Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsadministratie [2020/05/18 13:58] (huidige)
d5f75b320b812440010b8127fc8f4e6a aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +====== Wat is dat "De Groepsadministratie"​ ======
  
 +Op de groepsadministratie kan per groep één persoon alle leden en functies van een of meerdere groepen beheren.
 +Deze persoon noemen we de VGA, de Verantwoordelijke GroepsAdministratie.
 +
 +De leiding van een groep kan via de groepsadministratie ook de informatie van alle leden van zijn groep raadplegen en hier bijvoorbeeld lijsten van afdrukken.
 +Voor aanpassingen aan deze informatie moeten ze zich wel tot de VGA van de groep wenden.
 +
 +====== Timing ======
 +
 +We verwachten dat je de gegevens van de leiding aanpast tegen **15 september**. Laat ons weten dat dat gebeurde door het vakje '​Leiding verbeterd'​ aan te vinken in het tabblad Stand van zaken.
 +De aanpassingen aan de gegevens van de leden verwachten we tegen **15 oktober**. Vergeet ook daarna niet om het vakje 'Leden verbeterd'​ aan te vinken alsjeblief.
 +====== Nieuwe VGA? ======
 +
 +Stop jij als Verantwoordelijk Groepsadministratie (VGA) ?
 +Door de nieuwe VGA deze functie te geven, wordt de functie automatisch geschrapt bij de oude VGA. De nieuwe VGA krijgt dan onmiddellijk een wachtwoordmail als hij nog geen '​Scouts en Gidsen Vlaanderen login' had en kan vanaf dan de gegevens beheren.
 +
 +====== In Leiding ? ======
 +
 +Alle leiding van de groep heeft toegang tot de gegevens van groepsleden. Dat wil zeggen: alle leiding kan de gegevens van alle leden van de groep raadplegen en exporteren of afdrukken. ​
 +
 +Ook op gouw-, districts- en verbondsniveau kan men de groepsadministratie raadplegen: de DC kan alle leiding en jins van zijn district bekijken, het gouwbureau kan de gegevens van alle leiding en jins van de gouw raadplegen, alle leden van districts-, gouw- en verbondsploegen hebben leesrechten op hun eigen ploeg. Gegevens wijzigen blijft alleen mogelijk voor de VGA(Verantwoordelijke Groepsadministratie) van de respectievelijke groepen.
 +
 +
 +====== Volg de nieuwigheden van de Groepsadministratie op de voet ======
 +Volg de Groepsadmin op [[https://​www.facebook.com/​Groepsadministratie/​|Facebook ]]
 +om de laatste nieuwtjes te kennen.
 +====== Tip ======
 +
 +Een antwoord op veel vragen vind je in de Help op elke pagina in de groepsadministratie. We streven er naar om deze helpfunctie zo volledig mogelijk te maken.
 +Voor meer info kan je terecht op groepsadministratie@scoutsengidsenvlaanderen.be
 +Heb je een probleem of een tip om de groepsadministratie te verbeteren? Mail dan naar groepsadministratie@scoutsengidsenvlaanderen.be of bel naar Scouts en Gidsen Vlaanderen: 03/​231.16.20 .
 +
 +====== Rechten overzicht======  ​
 +
 +^Wie^Beheersrechten^Op^
 +|Verantwoordelijke Groepsadministratie(VGA)|Beheersrechten|Eigen groep|
 +|Leden|Beheersrechten|Eigen adresgegevens en Individuele Steekkaart|
 +^Wie^Leesrechten^Op^
 +|Groepsleiding,​ VGA,​(adjunct-)Leiding (ook MM, LOK, WEB, FV)|Leesrechten|Leden van hun eigen groep(en)en de individuele steekkaart van die leden|
 +|(adjunct-)DC'​s|Leesrechten|Alle Leiding en Jins van hun district|
 +|(adjunct-)Gouwburo’s |Leesrechten|
 +    - Hun gouwploeg
 +    - Hun districtploegen ​
 +    - Hun leiding en Jins in de groepen ​
 +|
 +|Leden van district- , gouw- en verbondsploegen|Leesrechten|Eigen ploegen (zowel adresgegevens als individuele steekkaarten)|
 +|De VC, VV en VB|Leesrechten|Eigen groepen|
 +|De commissaris,​ de verantwoordelijke,​ de (adjunct)beheerders van Hopper Jeugdverblijven|Leesrechten|Commissie(X0050G) en alle kernbesturen van de jeugverblijven|
 +|De verantwoordelijke AVC-Ledenaantallen en STD|Leesrechten|Alle GRL voor de Ledenaantallen |
 +|De voorzitter van ploeg vorming|Leesrechten|Alle cursusbegeleiders (X0053G)|
 +|De Ploegverantwoordelijk Zeescouting (PLZS)|Leesrechten|Alle jins en leiding van de zeescoutinggroepen|
 +^Wie^E-mailrechten^Op^
 +|Groepsleiding,​ VGA, (adjunct-)Leiding (ook MM, LOK, WEB, FV)|E-mailrechten|Hun volledige groep|
 +|(adjunct-)DC'​s|E-mailrechten|Alle Leiding en Jins van hun district|
 +|(adjunct-)Gouwburo’s|E-mailrechten|
 +    - Alle leden van hun gouwploeg ​
 +    - Alle leden van hun districtsploegen ​
 +    - Alle leiding en Jins in de groepen van hun gouw
 +|
 +|De commissaris,​ de verantwoordelijke,​ de (adjunct)beheerders van Hopper Jeugdverblijven|E-mailrechten|Commissie(X0050G) en op alle kernbesturen van de jeugverblijven|
 +|AVC'​S,​ stadsondersteuners en VC|E-mailrechten|hun eigen groepen|
 +|De Ploegverantwoordelijk Zeescouting (PLZS)|E-mailrechten|Alle jins en leiding van de zeescoutinggroepen|
Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsadministratie (generated for current page)