Inhoud

Op naar Herfstontmoeting 2019

Hieronder vind je in het kort verslag van hetgeen besproken werd op de stuurgroep HO.

Avondje HO: 19 maart en 21 mei

stuurgroep 12 maart: Ecologie

stuurgroep 12 februari: Eten

stuurgroep 10 januari: Huisregels

stuurgroep 15 november:Wetgeving

stuurgroep 16 oktober:Introductie

Op naar Herfstontmoeting 2017

Hieronder vind je in het kort verslag van hetgeen besproken werd op de stuurgroep HO. Meer info kan je verkrijgen via coördinatie HO of via iemand van de stuurgroep zelf! We komen maandelijks bijeen met de stuurgroep, zie kalender

stuurgroep 14 juni:

stuurgroep 10 mei:

stuurgroep 25 april:

Nulmeting Ecologie

Bewegwijzering de Hoge Rielen

Dagje HO

Sociaal media plan

stuurgroep 22 maart:

stuurgroep 15 februari:

Terugkoppeling uit:

stuurgroep 24 januari:

Indeling KKG:
Ecologie op HO
Veldwerk:

We herbekijken de Veldwerk, informatie voor medewerkers.

Oproep acts vrijdagavond:

We zoeken nog steeds scouteske acts voor vrijdagavond. Alle ideeën/kennissen / … welkom bij Elise

stuurgroep 21 december:

Terugkoppeling uit:

Uitdieping vrijdagavond (methodiek hoed van bono)

conclusie: We gaan voor onthaal op gouwgrond, maar mét beter en duidelijker kader. Ook voor zaterdagavond activiteiten op gouwgrond willen we duidelijker kader.

uitdieping welke activiteiten op vrijdag: Collage-oefening met vier doelstellingen Voorstel:

Compromis: gouwgronden iets minder groots

stuurgroep 16 november:

Beslissingen stuurgroep HO2016: vastpakken + evalueren, eventueel bijsturen of als basis gebruiken om verder te bouwen:

Terugkoppeling uit:

Uitdiepen thema vorming: Hoe versterken we vorming op HO, met als gast Martijn Van Cauwenberg

Uitdiepen thema Leefregels HO: hoe maken we die “bekender”

varia:

stuurgroep 25 oktober:

Op naar Herfstontmoeting 2016

Hieronder vind je in het kort verslag van hetgeen besproken werd op de stuurgroep HO. Meer info kan je verkrijgen via coördinatie HO of via iemand van de stuurgroep zelf! We komen maandelijks bijeen met de stuurgroep, zie kalender

stuurgroep 11 mei:

stuurgroep 12 april:

stuurgroep 1 maart:

HO & alcohol (met Karen Vanmarcke van www.vad.be):
HO & mobiliteit:

stuurgroep 4 februari:

stuurgroep 5 januari:

stuurgroep 1 december:

stuurgroep 26 oktober:

je kan je kandidaat stellen voor de stuurgroep via https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/evenement/stuurgroep-herfstontmoeting-2016

Op naar Herfstontmoeting 2015

Hieronder vind je in het kort verslag van hetgeen besproken werd op de stuurgroep HO. Meer info kan je verkrijgen via coördinatie HO of via iemand van de stuurgroep zelf! We komen maandelijks bijeen met de stuurgroep, zie kalender

stuurgroep mei:

stuurgroep april:

stuurgroep maart:

info-avondje voor HO-verantwoordelijken maart:

stuurgroep februari:

stuurgroep januari:

stuurgroep december:

stuurgroep november:

Op naar Herfstontmoeting 2014

zie plan HO2014

Op naar Herfstontmoeting 2013

zie plan HO2013 https://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/lib/exe/fetch.php?media=verslagen:2013.03.01_plan_ho2013_-_definitieve_versie.pdf

Op naar Herfstontmoeting 2012

Voor het werkjaar vanaf 2011-2012 is er geen tijd en ruimte voorzien in de stafplanning voor een HO-commissie. We gaan verder op het bestaande elan. Je hoeft geen grootste nieuwe dingen te verwachten, daarom ook geen stand van zaken hier.

Op naar Herfstontmoeting 2011

Voor het werkjaar vanaf 2010-2011 is er geen tijd en ruimte voorzien in de stafplanning voor een HO-commissie. Daarom is er een HO-commissie Light opgericht onder leiding van een vrijwilliger. Een samenvatting van de bijeenkomsten van de HO-commissie Light kan je hier vinden.

26-27-28 augustus 2011 Herfstontmoeting

Alle info kan je (stapsgewijs) vinden via:

Toch nog iets waar je vragen over hebt of iets dat je niet kan vinden of extra suggesties? ho.info@scoutsengidsenvlaanderen.be

28 mei 2011

2011.02.23_uitnodiging_dagje_ho.pdf

Dagje HO

Voor alle verantwoordelijken van gouwen, commissariaten en ploegen, de programma-verantwoordelijken en anderen met een zinvolle bijdrage voor Herfstontmoeting. Meer info vind je op http://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/werkruimte/herfstontmoeting/dagjeho

4 april 2011

Avondje HO - 2011.04.04_uitnodiging_avondje_ho.pdf

Dag iedereen,

Dit is de uitnodiging voor het avondje Herfstontmoeting voor de gouwploegen. De bedoeling is dat elke gouw vertegenwoordigd is op deze planavond die bol zal staan van informatie en uitwisseling. Het zou fantastisch zijn moest de verantwoordelijke voor Herfstontmoeting 2011 van jouw gouw aanwezig kunnen zijn. Als deze functie nog niet is ingevuld, sturen jullie best iemand anders als afvaardiging van jullie gouw.

Je wordt verwacht op maandag 4 april 2011, om 20u in het Verbondscentrum - Lange Kievitstraat 74 – 2018 Antwerpen

Geef je vooraf een seintje over wie van jullie gouw erbij zal zijn aub – daniel@scoutsengidsenvlaanderen.be – eventuele extra info kan je ook via Daniel verkrijgen

Wat breng je mee?

Alvast bedankt en tot dan! De HO-commissie

PS op de verbondsraad van februari werd 17 maart als HO-avond gecommuniceerd, we verplaatsten deze HO-avond naar 4 april - excuses voor deze mogelijke verwarring

12 februari 2011

het aangepaste plan HO2011 werd voorgesteld op de verbondsraad. Meer info via je gouwcommissaris of via ho.info@scoutsengidsenvlaanderen.be

26 januari 2011

Tijdens de laatste bijeenkomst van de HO Commissie Light werden een aantal praktische zaken besproken. Nieuw voor HO 2011 is dat een aantal programmaonderdelen gecoördineerd zullen worden door een vrijwilliger. Omdat de staftijd begin dit jaar al verdeeld is, was er geen gaatje meer om deze nieuwe elementen te laten opvolgen door de AVC's. De HO Commissie heeft ook de vraag gekregen om het zoeken naar deze coördinatoren mee te helpen organiseren.

Concreet zijn er coördinatoren nodig voor

Wat betreft de praktische gang van zaken werd beslist dat

Dakke stelde ons de terreinverdeling voor 2011 waar wij niets op aan te merken hadden.

Tot slot zal er dit jaar een avondje georganiseerd worden voor alle coördinatoren van de verschillende gouwgronden. Wij geloven dat dit kan bijdragen tot een betere samenwerking tussen de gouwen maar dat het ook de opvolging door Dakke, als algemeen coördinator kan vergemakkelijken. Deze avond gaat door op maandag april in het verbondscentrum.

Om af te sluiten maakten we nog enkele afspraken voor de verbondsraad van februari alwaar wij het volledige voorstel uit de doeken zullen doen.

17-19 december 2010 (Weekend VComm)

Op het planweekend van de Vcomm werd het concept voor HO 2011 voorgesteld en goedgekeurd. De HO Commissie werd bedankt en becomplimenteerd voor het geleverde werk en kreeg de opdracht nog enkele losse eindjes aan te pakken.

15 december 2010

Met de input uit de PedaComm en van de verschillende gouwen werd er een hele vergadering lang gepuzzeld met het programma. Wanneer zou de show doorgaan? En het gouwmoment? Zijn er niet teveel onlogische verplaatsingen? Wat kunnen we anders aanpakken? Het uiteindelijke resultaat had niemand op voorhand kunnen voorspellen maar werd door alle aanwezigen zeer gesmaakt.

In grote lijnen wijzigt er het volgende:

Op vrijdagavond krijgen de gouwen meer tijd voor het onthaal. De show begint 2 uur later en wordt voorafgegaan door een warming-up instapshow. Na de show is er geen ploegenmoment meer.

Op zaterdagvoormiddag krijgen de ploegen een eigen vormingsmoment van anderhalf uur na het inhoudelijke gouwmoment. 's middags verzamelen alle deelnemers en medewerkers voor een massapicknick op de grote grond. Het tak-vormingsmoment op zaterdagmiddag wordt ingekort tot tweeëneenhalf uur.

Tot slot wordt ook het zingevingsmoment ingekort tot een halfuur, op vraag van ploeg zingeving zelf.

25 november 2010 (PedaComm)

Dit is geen echte HO commissie maar wel een belangrijk moment in het traject dat is afgelegd! Op de PedaComm kregen de ploegen en niet-takcommissariaten de kans om hun wensen wat betreft het ploegenmoment op tafel te leggen. Een zestal mogelijkheden werden voorgesteld en besproken:

Voor de eerste vier voorstellen was weinig animo. Het 'hosten' werd wel gesmaakt maar zou moeten gepaard gaan met nog een ander moment waarop de ploegen in de picture zouden kunnen komen te staan. Extra aandacht op de zondagsmarkt bijvoorbeeld. Het voorstel voor het eigen vormingsmoment kon echter op het meeste bijval rekenen.

3 november 2010

De vergadering begon met een toelichting over het ontstaan van deze HoCo-Light en het mandaat dat zij gekregen heeft. Doel is niet om HO volledig om te gooien maar wel om verbeteringen te suggereren om HO nog beter te maken.

We hebben de programmaonderdelen opgelijst waaraan deze commissie zal gaan sleutelen: de vrijdagavond met aankomst, onthaal op de gouwgrond, show en het ploegenmoment en het massamoment op zaterdag.

Een drietal scenario's werden opgesteld om de vrijdagavond aan te pakken. Deze scenario's zouden dan afgetoetst worden op de Vcomm en PedaComm.

Op naar Herfstontmoeting 2010

De Herfstontmoetingscommissie is een commissie die samengeroepen wordt voor het ondersteunen van HO 2010. Haar doel is het realiseren van plan HO 2010 op basis van de ervaring en evaluatie van Herfstontmoeting 2009.

Denkcel: werkt programma-onderdelen inhoudelijk verder uit binnen het uitgetekende en goedgekeurde kader. De commissie heeft het mandaat om plan HO 2090 te verfijnen en verbeteren. Dit resulteert in plan HO 2010 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de verbondscommissie.

Ondersteunen: biedt programmaverantwoordelijken en de organisatie HO ondersteuning bij het uitdenken van ideeën die passen binnen het concept (zie HO 2009). Ze zet hiervoor een geschikte procedure uit en geeft sturing aan het proces. Extra aandacht gaat naar de rode draad van kwalitatieve vorming en het jaarthema, veiligheidsplan. De commissie heeft het mandaat om mensen aan te sporen hun taken binnen de het programma op te nemen. Ze organiseert ook briefings en andere acties om het proces te sturen.

Communiceren en informeren: communiceert met de organisatie HO en met externen over het plan HO. De commissie zorgt ervoor dat de nodige informatie wordt verspreid.

Autonoom: is een commissie met bevoegdheid binnen de krijtlijnen van het plan, daarbinnen beslissingen neemt en informeert aan de verbondscommissie.

Monitoring: toetst realisaties en vragen van programmaverantwoordelijken en organisatie HO aan het uitgetekende kader. De commissie heeft het mandaat om ongepaste of afwijkende initiatieven bij te sturen of te weigeren op HO.

22 september 2010

1.Evaluaties deelnemers: Kort doorlopen van de cijferresultaten van de inschrijvingen HO. Deze zullen we op de verbondsraad van oktober kort (15min) voorstellen.

Algemene tendensen:

De evaluatie bestond uit 6 verschillende enquêtes: 3 hiervan gingen naar mensen die wel een deelnamebewijs kregen, de andere 3 gingen naar mensen die er geen kregen.

2. HO-commissies in de toekomst Pieter Van Den Bossche heeft een aanzet tot nota gedaan voor de verbondscommissie van oktober. Het eerste deel gaat puur over het mandaat van de HO-commissie 2010, met in het tweede deel ,daarop verder bouwend, de tekst van de laatste HO-commissie. Er wordt nu gekozen om te besparen op tijd voor HO.

3. Afronden (evaluatie) We kijken over het algemeen tevreden terug op wat we gedaan hebben!

We zien nog “werk” liggen in:

25 augustus 2010

26 mei 2010

concreet: komt je naam voor in het veiligheidslogboek (en heb je dus ergens overlast veroorzaakt)? of vind je als DC dat een deelnemer er over gegaan is? (dit uiteraard in overleg met de deelnemer)⇒ dan krijg je als deelnemer géén bewijs van deelname.

21 april 2010

Veiligheid:

Thibalt lichtte het veiligheidsplan toe.

Een antwoord op de vraag ivm drankcontroles:

We voegen de drankcontrole toe aan het onthaal en instapmoment op de gouwgrond. Volgende 4 criteria zijn hiervoor belangrijk:

⇒ deze 4 criteria allemaal overgoten met een saus van gezond verstand!

Acties ivm veiligheid:

Zingeving:

Jaarthema:

we bepaalden welke programma-onderdelen expliciet moeten inzetten op het jaarthema (en dus dit als criterium hebben) en welke niet. Komt ook in een update-versie van plan HO2010.

Communicatie:

10 maart 2010

Takaanbod doorgelicht:

Kwalitatieve vorming

20 januari 2010

16 december 2009

25 november 2009