Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
handleidingen:groepsadmin:start [2020/02/24 17:03]
d5f75b320b812440010b8127fc8f4e6a [Groepsinstellingen]
handleidingen:groepsadmin:start [2020/02/24 17:05] (huidige)
d5f75b320b812440010b8127fc8f4e6a
Regel 26: Regel 26:
  
 ===== Lid ==== ===== Lid ====
-  * [[handleidingen:​groepsadmin:​paginahulp:src_2_tcontentmembersentry_output|Persoonsgegevens]] +  * [[handleidingen:​groepsadmin:​paginas:lid|Lidgegevens]] 
-  * [[handleidingen:​groepsadmin:​paginahulp:src_4_TContentFunctionsEntry_OUTPUT|Functies]] +  * [[handleidingen:​groepsadmin:​paginas:lid_individuelesteekkaart|Individuele steekkaart]]
-  * [[handleidingen:​groepsadmin:​paginahulp:​src_8_tcontentextraentry_output|Extra gegevens]] +
-  * [[handleidingen:​groepsadmin:​paginahulp:​lidoverzicht|Lid overzicht]]+
  
  
Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:groepsadmin:start (generated for current page)