Aanmelden | RegistrerenHelp

Stand van zaken

Stand van zaken vind je bovenaan in de menubalk. Op deze pagina kan je aanvinken dat de leiding verbeterd is (bij het begin van het werkjaar is dat tegen 15 september).

én dat de leden verbeterd zijn (bij het begin van het werkjaar is dat tegen 15 oktober).

Als ook de leden verbeterd zijn, stuurt de ledenadministratie een eerste factuur voor het lidgeld van de aangesloten leden.

In de loop van het werkjaar kan je nog altijd nieuwe leden/leiding toevoegen of leden/leiding schrappen, je zal dan eventueel een aanvullende factuur krijgen of een creditnota (voor geschrapte leden die nog geen lidkaart ontvingen). De aanpassingen komen automatisch terecht bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, je hoeft dan niets meer aan te vinken.

Verzekerd?

Ook als je in het begin van het werkjaar het vinkje leden verbeterd nog niet hebt aangevinkt zijn alle leden die een lidnummer hebben verzekerd. Nieuwe leden zijn verzekerd tijdens de eerste en tweede vergadering. Na de tweede vergadering geef je hen een scouts- en gidsenfunctie in de groepsadministratie, zodat ze een lidnummer krijgen.

Nadat je aanvinkte dat de leden verbeterd zijn, krijgt de financieel verantwoordelijke van ons een eerste factuur voor de lidgelden. Wacht niet te lang met betalen: slechts gedurende een beperkte overgangsperiode kunnen we garant staan voor de dienstverlening aan de leden. Pas na betaling van het lidgeld is een lid echt verzekerd.

Meer info over verzekeringen

In welke functie betaal je lidgeld?

Elk lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalt maar 1 keer per werkjaar lidgeld. Als je meerdere actieve functies hebt, bepalen we een ‘hoogste’ functie. Er wordt eerst gekeken naar het groepsnummer. Wie lid is van de structuren krijgt altijd een individuele factuur. Volgorde van de groepen:

  1. Verbondsbestuur(en -bureau)
  2. De pedagogische commissie, de beheerscommissie, de verbondscommissie
  3. Gouwen
  4. Ploegen
  5. Districten
  6. Groepen
  7. Open kamp
Navigatie