Aanmelden | RegistrerenHelp

Persoonsgegevens

Op deze pagina kan je de persoonlijke gegevens van een lid aanpassen.

Het is belangrijk dat je de juiste geboortedatum invoert (DD/MM/JJJJ) deze wordt immers gebruikt om het lidnummer te berekenen.

De keuze 'Persoon met een beperking' is bedoeld voor leden of leiding met een handicap. Het is o.a. voor onze statistieken heel belangrijk om dit veld aan te vinken bij alle akabeleden. Zie ook Help: functies bij Akabeleden.

De keuze 'verminderd lidgeld' is bedoeld voor kansarme leden. Meer info vind je ook op onze website

e-mail is een verplicht veld voor personen met de functie VGA, FV of GRL. Voor andere leiding en leden is het een vrij veld.

Iedereen die zich registreert op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan zijn eigen adresgegevens aanpassen. Ook het e-mailadres. Dat laatste kan vanaf dan énkel door de persoon zelf aangepast worden, de andere gegevens kunnen nog wel door de VGA beheerd worden.

Adresgegevens

De adresgegevens pas je onderaan deze pagina aan.

Voor 'nieuwe leden' selecteer je een gemeente door de (eerste cijfers) van de postcode of (de eerste letters van) de naam van de gemeente in te tikken. Doe het zelfde voor de straatnamen (zie ook 'ontbrekende straat' onderaan deze pagina).
Voor bestaande leden kan het zijn dat de schrijfwijze van de straat afwijkt van de officiële schrijfwijze. Je kan deze aanpassen: selecteer alles in het veld 'straat', tik de eerste letters van de straatnaam en selecteer de passende straat. Zo zorg je ervoor dat bijvoorbeeld bij Gezinsetiketten er ook echt maar 1 etiket per adres is.

De velden gemeente en straatnaam zijn gekoppeld aan de GIS-databank (Geografische Informatie Vlaanderen) en bevatten alle gemeenten en de bijhorende straatnamen in België. Selecteer een gemeente door de (eerste cijfers) van de postcode of (de eerste letters van) de naam van de gemeente in te tikken. Doe het zelfde voor de straatnamen.

Het eerste adres wordt automatisch gezien als 'postadres'. Je hebt de mogelijkheid om meerdere adressen toe te voegen via de knop 'voeg adres toe'. Deze kan je dan gebruiken om meerdere adressen per kind in te geven (zie hieronder). Je kan daarna zonodig het postadres aanpassen.

Het postadres kan niet gewist worden, om een adres te wijzigen moet je eerst het nieuwe adres aanmaken en daarna het oude adres wissen.

Contacten

Onderaan de pagina kan je de contacten beheren van je leden, je kan meerdere contactpersonen toevoegen en wissen met hun eigen contactgegevens (bv. bij gescheiden ouders).

Broer/zus

Met de knop broer/zus maak je een nieuw lid aan. De naam en de adresgegevens worden overgenomen, je moet alleen de voornaam, het geslacht en de geboortedatum aanpassen.

Geblokkeerd adres

Dit adres is geblokkeerd: van deze leden stuurde de post ons een zending terug wegens verkeerd adres. We blokkeerden het adres. Wil je het adres aanpassen alstublief? De blokkering zal dan automatisch verdwijnen. Is het adres wel juist? Stuur dan een mail naar secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be, dan kunnen wij de blokkering verwijderen.

Ontbrekende straat

  • Voor het ingeven van straatnamen gebruiken wij een databank van Vlaamse overheid. Regelmatig krijgen wij van hen een update door met alle nieuwe straten, zo zijn we zeker dat alle straten van België in onze databank staan. Moest je hier toch aan twijfelen mag je ons altijd contacteren.
  • Soms kan het wel zijn dat de schrijfwijze anders is dan je verwacht had. Als je een opzoeking doet op http://maps.google.com/ met zoekterm 'gemeente, straat' bv 'kortrijk, st-rochusstraat' zal google je ook de correcte schrijfwijze geven. In dit geval gaat het over Sint-Rochusstraat in Deerlijk (tegen Kortrijk). Een andere manier is een '%'-teken tikken vóór een deel van de straatnaam: in dit geval bijvoorbeeld %Rochus.

Navigatie