Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

handleidingen:onkosten:start [2016/09/23 18:20] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== Onkosten =====
 +
 +==== Invoeren ====
 +
 +=== Bankrekeningnummer: ===
 +
 +Wanneer er geen onkosten in een aanvraag zitten kan je naargelang je in het
 +verleden je bankrekeningnummer al eens hebt ingevuld je
 +bankrekeningnummer ofwel aanpassen ofwel invullen.
 +Indien je geen geldig nummer geeft zal er een boodschap gegeven worden dat
 +je nummer niet geldig is vanaf het moment dat je de onkost wilt toevoegen.
 +Vanaf dat er een onkost inzit zal je je bankrekeningnummer niet meer
 +kunnen aanpassen ( of je moet alle onkosten verwijderen).
 +
 +=== Datum: ===
 +
 +Selecteer hier de datum van je onkost.
 +Wanneer je een foutieve datum ingeeft zal hier een boodschap te voorschijn
 +komen vanaf het moment dat je de onkost wilt toevoegen.
 +Gebruikershandleiding Systeem Vervoer-Onkosten 5
 +De standaard datum is de datum van vandaag.
 +=== Verplaatsing Van: ===
 +
 +Vul hier je vertrekplaats in. Gelieve hier een stad of dorp in te geven.
 +=== Verplaatsing Naar: ===
 +
 +Vul hier je aankomstplaats in. Gelieve hier een stad of dorp in te geven.
 +=== Soort vervoer: ===
 +
 +Hier kan je kiezen uit “eigen” of “openbaar” naargelang welk soort vervoer je
 +hebt genomen tijdens je vervoer onkost.
 +
 +=== Aantal Km: ===
 +
 +Dit tekstveld komt te voorschijn indien je gekozen hebt voor “eigen” bij Soort
 +vervoer. Indien dit te voorschijn komt moet je hier een getal ingeven anders
 +zal hier een boodschap te voorschijn komen dat je een getal moet invullen.
 +Indien je gekozen hebt voor “openbaar” zal je hier geen rekening met moeten
 +houden.
 +=== Bedrag: ===
 +
 +Dit tekstveld komt te voorschijn indien je gekozen hebt voor “openbaar” bij
 +Soort vervoer. Indien dit te voorschijn komt moet je hier een getal ingeven
 +anders zal hier een boodschap te voorschijn komen dat je een getal moet
 +invullen.
 +Indien je gekozen hebt voor “eigen” zal je hier geen rekening met moeten
 +houden.
 +
 +=== Omschrijving: ===
 +
 +Een vergadering, activiteit, e.d. met aanduiding van: tak, dienst, tijdschrift,
 +enz...
 +=== Begroting: ===
 +
 +Selecteer hier waar dat de activiteit, vergadering, e.d. mee te maken had.
 +Controleer dat dit zeker juist is want adv deze begroting wordt de
 +deelverantwoordelijke geselecteerd die de onkost al dan niet moet
 +goedkeuren.
 +
 +
 +==== Bewerken ====
 +{{:org:edit.png?32x32}}
 +
 +Indien je een onkost hebt ingevoerd die eigenlijk niet helemaal correct is kan je deze
 +wijzigen zolang dat je de kostennota nog niet verstuurd hebt.
 +Door middel van het icoontje kan je deze onkost wijzigen. Je wordt doorverwezen
 +naar een nieuwe pagina.
 +
 +Op deze pagina kan je je vertrekplaats, bestemming prijs of aantal km,
 +Omschrijving en Begroting nog aanpassen. Indien dit juist is druk je op de knop
 +onkost aanpassen.
 +Je onkost zal aangepast zijn en je wordt terug doorverwezen naar de normale
 +pagina “Onkosten formulieren invullen”.
 +
 +==== Verwijderen ====
 +{{:org:delete.png?32x32}}
 +
 +Indien je een onkost hebt ingevoerd die eigenlijk helemaal fout is ofwel niet van
 +toepassing is kan je deze verwijderen zolang dat je de kostennota nog niet verstuurd
 +hebt. Door middel van het icoontje kan je deze onkost verwijderen.
 +
 +**OPGELET**: Vanaf dit moment is de onkost helemaal weg en kan je ze niet meer
 +terug ophalen!
 +
 +==== Indienen ====
 +Als je klaar bent met het invoeren van onkosten klik je op “Klaar met onkostennota”
 +of op “Later Verder doen”. De aanvraag wordt in het eerste geval geregistreerd en er
 +wordt er een notificatie verstuurd naar de deelverantwoordelijken die de ingegeven
 +onkosten moeten valideren. In het tweede geval wordt de aanvraag geregistreerd als
 +“nog in de maak” en wordt er nog geen notificatie verstuurd.
 +Indien je geklikt hebt op “Klaar met onkostennota” zal je een boodschap krijgen of je
 +dit wel zeker wilt doen. Indien je akkoord gaat word je doorverwezen naar een
 +pagina waarin staat dat je aanvraag verzonden is plus de datum wanneer de
 +aanvraag verzonden is.
 +
 +==== Status bekijken ====
 +
 +Wanneer een onkost gevalideerd wordt door de deelverantwoordelijke krijg je een
 +mail aan met bericht of je onkost al dan niet goedgekeurd is. Maar om nu een
 +overzicht te zien van welke onkosten er nog open staan ga je in het menu naar 'Onkosten->Status ingestuurde onkosten' om zo een zicht te hebben op welke
 +onkosten er nog gevalideerd moeten worden door de deelverantwoordelijken.
 +
 +Wanneer je je kostennota hebt verstuurd kan je de status bezien of een bepaalde
 +ingevoerde onkost al dan niet is gecontroleerd.
 +De onkost kan verschillende statussen hebben.
 +
 +{{:org:ok.png?32x32}} De onkost is gecontroleerd door de deelverantwoordelijke en is
 +goedgekeurd.
 +
 +{{:org:fail.png?32x32}} De onkost is gecontroleerd door de deelverantwoordelijke en
 +afgekeurd.
 + 
 +{{:org:question.png?32x32}} De onkost is nog niet gecontroleerd door de
 +deelverantwoordelijke.
  
Navigatie