Aanmelden | RegistrerenHelp

Wat is dat "De Groepsadministratie"

Op de groepsadministratie kan per groep één persoon alle leden en functies van een of meerdere groepen beheren. Deze persoon noemen we de VGA, de Verantwoordelijke GroepsAdministratie.

De Groepsleiding (AGRL-GRL-GRLP) kan de lidgegevens van alle leden van de groep beheren. Functies toekennen of afsluiten blijft het alleenrecht van de VGA.

De leiding van een groep kan via de groepsadministratie ook de informatie van alle leden van zijn groep raadplegen en hier bijvoorbeeld lijsten van afdrukken. Voor aanpassingen aan deze informatie moeten ze zich wel tot de VGA van de groep wenden.

Timing

We verwachten dat je de gegevens van de leiding aanpast tegen 15 september. Laat ons weten dat dat gebeurde door het vakje 'Leiding verbeterd' aan te vinken in het tabblad Stand van zaken.

De aanpassingen aan de gegevens van de leden verwachten we tegen 15 oktober. Vergeet niet om ook daarna het vakje 'Leden verbeterd' aan te vinken.

Nieuwe VGA?

Stop jij als Verantwoordelijk Groepsadministratie (VGA) ?

Door de nieuwe VGA deze functie te geven, wordt de functie automatisch geschrapt bij de oude VGA. De nieuwe VGA krijgt dan onmiddellijk een wachtwoordmail als hij nog geen 'Scouts en Gidsen Vlaanderen login' had en kan vanaf dan de gegevens beheren.

In Leiding ?

Alle leiding van de groep heeft toegang tot de gegevens van groepsleden. Dat wil zeggen: alle leiding kan de gegevens van alle leden van de groep raadplegen en exporteren of afdrukken.

Ook op gouw-, districts- en verbondsniveau kan men de groepsadministratie raadplegen: de DC kan alle leiding en jins van zijn district bekijken, het gouwbureau kan de gegevens van alle leiding en jins van de gouw raadplegen, alle leden van districts-, gouw- en verbondsploegen hebben leesrechten op hun eigen ploeg. Gegevens wijzigen blijft alleen mogelijk voor de VGA(Verantwoordelijke Groepsadministratie) van de respectievelijke groepen.

Volg de nieuwigheden van de Groepsadministratie op de voet

Volg de Groepsadmin op Facebook om de laatste nieuwtjes te kennen.

Tip

Een antwoord op veel vragen vind je in de Help op elke pagina in de groepsadministratie. We streven er naar om deze helpfunctie zo volledig mogelijk te maken.

Voor meer info kan je terecht op groepsadministratie@scoutsengidsenvlaanderen.be

Heb je een probleem of een tip om de groepsadministratie te verbeteren? Mail dan naar groepsadministratie@scoutsengidsenvlaanderen.be of bel naar Scouts en Gidsen Vlaanderen: 03/231.16.20 .

Rechten overzicht

WieBeheersrechtenOp
Verantwoordelijke Groepsadministratie(VGA)BeheersrechtenEigen groep (Lidgegevens, Lidfuncties, Groepseigen functies en gegevens)
Groepsleiding (A)GRL(P)BeheersrechtenEigen groep (Lidgegevens, Groepseigen gegevens)
LedenBeheersrechtenEigen adresgegevens en Individuele Steekkaart
WieLeesrechtenOp
Groepsleiding, VGA,(adjunct-)Leiding (ook MM, LOK, WEB, FV)LeesrechtenLeden van hun eigen groep(en)en de individuele steekkaart van die leden
(adjunct-)DC'sLeesrechtenAlle Leiding en Jins van hun district
(adjunct-)Gouwburo’s Leesrechten
  - Hun gouwploeg
  - Hun districtploegen 
  - Hun leiding en Jins in de groepen 
Leden van district- , gouw- en verbondsploegenLeesrechtenEigen ploegen (zowel adresgegevens als individuele steekkaarten)
De VC, VV en VBLeesrechtenEigen groepen
De commissaris, de verantwoordelijke, de (adjunct)beheerders van Hopper JeugdverblijvenLeesrechtenCommissie(X0050G) en alle kernbesturen van de jeugdverblijven
De verantwoordelijke AVC-Ledenaantallen en Dienst KennisLeesrechtenAlle GRL voor de Ledenaantallen
De voorzitter van ploeg vormingLeesrechtenAlle cursusbegeleiders (X0053G)
De Ploegverantwoordelijk Zeescouting (PLZS)LeesrechtenAlle jins en leiding van de zeescoutinggroepen
WieE-mailrechtenOp
Groepsleiding, VGA, (adjunct-)Leiding (ook MM, LOK, WEB, FV)E-mailrechtenHun volledige groep
(adjunct-)DC'sE-mailrechtenAlle Leiding en Jins van hun district
(adjunct-)Gouwburo’sE-mailrechten
  - Alle leden van hun gouwploeg 
  - Alle leden van hun districtsploegen 
  - Alle leiding en Jins in de groepen van hun gouw
De commissaris, de verantwoordelijke, de (adjunct)beheerders van Hopper JeugdverblijvenE-mailrechtenCommissie(X0050G) en op alle kernbesturen van de jeugverblijven
AVC'S, stadsondersteuners en VCE-mailrechtenhun eigen groepen
De Ploegverantwoordelijk Zeescouting (PLZS)E-mailrechtenAlle jins en leiding van de zeescoutinggroepen
Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsadministratie (generated for current page)