Gouwbeheerders:

deze map bevat algemene info/kennis voor gouwbeheerders, een testprojectje om deze info/kennis verzameld te krijgen en ter beschikking te stellen voor gouwbeheerders

Uiteraard kan je hier zelf ook verbeteringen en aanvullingen aanbrengen. Meer info via daniel@scoutsengidsenvlaanderen.be