Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

handleidingen:groepsadmin:start [2020/02/24 17:03]
Veerle Janssens [Groepsinstellingen]
handleidingen:groepsadmin:start [2020/02/24 17:05] (huidige)
Veerle Janssens
Regel 26: Regel 26:
  
 ===== Lid ==== ===== Lid ====
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_2_tcontentmembersentry_output|Persoonsgegevens]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:lid|Lidgegevens]] 
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_4_TContentFunctionsEntry_OUTPUT|Functies]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:lid_individuelesteekkaart|Individuele steekkaart]]
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_8_tcontentextraentry_output|Extra gegevens]] +
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:lidoverzicht|Lid overzicht]]+
  
  
Navigatie