Aanmelden | RegistrerenHelp

Filter Instellen

Door een filter in te stellen kan je een specifieke groep mensen selecteren.

Filteren

Wie wil je zien?

Hoe?

Klik op Aanpassen links boven naast het kadertje met de filternaam. Je krijgt een scherm te zien waar je, aan de hand van enkele criteria, je selectie kan bepalen.

 • Wie: Hier selecteer je uit de standaard Takken, wie je wil weergeven.
 • Groep: Als je VGA bent van (of leesrechten hebt over)meerdere groepen kan je hier selecteren uit welke groep de leden moeten komen.
 • Criteria: Kies hier het geslacht dat de leden van de selectie moeten hebben.

Naast deze basiscriteria zijn er ook nog de Geavanceerde criteria. Hiermee kan je nog specifieker een groep leden selecteren.

 • Functie: Deze is gelijkaardig aan wie maar biedt nog meer specifieke criteria. Waar je bij wie enkel een volledige tak kon selecteren, kan je hier kiezen voor bijvoorbeeld alleen de leden of alleen de leiding van die tak. Verder kan je ook selecteren uit de groepseigen functies.
 • Groepseigen gegevens: Hier kan je selecteren aan de hand van de groepseigen gegevens die zijn ingesteld bij de groepsinstellingen. Wanneer je meerdere groepseigen velden kiest zal er gekeken worden of een lid voldoet aan de ene OF de andere.
 • Extra Criteria: Bij extra criteria kan je filteren op leeftijd en of iemand al dan niet lid is of was.

Nadat je je filter hebt ingesteld, klik je op toepassen om de selectie weer te geven. Je kan terugkeren naar het hoofdscherm door nogmaals op aanpassen te klikken of op home.

Is de individuele steekkaart al aangepast?

De individuele steekkaart moet aan het begin van elk scoutsjaar (en voor het kamp) aangepast worden zodat deze up-to-date blijft. Ook als er niets verandert tegenover het vorige jaar moeten ouders dit bevestigen via de Groepsadministratie. Om een lijst te krijgen wie nog niet in orde is kan je bij 'extra criteria' steekkaarten filteren op aanpassingsdatum.

 • Als je wil weten wie zijn steekkaart nog niet aanpaste voor het kamp filter je op bv. aangepast voor 01/06/xx. (Je krijgt iedereen die zijn steekkaart niet meer aanpaste sinds deze datum).
 • Als je wil weten wie zijn steekkaart wel aanpaste filter je op aangepast na 01/06/xx.
 • Je scoutsjaar start op 1 oktober en je wil weten wie zijn steekkaart nog niet aanpaste in het huidige scoutsjaar. Gebruik de filter aangepast voor 01/10/xx.
 • Je wil weten wie al wel zijn steekkaart aanpaste sinds deze datum? Gebruik de filter aangepast na 01/10/xx
 • Als je wil weten wie zijn steekkaart nooit invulde gebruikt de filter aangepast voor 01/09/2014 (elke steekkaart is namelijk fictief aangemaakt voor deze datum).

De aanvinkvakjes bij 'Wie' of 'Groep' in de filter kunnen op 3 manieren ingevuld zijn:

 • met een 'V': dit criterium is 100% geldig
 • met een 'O': dit criterium is gedeeltelijk geldig (in het geval van 'Wie' kijk je bij de Geavanceerde criteria/Functie voor meer details)
 • het kan leeg zijn: dit criterium is niet geldig

Oud-leden of -leiding ophalen

Je kan iedereen, die een scouts en gidsenfunctie had in jouw groep na 01/09/1999, ophalen.

 • Klik op Aanpassen (links boven).
 • Vink bij de Criteria/Wie 'Iedereen' aan
 • Kies bij de Geavanceerde Criteria/Extra Criteria voor 'was ooit lid'

In het homescherm zie je dan iedereen die ooit een actieve had en nu geen lid meer is.

Wil je alleen oud-leiding op scherm, vink dan bij Criteria/Wie 'leiding' aan.

Opgelet je ziet ook personen die nu nog een actieve 'groepseigen' functie hebben en niet (meer) actief zijn in Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Filters opslaan

Door filters op te slaan kan je verschillende filters definiƫren die je later kan hergebruiken.

 • Stel eerst filter in zoals hierboven uitgelegd, stel ook de kolommen en de sorteervolgorde in.
 • Klik op Toepassen. Is het resultaat zoals je wenste? Dan kan je deze filterinstelling opslaan:
 1. klik op Opslaan, links naast Aanpassen
 2. geef een naam aan de filter
 3. Door filter wordt gedeeld en is zichtbaar voor alle leden van hun groep. aan te vinken wordt deze filter zichtbaar voor iedereen van je groep die kan inloggen op de groepsadmin

Op dezelfde manier kan je filters aanpassen(en opslaan), verwijderen of hernoemen.

Nieuwe filter maken

 • Vertrek van een bestaande filter en klik op Aanpassen
 • Stel de filter in zoals hoger uitgelegd. Is het resultaat zoals gewenst dan kan je de filter opslaan onder een nieuwe naam.
Navigatie