Aanmelden | RegistrerenHelp

Webform aanmaken

Waar naartoe?

Log je in op www.scoutsengidsenvlaanderen.be: linksbovenaan (in de bruine balk) verschijnt 'Inhoudelijk Beheer'.

Om een bestaand webformulier te openen: ga naar 'Inhoudelijk beheer' > 'Webformulieren': hier staan alle bestaande webformulieren opgelijst, gesorteerd op aanmaak datum (meest recente onderaan).

Om een nieuw webformulier aan te maken: ga naar 'Inhoudelijk beheer' > 'Inhoud aanmaken' > 'Webform': lees verder bij 'Title' en 'Body' hoe een webformulier effectief aan te maken.

Title

Hier moet (= verplicht) je de titel van je webform ingeven, deze wordt zichtbaar in de url. Je kan deze titel achteraf steeds wijzigen (zie BEWERKEN)

Body

Hier kan je een beschrijving van je webform geven. Deze komt dat bovenaan de bevraging. Als je meerdere pagina’s gebruikt, komt deze beschrijving bovenaan iedere pagina.

Druk onderaan op 'Opslaan' om je webformulier effectief aan te maken.

WEERGAVE

Hier zie je je webform zoals je respondenten het te zien krijgen.

BEWERKEN

Hier kan je de titel of de beschrijving van je webformulier achteraf nog wijzigen.

WEBFORMULIER

Besturingselementen

Hier maak je een webformulier. Je doet dit door een naam voor het besturingselement in te geven, uit het lijstje het gewenste type te selecteren en op ‘Toevoegen’ te klikken. Elke wijziging die je achteraf aanbrengt moet je bevestigen door op te slaan, bijvoorbeeld de volgorde van de vragen wijzigen: dat kan maar gaat verloren als je niet meteen erna op 'Opslaan' klikt.

Label

Hier geef je de naam van je ‘besturingselement’ in. Dit kan je eigenlijke vraag zijn (bv: “hoelang sta je reeds in leiding?”), of een tag indien het niet om een vraag maar een soort opmaak gaat (bv: “Figuur1” als je een figuur wil toevoegen). Hieronder zie je welke types je allemaal kan toevoegen.

Type

Hier kan je het soort ‘besturingselement’ kiezen. (Eerst je keuze selecteren, dan op ‘toevoegen’ klikken om je keuze te bevestigen en te vervolledigen. Wanneer je achteraf bedenkt dat een ander type beter had gepast, moet je een nieuw besturingselement aanmaken.)

Tekstveld:

Een veld waarin geschreven kan worden, ter grootte van een regel. Dit veld wordt groter naarmate er meer ingeschreven wordt.

Tekstvlak:

Een veld waarin geschreven kan worden, ter grootte van een alinea. Dit veld wordt groter naarmate er meer ingeschreven wordt.

Datum

Met Datum kan een veld maken waar men een datum kan ingeven. Je kan ook een begin en einddatum kan opgeven tussen welke de gebruiker kan kiezen.

E-mailadres

Een veld waar een controle op zit om te controleren of het wel een geldig e-mail adres is. Ook kan je hier kiezen om automatisch het e-mail adres van de ingelogde gebruiker in te laten vullen door onder het ‘Sleutelveld’ ‘E-mailadres van ingelogde gebruiker als standaard gebruiken’ aan te vinken.

Veldengroep

Dit ‘besturingselement’ moet je aanmaken indien je wil dat je vragen gegroepeerd worden. Alle vragen die samen horen sleep je dan onder deze veldengroep (door het plusje voor de vraag naar rechts te verschuiven). In de weergave krijg je dan een kader rond de gegroepeerde vragen. Indien je niet wil dat de groep een naam krijgt kan je onderaan ‘label verbergen’ aanvinken.

Raster

Indien je meerdere vragen hebt met hetzelfde antwoordpatroon kan je hiervoor kiezen. Bij ‘opties’ geef je dan de antwoordmogelijkheden, bij ‘vragen’ schrijf je de vragen onder elkaar. Zowel bij ‘opties’ als bij ‘vragen’ moet je je vraag eerst een tag geven gevolgd door ‘|’ en dan je eigenlijke antwoordmogelijkheid of vraag. Tussen de tag, de | en de antwoordmogelijkheid/vraag geen spaties plaatsen. Bv. Je wil weten in welke mate je respondenten graag spruitjes, erwtjes en boontjes eten, op een schaal van 1 tot 5. Dan voer je bij opties het volgende in: 1|Helemaal niet graag 2|Niet graag 3|Neutraal 4|Graag 5|Heel graag Bij vragen schrijf je dan: Spruitjes|Eet jij graag spruitjes? Erwtjes|Eet jij graag erwtjes? Boontjes|Eet jij graag boontjes?

Lid groepen

Groepen toont de actieve groepen van de ingelogde persoon. Hij kan er hier dan zelf 1 uit kiezen.

Verborgen

Een veld dat niet zichtbaar is, je kan hier wel iets invullen wat dan later in de resultaten wel te zien is.

Integer

Een tekstveld waar je enkel een getal kan ingeven.

Lid Adres

Deze componenten haalt het adres uit de ledendatabase waardoor de gebruikers deze dus niet meer zelf moeten invullen.

Lid Naam

Deze componenten haalt de naam uit de ledendatabase waardoor de gebruikers deze dus niet meer zelf moeten invullen.

Lidnummer

Deze componenten haalt het lidnummer uit de ledendatabase waardoor de gebruikers deze dus niet meer zelf moeten invullen.

Lid Telefoon

Deze componenten haalt het telefoonnummer uit de ledendatabase waardoor de gebruikers deze dus niet meer zelf moeten invullen.

Opmaak

Hier kan je een besturingselement opmaken die geen vraag is. Een vetgedrukt tussentiteltje, een foto … . Klik onder ‘Invoerformaat’ eerst ‘Purified HTML’ aan. Dan krijg je daarboven bij ‘Waarde’ een opmaakbalkje. Hiermee kan je dus eenvoudig je tekst opmaken of een foto invoegen. Je kan enkel foto’s invoegen die al op de server staan.

Getal

Bij dit type kan enkel een cijfer als antwoord gegeven worden. Onder ‘Weergeven’ kan je verschillende opties aanvinken. Standaard staat het ‘element type’ op tekstveld, hierbij kan je gelijk wel cijfer intikken. Als je liever een keuzelijstje presenteert vink je ‘selectielijst’ aan. In het vak daarboven bij ‘Validatie’ staan nog meer optiemogelijkheden.

Pagina-einde

Als je wil dat er na een aantal vragen overgegaan wordt naar een volgende pagina (dus niet alle vragen ondereen), moet je een pagina einde toevoegen. Bij ‘Next page button label’ voer je ‘Volgende pagina >’ in (zonder aanhalingstekens). Vanaf een tweede pagina einde moet je ook ‘Prev page button label’ invullen: ‘< Vorige pagina’.

Keuzeopties

Deze optie gebruik je voor meerkeuzevragen. Je eigenlijke vraag heb je ingevuld als label, je antwoordmogelijkheden vul je hier in bij ‘opties’. Ook hier moet je weer met een tag gevolgd door | werken. Indien je wil dat ze meerdere antwoorden kunnen antwoorden vink je onder het ‘Optie’-kadertje ‘Meerdere’ aan. Als je verder niets aanvinkt krijg je alle antwoordmogelijkheden onder elkaar opgelijst. Als je graag hebt dat er slechts één vakje verschijnt waarop ze eerst moeten klikken om de hele lijst te zien verschijnen vink je onder ‘Weergeven’ de opties ‘Keuzelijst’ aan.

Tijd

Een veld waar je een tijd kan opgeven in uren en minuten.

Waarde

Hierbij kan je zelf niets invullen. Wanneer je een ‘opmaak’ hebt geselecteerd zie je hier het begin van wat je hebt opgemaakt.

Verplicht

Als je wil dat bepaalde vragen zeker worden ingevuld, kan je hier het vakje naast de desbetreffende vragen aanvinken. De respondenten kunnen het webformulier niet indienen zonder deze vragen te beantwoorden. Wanneer je met meerdere pagina’s werkt, kan zelfs niet overgegaan worden naar een volgende pagina zonder deze vragen te beantwoorden.

Bewerkingen

Hier kan je achteraf je besturingselement bewerken, verwijderen of kopiëren (klonen). Het gekloonde element komt juist onder het oorspronkelijke te staan. Je moet dit nog handmatig naar de juiste plaats verslepen, vergeet daarna niet op te slaan!

EXTRA UITLEG

Wanneer je andere vragen wil tonen naargelang het antwoord ga je bij de antwoordafhankelijke vraag naar ‘conditionele regels’. (De antwoordafhankelijke vraag is de vraag die niet standaard aan iedereen getoond wordt, maar enkel wanneer (een) bepaald(e) antwoord(en) geselecteerd werd(en) in een vorige vraag, verder de moedervraag genoemd.

Besturingselement

Hier selecteer je de moedervraag

Operator

Wanneer er veel antwoordmogelijkheden waren en slechts bij 1 moet worden doorverwezen kies je best voor ‘is er een van’. Indien slechts 1 antwoordmogelijkheid niet naar deze vraag moet leiden kies je best voor ‘is er geen van’.

Waarde

Hier voeg je de waarden in die bepalen of je deze vraag te zien krijgt of niet. (Wanneer je koos voor ‘is er een van’ vul je hier de waarden in van de antwoorden die naar deze vraag moeten leiden. Als je koos voor ‘is er geen van’ vul je hier de waarden in van de antwoorden die NIET naar deze vraag moeten leiden). De waarden die je hier moet invullen zijn de tags, niet de antwoordmogelijkheden die de respondent te zien krijgt (“tag|antwoordmogelijkheid”).

E-mails

Adres

De eigenaar van het mailadres dat je hier invult krijgt telkens een mailtje wanneer iemand de webform heeft ingevuld.

Componentwaarde

Als er in je bevraging gevraagd wordt naar het mailadres, kan je dit hier aanduiden. De persoon die de webform invulde krijgt een mail op het mailadres dat hij of zij zelf ingaf.

Eigenschappen automatische mail aanpassen

Dit doe je via 'bewerken' naast het mailadres dat je net toevoegde. Onder Tokenwaardes zie je wat je allemaal kan toevoegen in de standaard mail. Als je wil verwijzen naar een antwoord uit de bevraging gebruik dan het sleutelveld in plaats van de eigenlijke vraag zichtbaar in het webformulier.

Extra Een link in je mail zetten doe je zo: <p><a href=“url”>zichtbare tekst</a></p>

Formulierinstellingen

Verzendinstellingen

Bevestigingsbericht Hier kan je een bedanking schrijven, een link naar een webpagina plaatsen … Wat je hier schrijft zien je respondenten wanneer ze de webform ingevuld hebben en verzonden. Ook hier weer kan je een opmaakbalkje laten verschijnen door bij ‘Invoerformaat’ voor ‘Purified HTML’ te kiezen.

Doorschakelingslocatie

Indien je geen bevestigingsbericht wil laten zien, kan je hier ook kiezen om hen meteen door te sturen naar een bepaalde webpagina door ‘Aangepaste URL:’ een te vinken en een URL in te vullen. Je kan ook kiezen voor ‘Geen doorschakeling’ kiezen.

Totaal inzendingslimiet

Als je hier niet voor ‘Onbeperkt’ kiest, kan je aangeven hoeveel inzendingen je maximaal wil.

Per user submission limit

Hier kan je bepalen hoeveel keer iemand het formulier mag invullen, standaard staat dit op Unlimited dus een gebruiker kan het formulier zoveel als hij wil invullen.

Status van dit formulier

Hier kan je het formulier afsluiten wanneer je vind dat je voldoende inzendingen hebt door ‘Gesloten’ aan te vinken. Niemand kan de webform nu nog invullen.

Toegang tot het Formulier

Hier bepaal je wie de webform kan gebruiken, standaard staat dit op iedereen, zowel ingelogde als niet ingelogde gebruikers.

Geavanceerde instellingen

Geef het complete formulier weer in de teaser

Dit wil zeggen dat heel je formulier ineens te zien is in de korte beschrijving van je formulier.

Tekst voor verzendknop

Je kan hier de tekst kiezen die op de verzendknop komt te staan.

Extra gegevenscontrole

Hier kan je allerhande opties aanvinken die een extra controle uitvoeren op de ingevoerde antwoorden. Wanneer iemand een onmogelijk antwoord geeft wordt hij/zij hierop attent gemaakt.

RESULTATEN

Inzendingen

Onder submissions kan je alle ingevulde formulieren terugvinden. Deze zijn standaard gesorteerd op invuldatum, maar je kan hier ook gaan sorteren op de gebruikersnaam van degene die het ingevuld heeft of op ip

Je kan hier ook de inzending weergeven, bewerken of verwijderen door op de respectievelijke link te klikken

Analyse

Hier zie je per vraag een overzicht van de gegeven antwoorden (bij open vragen: ingevuld of niet).

Tabel

Hier zie je de inzendingen in tabelvorm. Per persoon zijn/haar antwoorden op alle vragen.

Download

Bij Download kan je een excel bestand downloaden van de inzendingen. Selecteer hiervoor Microsoft Excel bij Export format en klik op Download

Je download telkens alle resultaten, het is dus niet zo dat je telkens je de Excel download de laatste nieuwe inzendingen krijgt.

Wissen

Hiermee kan je van een formulier alle inzendingen verwijderen. Dit kan handig zijn indien je bv het jaar erna hetzelfde formulier wil hergebruiken.

LET OP! Dit kan niet ongedaan gemaakt worden.

Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:be_website:webform:start (generated for current page)