Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

handleidingen:org_website:rechten_overzicht [2016/12/08 14:45]
Tinus Van Langendonck
handleidingen:org_website:rechten_overzicht [2016/12/08 14:47] (huidige)
Tinus Van Langendonck
Regel 10: Regel 10:
 ==== Voorbeeld ==== ==== Voorbeeld ====
  
-^ Hoofdmap op de .Org          ^ Lees- en schrijfrechten & e-mails sturen en ontvangen            ^^ Enkel leesrechten & e-mails ontvangen            ^^ +^ Hoofdmap op de .Org          ^ Groepsnr. ^ Lees- en schrijfrechten & e-mails sturen en ontvangen   ^^ Enkel leesrechten & e-mails ontvangen           ^^ 
-^ :::                          ^ Leden van de groep            ^ Geen leden van de groep           ^ Leden van de groep    ^ Geen leden van de groep   +^ :::                          ^ :::       ^ Leden van de groep            ^ Geen leden van de groep  ^ Leden van de groep    ^ Geen leden van de groep  
-| Districten                   | (A)DC's                         | AVCS                            |                       |(A)GRL, GRLP, GB, GC, GV   |+| Districten                   | *////*////*00D |  (A)DC's                 | AVCS                     |                       |(A)GRL, GRLP, GB, GC, GV  |
  
   * De DC's (districtscommissarissen) en ADC's (adjunct districtscommissarissen) hebben lees- en schrijfrechten op de hoofdmap van hun district. Ze mogen ook e-mails sturen en ze ontvangen die e-mails ook.   * De DC's (districtscommissarissen) en ADC's (adjunct districtscommissarissen) hebben lees- en schrijfrechten op de hoofdmap van hun district. Ze mogen ook e-mails sturen en ze ontvangen die e-mails ook.
Navigatie