmelden | RegistrerenHelp

zomer 2011

 • - Herfstontmoeting; ontvangst van pers, artiesten en genodigden; ondersteuning interview, speech en presentatie verbondsbureau
 • - lancering imagocampagne “generatie WIJ”
 • - zorg voor implementatie visie website
 • - coördinatie mediaoptreden; toelevering van informatie bij o.m. Jamboree, kampperiode, actualiteit
 • - supervisie productie jungleboek, Kriegelboek (verschijnt november), beloftelied, jaarwerking, vormgeving nieuwe promo vorming
 • - aanreiken communicatiestrategie rond veranderingsmanagement in de vereniging; bijzondere aandacht voor verandering bij personeelsorganisatie (lange termijn personeelsplan)
 • - input communicatiemix rond traject 'kritische kijk structuren'
 • - voorbereiden oefening interne bewegingscommunicatie voor beheerscommissie
 • - coachen communicatie rond ontwikkeling van het project Verbondscentrum; tactiek, netwerking, briefing, …
 • - stand-by redactioneel werk; print (Over&Weer, Krak?Boem!)en digitaal (Facebook, Twitter)
 • - inspireren en aansturen PR-ploeg (imago-onderzoek, elektronische nieuwsbrief voor alle leiding, communicatie ouders)
 • - opzetten synergie in beeldvorming tussen Hopper winkels en jeugdverblijven; opvolging marktstudie

februari - april

 • - concept & creatie “imagocampagne 2011-2012”
 • - PR voor GRL-congres
 • - Hopper “kamp & co”
 • - “Awel Merci”
 • - opvolging “Ik beloof”
 • - onderhoud netwerk oud-verbondsleiding
 • - communicatiemix bij veranderingsmanagement binnen beweging en organisatie

december - januari

 • - met PR-ploeg: opstart project “imagocampagne 2011-2012”; concept wordt voorgesteld aan verbondscommissie in maart
 • - ontwerp van een individuele steekkaart en medische fiche
 • - nieuwe afspraken bij beeldbeheer voor onze tijdschriften
 • - eindredactie & productie van de nieuwe “Speel Op Veilig”
 • - input communicatiemix voor Groepsraadmap
 • - herdruk van Kamp-, Kies- en Lokalenvisa
 • - voorgang beleidsnota
 • - wenskaarten & personeelsfeest 2010-2011
 • - persconferentie Jeugdbewegingsonderzoek
 • - onderhandeling voor scoutshoofdstuk in komend nieuw boek van jeugdschrijven Marc de Bel
 • - input folder Hopper Winkel
 • - overleg rond communicatie bij projectwerking
 • - revisie Wortelspel rond engagement voor GRL-congres
 • - overleg met VOSOG over mogelijk partnership (op vraag van VOSOG)
 • - opvolging 24 h beleid, staf en managementteam
 • - regie voor partituur, depot en productie van nieuw lied bij de belofte
 • - finale visie op website & overleg voor onderhoud

Pasen 2012

 • - opzet van een imago-onderzoek; peiling naar beeldvorming van scouting bij extern publiek
 • - communicatie vanuit management
 • - opstart nieuwe aanpak van producten en evenementen
 • - verdere uitwerking van “generatie Wij” met PR-ploeg
 • - opvolging van het leesonderzoek van Krak?Boem!
 • - diverse producties: samenwerking met Scouting Nederland voor uitgave van Jungleboek“, aanzet tot verbeterde herdruk van het Buitenboek, hangmat voor Jin, In-Leiding, jaarthema 2012-2013, …
 • - opstart project voor nieuwe elektronische nieuwsbrief aan alle leiding; anno 2013
 • - briefing crisiscommunicatie aan verbondsbestuur
 • - input bij marktonderzoek (door studenten) voor Hopper jeugdverblijven
 • - bijdrage voor Over & Weer themanummer 'communicatie'
 • - visie voor partnerschappen; bespreking met VOSOG, Trage Wegen, Rode Kruis, …
 • - opvolging onderhoud website
 • - opvolging staf en managementteam
 • - conceptuele bespreking van mogelijk spelprogramma rond scouting op tv
 • - persbegeleiding voor groepen betrokken bij het schoolbusongeval en rond kwestie “Mark V”
 • - ondersteuning bij presentatie van '(N)iets mis mee' in de media

Lente 2013

 • - de onregelmatigheid van posting & lezing alhier noopt tot herwaardering van dit medium in het kader van interne communicatie (w.o. ook .org)
 • - vanuit de pedagogische - verbonds- & beheerscommissie wordt een 'communicatieplan' ontwikkeld; een mix van communicatiedoelstellingen per thema, per doelgroep op een tijd-as. Dit schema moet gaandeweg het instrument worden voor de regie van onze communicatiekanalen
 • - in de schoot van de pedagogische commissie wordt het imago-onderzoek afgerond en wordt bekeken hoe de campagnes 'Generatie WIJ' en 'Hier leeft een Scout' kunnen worden bestendigd; hier wordt ook aanzet gegeven tot een update van 'De kleine gids', een uitgave voor ouders van alle scouts & gidsen voorzien in het najaar 2013
 • - communicatie vanuit management o.a.: omtrent implementering van het personeelsplan en onderhandelingen betreffende het Verbondscentrum
 • - de dienst 'Communicatieproducten' stroomlijnt voortaan de technische en vormgevingsmatige realisatie onze tijdschriften, nieuwsbrieven, print-, 3D en digitale communicatieproducten
 • - een 'redactietop' (overleg met alle hoofd- en eindredacteuren en de verantwoordelijke communicatiebeleid) stroomlijnt voortaan de inhoudelijke flow van boodschappen via onze verschillende media (Over & Weer, Krak?Boem!, Aan}Leiding, scoutsengidsenvlaanderen.be
 • - een nieuwe werkgroep met vrijwilligers ziet het daglicht als een 'SM-lab' voor coördinatie en activering van onze sociale media: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter.
 • - ondersteuning van Hopper door opvolging van promo-initiatieven en folders voor de winkels en opvolging van het marketingplan voor jeugdverblijven
 • - communicatie bij events, HO, Akabe Bevrijdt, JAMbe
 • - onderhoud van het zakelijk netwerk
 • - beeldvorming rond scouting bij externe projecten zoals reclame-advertenties, een komende langspeelfilm, overheidscommunicatie, …
 • - voorbereiding van het verbondsbestuur omtrent visie op fondsenwerving
 • - voorbereiding van de verbondscommissie en Hoppers omtrent definiëring van de gewenste uitstraling van een nieuw Verbondscentrum

Herfst 2013

 • - nu steeds meer mensen zich via sociale en andere media wild bewegen in het communicatielandschap vraagt beleidsvoering op dit vlak in toenemende mate “regie” om al die goesting, stijlen, informaties en verzoekjes te stroomlijnen tot een gebonden soep met ballen. Onze werkgroep 'Sociale Media' levert terzake goed werk; zo ook de 'redactietop' waarin al onze hoofd- en eindredacties van Over & Weer, Krak?Boem!, Aan}Leiding, web en Facebook zich samen met ondergetekende verzamelen om invulling te geven aan het globale communicatieplan van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Vanuit de redactietop wordt gewerkt naar een nieuwe vormgeving van al onze periodieken tegen HO 2014.
 • - de dienst communicatieproducten zorgt voor vlotte aflevering van tijdschriften, nieuwsbrieven en publicaties; zo rolden o.m. een nieuw Lokalenvisum, een verse Kijk op Scouting, een gereviseerde uitgave van het Buitenboek, de brochure Op kamp naar Chakamaka, en het eerste takboekje(J)in}leiding van de pers, alsook een nieuw editie van de campagneposter 'Hier leeft een scout'; wat volgt deze winter is een nieuwe 'Kleine Gids', infoboekje voor ouders; ondergetekende coördineert deze dienst met aandacht voor de nodige terugkoppeling naar vrijwilligers.
 • - de verantwoordelijke communicatiebeleid trekt vanuit het management mede de kar voor ontwikkeling van het nieuwe Verbondscentrum o.a. op vlak van onderhandelingen, briefing van architect, voorbereiden van inrichting en aankleding, opvolging van aanbestedingen en verbouwingen.
 • - de verantwoordelijke communicatiebeleid werkt in opdracht van het verbondsbestuur een visie en methode uit voor het opzetten van een ruime, duurzame netwerking rond scouting met in de schoot daarvan de uitrol van fondsenwerving op langere termijn.
 • - samen met informatica en Mediaraven wordt gesleuteld aan een project service voor onderhoud van websites voor groepen.
 • - verder permanent in het gespan voor ondersteuning van promotie en marketing voor Hopper winkels en jeugdverblijven, zorg bij het innemen van standpunten vanuit staf en nationale leiding, advies en coach bij woordvoering door het verbondsbureau op interne en externe aangelegenheden, input omtrent communicatie bij events, opbouw en onderhoud van persrelaties, doorlopende behartiging van het imago van scouting.
 • - door veelheid aan werkdruk en taakspanning zelden present op feestjes, intervisies, e.d.; you always find me in the kitchen @ parties.

Jan Van Reusel, communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be

Navigatie
QR Code
QR Code stavaza:pedagogisch:communicatiebeleid (generated for current page)