Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsinstellingen [2020/02/06 10:23]
Veerle Janssens [Hoe kan dit er uit zien op onze website ? Voorbeelden]
handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsinstellingen [2021/04/01 11:39] (huidige)
Veerle Janssens [Groepseigen gegevens]
Regel 2: Regel 2:
 Op deze pagina beheer je een aantal velden met informatie over de groep zelf. Op deze pagina beheer je een aantal velden met informatie over de groep zelf.
  
-<note important>​Hier kan je aanvinken dat de leiding verbeterd is (bij het begin van het werkjaar is dat tegen 15 september),+{{:​handleidingen:​groepsadmin:​paginas:​stand_van_zaken.jpg|}}
  
-én dat de leden verbeterd ​zijn (bij het begin van het werkjaar is dat tegen 15 oktober).</​note> ​+Hier kan je aanvinken ​dat de leiding ​verbeterd ​is (bij het begin van het werkjaar is dat tegen **15 september**),
  
-Als ook de leden verbeterd zijn, stuurt Scouts en Gidsen Vlaanderen een eerste factuur ​voor het lidgeld van de aangesloten leden.+én dat de leden verbeterd zijn (bij het begin van het werkjaar is dat tegen **15 oktober**) 
 + 
 +Als ook de leden verbeterd zijn, stuurt Scouts en Gidsen Vlaanderen een __eerste factuur__ ​voor het lidgeld van de aangesloten leden.
  
 In de loop van het werkjaar kan je nog altijd nieuwe leden/​leiding toevoegen of leden/​leiding schrappen, ​ In de loop van het werkjaar kan je nog altijd nieuwe leden/​leiding toevoegen of leden/​leiding schrappen, ​
-je zal dan eventueel een aanvullende factuur krijgen of een creditnota (voor geschrapte leden die nog geen lidkaart ontvingen). De aanpassingen komen automatisch terecht bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, je hoeft dan niets meer aan te vinken.+je zal dan eventueel een aanvullende factuur krijgen of een creditnota (voor geschrapte leden die nog geen lidkaart ontvingen). 
 + 
 +De aanpassingen komen automatisch terecht bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, je hoeft dan niets meer aan te vinken.
 ==== Verzekerd? ==== ==== Verzekerd? ====
  
-Ook als je in het begin van het werkjaar het vinkje leden verbeterd nog niet hebt aangevinkt zijn alle leden die een lidnummer hebben verzekerd. ​ Nieuwe leden zijn verzekerd tijdens de eerste en tweede ​vergadering.+Ook als je in het begin van het werkjaar het vinkje leden verbeterd nog niet hebt aangevinkt zijn alle leden die een lidnummer hebben verzekerd. Nieuwe leden zijn verzekerd tijdens de eerste en tweede ​vergaderingen.
 Na de tweede vergadering geef je hen een scouts- en gidsenfunctie in de groepsadministratie,​ zodat ze een lidnummer krijgen. Na de tweede vergadering geef je hen een scouts- en gidsenfunctie in de groepsadministratie,​ zodat ze een lidnummer krijgen.
  
Regel 18: Regel 22:
  
 [[https://​www.scoutsengidsenvlaanderen.be/​verzekering|Meer info over verzekeringen]] [[https://​www.scoutsengidsenvlaanderen.be/​verzekering|Meer info over verzekeringen]]
 +
 +Lidgeld betaald aan Scouts en Gidsen Vlaanderen (SGV): aangevinkt = de lidgeldfactuur voor dit lid is betaald.
 +Niet aangevinkt en toch alle lidgeldfacturen betaald? Check dan even via secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be wat de oorzaak kan zijn.
  
  
 ===== Inschrijvingsfiche ===== ===== Inschrijvingsfiche =====
-Als je bij groepsgegevens ​"Lid aanvragen via webformulier?" aanvinkt, ​krijg je een **unieke URL of Iframe die jullie webmaster kan gebruiken op de groepswebsite.**+Als je bij Groepsinstellingen ​"Nieuwe leden online laten inschrijven?" aanvinkt,en Opslaan klikt. Krijg je een **unieke URL of Iframe die jullie webmaster kan gebruiken op de groepswebsite.**
  
 Werkwijze: Werkwijze:
   * Via de link kunnen **nieuwe leden** zich inschrijven. Hierbij geven ze **al hun details** op.   * Via de link kunnen **nieuwe leden** zich inschrijven. Hierbij geven ze **al hun details** op.
-  * Wie lid is in een andere groep en een over een "​Scouts en Gidsen Vlaanderen"​ login beschikt kan zich direct inschrijven. 
   * Het kandidaat-lid en de VGA krijgen **een bevestigingsmail.**   * Het kandidaat-lid en de VGA krijgen **een bevestigingsmail.**
-  * De VGA ziet op een apart **tabblad** ​"**Inschrijvingen**" ​onder Groepsinstellingen, welke nieuwe inschrijvingen er zijn binnengekomen. ​+  * De VGA ziet bij "**Lidaanvragen**", welke nieuwe inschrijvingen er zijn binnengekomen. ​
   * Hij kan een inschrijving **aanvaarden,​ weigeren** of tijdelijk laten staan om later te verwerken.   * Hij kan een inschrijving **aanvaarden,​ weigeren** of tijdelijk laten staan om later te verwerken.
-  * Na verwerking laat je best ook nog zelf iets weten aan de persoon die inschrijft.+  ​* Er vertrekt **automatisch** een mail naar de aanvrager wanneer de kandidatuur aanvaard/​geweigerd wordt. 
 +  ​* Na verwerking laat je best ook nog **zelf** iets weten aan de persoon die inschrijft.
  
 ==== Hoe kan dit er uit zien op onze website ? Voorbeelden ==== ==== Hoe kan dit er uit zien op onze website ? Voorbeelden ====
Regel 36: Regel 43:
   * [[http://​www.pajotten.be/​node/​626]]   * [[http://​www.pajotten.be/​node/​626]]
   * [[http://​www.scoutsgooreind.be/​inschrijven/​index.php]]   * [[http://​www.scoutsgooreind.be/​inschrijven/​index.php]]
-  ​* [[http://​www.scoutshellevelders.be/​over-ons/​inschrijvingen]] +   
- +     ​ 
- +{{:​handleidingen:​groepsadmin:​paginas:inschrijvingsfiche_scouts_depinte_zevergem.png?​200|}} ​     {{:​handleidingen:​groepsadmin:​paginas:inschrijvingsfiche_scouts_oelegem.png?200|}} 
-{{:​handleidingen:​groepsadmin:​paginahulp:inschrijvingsfiche_-_85e_elsdonk_scouts_edegem.png?direct&200 |}}  {{:​handleidingen:​groepsadmin:​paginahulp:inschrijvingsfiche_-_scouts_gidsen_oelegem.png?direct&200 |}}  {{:​handleidingen:​groepsadmin:​paginahulp:inschrijvingsfiche_-_scouts_zoersel.png?direct&200 |}}  ​{{:​handleidingen:​groepsadmin:​paginahulp:​inschrijvingsfiche_-_28ste_maria_regina_gidsen_edegem.png?​direct&​200 |}} +{{:​handleidingen:​groepsadmin:​paginas:inschrijvingsfiche_de_schorre.png?200|}}
 ===== Groepseigen gegevens ===== ===== Groepseigen gegevens =====
 Hier kan je groepseigen velden definiëren. ​ Hier kan je groepseigen velden definiëren. ​
  
-Er zijn soorten velden mogelijk: tekstvelden,​ aanvinkvelden,​ keuzelijsten en e-mailvelden.+Er zijn soorten velden mogelijk: tekstvelden, tekstblokken, aanvinkvelden,​ keuzelijsten en groep van velden.
  
 Je vindt dan bij elk lid deze velden terug. Je vindt dan bij elk lid deze velden terug.
 Wanneer je een groepseigen veld wist, wordt bij alle leden dit veld verwijderd. Wanneer je een groepseigen veld wist, wordt bij alle leden dit veld verwijderd.
  
-Een e-mailveld kan je gebruiken om meerdere mailadressen per lid te bewaren. ​Bij het [[handleidingen:​groepsadmin:​paginahulp:email|mailen]] kan je er dan voor kiezen om enkel naar het standaardmailadres of ook naar de Groepseigen mailadressen ​een bericht te sturen.+Bij het [[handleidingen:​groepsadmin:​paginas:email_ledenlijst|mailen]] kan je er dan voor kiezen om enkel naar het standaardmailadres of ook naar contactmailadressen ​een bericht te sturen.
 **Opgelet!** Je kan naar ouders mailen door bij elk scoutslid hun gegevens in te vullen bij "​contacten"​. Deze contacten staan automatisch bij de mail opties. **Opgelet!** Je kan naar ouders mailen door bij elk scoutslid hun gegevens in te vullen bij "​contacten"​. Deze contacten staan automatisch bij de mail opties.
  
Regel 55: Regel 61:
 ===== Groepseigen functies ===== ===== Groepseigen functies =====
 Hier kan je eigen functies voor je groep aanmaken en schrappen. Dit zijn geen officiële functies, maar dienen voor intern gebruik binnen je groep. Wanneer er nog een lid is met de betreffende functie, kan je die functie niet schrappen. ​ Hier kan je eigen functies voor je groep aanmaken en schrappen. Dit zijn geen officiële functies, maar dienen voor intern gebruik binnen je groep. Wanneer er nog een lid is met de betreffende functie, kan je die functie niet schrappen. ​
-<note warning>​**Opgelet**:​ leden met alleen een groepseigen functie, komen niet terecht bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en zijn dus niet verzekerd. Deze leden hebben dus ook geen lidnummer.</​note>​ 
  
 +<note warning>​**Opgelet! Elk lid MOET steeds een functie van Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben. Leden met enkel een groepseigen functie, komen niet bij Scouts en Gidsen Vlaanderen terecht, worden niet aangesloten en zijn dus niet-verzekerd!**</​note>​
 ===== Lees- en schrijfrechten ===== ===== Lees- en schrijfrechten =====
-  - Groepseigen velden zijn standaard **niet** zichtbaar **voor het lid zelf**, maar wel voor de leiding +  - Groepseigen velden zijn steeds ​**zichtbaar** voor het lid zelf. 
-  - Als je aanvinkt dat de leiding een groepseigen veld kan wijzigen, ​verschijnt er voor elk lid van de groep een tabblad "extra gegevens",​ waar leiding ​de betreffende velden kan aanpassen +  - Als je aanvinkt dat **de leiding** een groepseigen veld kan wijzigen, ​kan leiding op de detailpagina van een lid (onder de adresgegevens) ​de betreffende velden kan aanpassen. 
-  - Als je aanvinkt dat het lid een groepseigen veld kan wijzigen, ​verschijnt ​dit ook op hun profielpagina ​als extra tabbladEen lid ziet dus alleen ​de groepseigen velden ​die het zelf mag aanpassen.+  - Als je aanvinkt dat **de persoon zelf** ​een groepseigen veld kan wijzigen, ​kan elk lid van je groep dit veld in zijn profielpagina ​aanpassenDeze velden komen ook automatisch terecbt op de inschrijvingsfiche. Zo kunnen kandidaatleden ​die al bij inschrijving invullen.
  
  
Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsinstellingen (generated for current page)