Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

verslagen:beheerscommissie [2019/01/10 10:03]
Daniel Peeters [29-31 maart 2019]
verslagen:beheerscommissie [2019/01/18 14:14] (huidige)
Daniel Peeters [15 januari 2019 (met verbondsbestuur)]
Regel 30: Regel 30:
  
 ==== 15 januari 2019 (met verbondsbestuur)====  ==== 15 januari 2019 (met verbondsbestuur)==== 
-  * +  * Stand van zaken opvolging IT-audit 
 +  * Indexatie Lidgelden: principe van indexeren wordt goedgekeurd 
 +  * Investeren met impact: stand van zaken 
 +  * Q&A: Wat doet het bestuur allemaal? Wie zetelen daar?
  
  
Navigatie