Aanmelden | RegistrerenHelp

Overzicht rechten .Org

Terminologie

  • Groep: Een lijst van leden in de groepsadministratie. Districten, gouwen, ploegen, … worden (administratief) als een groep beschouwd.
  • Hoofdmap: Een onderdeel van de .Org waar documenten en submappen in staan. Alle toegangsrechten zijn gedefinieerd per hoofdmap aan de hand van groepen en functies.
  • Submap: Een map op de .Org onder een hoofdmap of een andere submap. Voor elke submap gelden dezelfde toegangsrechten als voor de hoofdmap.
  • E-mailgroep: Een lijst van e-mailadressen van iedereen die toegang heeft tot een hoofdmap.

Voorbeeld

Hoofdmap op de .Org Groepsnr. Lees- en schrijfrechten & e-mails sturen en ontvangen Enkel leesrechten & e-mails ontvangen
Leden van de groep Geen leden van de groep Leden van de groep Geen leden van de groep
Districten ***00D (A)DC's AVCS (A)GRL, GRLP, GB, GC, GV
  • De DC's (districtscommissarissen) en ADC's (adjunct districtscommissarissen) hebben lees- en schrijfrechten op de hoofdmap van hun district. Ze mogen ook e-mails sturen en ze ontvangen die e-mails ook.
  • De AVCS (adjunct verbondscommissaris structuren) heeft lees- en schrijfrechten op de hoofdmap van elk district. Ze mogen ook e-mails sturen en ontvangen die e-mails ook.
  • Andere leden van het district hebben geen lees- of schrijfrechten op de hoofdmap van hun district. Ze mogen er ook geen e-mails naar sturen en ontvangen ze ook niet.
  • De GRL (groepsleiding), de AGRL (adjunct groepsleiding) en de GRLP (groepsleidingsploeg) hebben leesrechten op de hoofdmap van hun district. Ze ontvangen ook de e-mails naar die e-mailgroepen, maar mogen er niet naar sturen.
  • De GB (gouwbeheerder), de GC (gouwcommissaris) en de GV (gouwvoorzitter) hebben leesrechten op de hoofdmap van elk district in hun gouw. Ze ontvangen ook de e-mails naar die e-mailgroepen, maar mogen er niet naar sturen.

Overzicht

Hoofdmap op de .Org Groepsnr. Lees- en schrijfrechten & e-mails sturen en ontvangen Enkel leesrechten & e-mails ontvangen
Leden van de groep Geen leden van de groep Leden van de groep Geen leden van de groep
Infotheek X4030G (A)GRL, GRLP, alle leden van de districten, gouwen en nationale structuren
Districten ***00D (A)DC's AVCS (A)GRL, GRLP, GB, GC, GV
Gouwen **000P Alle leden AVCS
Gouwburo's **000P_BU GC, GV, GB AVCS AGCV, GA
Gouwraden **000P_RA (A)GC, (A)GV, (A)GB, AGCA, AGCD, AGCO, AGCV, GS, GA, GPL (A)DC, AVCS
Gouwhuis **000P_GH GC, GB, GV, LOK
Verbondsraad X4002G Personeel Verbondsbureau Alle andere leden Alle andere leden van de verbondsraad volgens de spelregels, alle andere personeelsleden
Verbondscommissie X0005G Personeel Alle andere leden
Pedagogische commissie X0001G Personeel Alle andere leden
Beheerscommissie X0002G Personeel, VB Alle andere leden
Verbondsbestuur X0004G VGA, PRC Verbondsbureau Alle andere leden
Verbondsbureau X0003G Alle leden
Commissie Jeugdverblijf X0050G CHJ, VHJ, VHW Alle andere leden
Commissie Hopper Winkel X0051G CHW, VHW, VHJ Alle andere leden
Ploegen X00**G Alle leden Ondersteunende AVC
Begeleiding Vorming X0053G Alle leden
Begeleiding Gilwell X0053G-GI VPV, AGCV, BGGI, FV ploeg vorming
Begeleiding Kaderdagen X0053G-KD VPV, AGCV, FV ploeg vorming
Gouwvoorzitters Onderonsje X0060G VV, AVCS Alle andere leden
Structuurteam X0059G Alle leden
Werkgroep Lokalen X0057G Alle leden
Werkgroep GRL-Congres X4009G Personeel Alle andere leden
Kernbesturen Jeugdverblijven X111*G Alle leden CHJ, VHJ
Weekendresidenten X112*G BHJ, RES, KERN in de groep van het kernbestuur, CHJ, VHJ Alle leden (A)CHJ
Vrienden van jeugdverblijven X113*G BHJ, RES in de groep van het kernbestuur, CHJ, VHJ Alle leden (A)CHJ
Werkgroep Financiën X0063G Alle leden
Werkgroep Gouwhuis Limburg X4026G Alle leden
Werkgroep Opening Scoutshuis X4028G Alle leden
Info Verbondscommissie X4003G Personeel Alle andere leden GV, GB, verbondsbestuur, pedagogische commissie, managementteam
Info Beheerscommissie X4004G Personeel Alle andere leden GC, GV, verbondsbestuur, staf
Info Pedagogische Commissie X4017G Personeel Alle andere leden Verbondsbestuur, verbondscommissie
Info Commissie Jeugdverblijf X4025G Personeel CHJ Alle andere leden Kernbesturen, staf
Info Commissie Hopper Winkel X4027G Personeel CHW Alle andere leden Staf
Selectiecommissies X405*G Alle leden
Werkgroep Jeugdbeleid X0023G Alle leden
Spelregelcommissie X0029G Verbondsbureau Alle andere leden
24u van het beleid X4031G (Zie commissies) (Zie commissies) (Zie commissies) (Zie commissies)
Comité preventie & bescherm. X4006G Alle leden
Syndicaal overleg X4007G Alle leden
Jos X4024G Alle leden
Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:org_website:rechten_overzicht (generated for current page)