Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

handleidingen:groepsadmin:start [2012/08/08 11:37]
Donald Valkaert [Algemeen]
handleidingen:groepsadmin:start [2020/02/24 17:05] (huidige)
Veerle Janssens
Regel 4: Regel 4:
   * [[videohulp|Gebruiker aanmaken (video)]]   * [[videohulp|Gebruiker aanmaken (video)]]
   * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:groepsadministratie|Groepsadministratie]] {{ :handleidingen:groepsadmin:groepsadmin-logo-transparant.png?nolink&200|}}   * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:groepsadministratie|Groepsadministratie]] {{ :handleidingen:groepsadmin:groepsadmin-logo-transparant.png?nolink&200|}}
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_1_tcontentmemberslist_output|Home pagina]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:ledenlijst|Ledenlijst]]
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:fakturatie_groepen|Stand van zaken]]+
   * [[handleidingen:groepsadmin:wijzig_paswoord|Wijzigen wachtwoord]]   * [[handleidingen:groepsadmin:wijzig_paswoord|Wijzigen wachtwoord]]
   * [[handleidingen:groepsadmin:wachtwoord_vergeten|Wachtwoord vergeten]]   * [[handleidingen:groepsadmin:wachtwoord_vergeten|Wachtwoord vergeten]]
   * [[handleidingen:groepsadmin:gebruikersnaam_vergeten|Gebruikersnaam vergeten]]   * [[handleidingen:groepsadmin:gebruikersnaam_vergeten|Gebruikersnaam vergeten]]
 ===== Filters ===== ===== Filters =====
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_10_tcontentfilter|Filter instellen]]  +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:filteren|Filter, kolommen en sortering instellen]] 
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_12_TContentRowSelector|Kolommen]] +  
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_16_TSortOrderSelector|Sorteren]] +
 [[http://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/doku.php?id=handleidingen:groepsadmin:videohulp|{{ :handleidingen:groepsadmin:videohulp.png?200| }}]] [[http://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/doku.php?id=handleidingen:groepsadmin:videohulp|{{ :handleidingen:groepsadmin:videohulp.png?200| }}]]
 ===== Exporteren ===== ===== Exporteren =====
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_14_afdrukken_downloaden|Exporteren]]  +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:exporteren|Exporteren naar pdf of excel]]  
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_15_etiketten|Exporteren naar etiketten]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:etiketten|Exporteren naar etiketten]] 
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:email|Exporteren naar e-mail]]+  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:email_ledenlijst|Exporteren naar e-mail]]
  
 ===== Groepsinstellingen ===== ===== Groepsinstellingen =====
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_11_tcontentgroupsentry_output|Groepsgegevens]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsinstellingen|Groepsgegevens]] 
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_9_tnietvvksmfunctieslist_output|Groepseigen functies]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsinstellingen#groepseigen_functies|Groepseigen functies]] 
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_7_textrafieldslist_output|Groepseigen gegevens]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsinstellingen#groepseigen_gegevens|Groepseigen gegevens]] 
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:groepsoverzicht|Groepsoverzicht]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:groepsinstellingen#inschrijvingsfiche|Inschrijvingsfiche]] 
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:ledenaantallen|Ledenaantallen]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:ledenaantallen|Ledenaantallen]]
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:orakel|Orakel]]+
  
  
 ===== Lid ==== ===== Lid ====
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_2_tcontentmembersentry_output|Persoonsgegevens]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:lid|Lidgegevens]] 
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_4_TContentFunctionsEntry_OUTPUT|Functies]] +  * [[handleidingen:groepsadmin:paginas:lid_individuelesteekkaart|Individuele steekkaart]]
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_8_tcontentextraentry_output|Extra gegevens]] +
-  * [[handleidingen:groepsadmin:paginahulp:lidoverzicht|Lid overzicht]]+
  
  
Navigatie