Aanmelden | RegistrerenHelp

Functies

Doel

In deze pagina kan je de historiek van een lid zien en zijn/haar functies beheren.

Om een functie toe te voegen: selecteer de groep en de functie (indien van toepassing: adjunctfunctie aanvinken) en klik op Start functie.

Je kan kiezen uit Scouts- en Gidsenfuncties die horen bij een bepaalde groep, of je kan groepseigen functies selecteren. De groepseigen functies zelf kan je aanmaken bij groepsinstellingen.

  • Opgelet: leden met alleen een groepseigen functie, komen niet terecht bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en zijn dus niet verzekerd.

Om een functie te schrappen, klik je naast de betreffende functie op Stop functie.

Wie kan welke functies krijgen?

Niet iedereen kan zomaar elke functie krijgen, er zijn enkele regels:

  • Een meisje kan geen jongensfunctie krijgen en andersom (vb. een kabouter kan geen jongen zijn)
  • Om aan te sluiten moet je zes jaar worden voor 31 december van het werkjaar. Voor 2013-2014 betekent dit geboren zijn voor 31/12/2007. Kinderen die jonger zijn, maar in het eerste leerjaar zitten, kunnen wel aansluiten.

Adjunct functies aanmaken

Een adjunctsfunctie (vroeger wel eens assistentsfunctie genoemd) kan je aanmaken door eerst de hoofdfunctie aan te klikken (bijvoorbeeld kapoenenleider), bovenaan de keuzelijst met functies verschijnt een vinkje adjunct. Je kan dit aanklikken om een adjunctfunctie te maken (in dit voorbeeld dus adjunct-kapoenenleider).

Akabeleden

(Akabe)leden met een beperking kunnen een functie krijgen in een akabetak (AKAB) of in een andere tak (KAP tot JIN)indien ze in een akabegroep/inclusiegroep zitten. Het volstaat om één van beide functies toe te kennen.

Het is belangrijk(o.a. voor onze statistieken) dat je voor leden met een beperking het vakje 'persoon met een beperking' aanvinkt. Het gaat hier dus enkel om leden of leiding met een beperking, bij andere leiding of leden (zonder beperking)van de akabetak of -groep mag je het vinkje niet opzetten.

Bij de jaarovergang zullen de sommige akabeleden niet automatisch overgaan, omdat hun leeftijd niet altijd overeenkomt met de gewone leeftijd voor een bepaalde tak. De VGA moet dan zelf bij deze leden de 'oude' functie schrappen en een nieuwe functie toekennen.

Kan deze functie niet stopzetten

Groepsleiding

Er zijn minimum 1 en maximum 2 groepsleid(st)ers (met de functie GRL) per groep. Dit wil zeggen dat het onmogelijk is de laatste groepsleid(st)er te schrappen of een derde toe te voegen.

Als er maar 1 persoon is met de functie GRL, moet je dus eerst de nieuwe groepsleiding de functie GRL geven, en daarna bij zijn/haar voorganger de functie GRL afsluiten. Als er 2 personen zijn met de functie GRL, moet je deze functie eerst afsluiten bij de 'oude' groepsleiding en daarna de functie toekennen aan de nieuwe groepsleiding. Naast de functie GRL bestaat ook de functie AGRL (adjunct groepsleiding) of GRLP (groepsleidingsploeg).

Opgelet: volgens de spelregels van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er 4 mogelijkheden:

1. 1 groepsleid(st)er (grl)

2. een duo: beiden hebben de functie groepsleid(st)er (grl)

3. 1 of een duo groepsleid(st)er (grl) met adjuncten (agrl)

4. 1 of een duo groepsleid(st)er (grl) met een groepsleidingsploeg (grlp)

De VGA wijzigen

De VGA (Verantwoordelijke Groepsadministratie) heeft een speciale functie: alleen hij/zij kan de groepsadministratie beheren. Daarom is het niet zomaar mogelijk om een VGA-functie te stoppen, want dan kan er niemand meer de gegevens van de groep beheren. Als je een nieuwe persoon de functie VGA geeft, wordt de functie automatisch afgesloten bij de 'oude' VGA.

De FV wijzigen

De Financieel Verantwoordelijke van de groep ontvangt alle facturen zowel van lidgelden als van verzekeringen. Elke groep heeft minimum en maximum 1 FV. Je kan de FV dus niet schrappen. Als je een nieuwe persoon de functie FV geeft, wordt de functie automatisch afgesloten bij het 'oude' FV.

Elk lid MOET steeds een functie van Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben. Leden met enkel een groepseigen functie worden niet aangesloten en verzekerd!

Navigatie