Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

handleidingen:groepsadmin:paginas:lid_toevoegen [2019/02/04 09:48]
Veerle Janssens [Functies toevoegen]
handleidingen:groepsadmin:paginas:lid_toevoegen [2019/08/29 13:27] (huidige)
Veerle Janssens
Regel 92: Regel 92:
 === De FV wijzigen === === De FV wijzigen ===
 De Financieel Verantwoordelijke van de groep ontvangt alle facturen zowel van lidgelden als van verzekeringen. Elke groep heeft minimum en maximum 1 FV. Je kan de FV dus niet schrappen. Als je een nieuwe persoon de functie FV geeft, wordt de functie automatisch afgesloten bij het 'oude' FV. De Financieel Verantwoordelijke van de groep ontvangt alle facturen zowel van lidgelden als van verzekeringen. Elke groep heeft minimum en maximum 1 FV. Je kan de FV dus niet schrappen. Als je een nieuwe persoon de functie FV geeft, wordt de functie automatisch afgesloten bij het 'oude' FV.
 +
 +=== De laatste persoon die DC is kan je niet schrappen - maximum aantal van functie DC bereikt in deze groep ===
 +Er zijn minimum 1 en maximum 2 districtscommissarissen (met de functie DC) per district. Dit wil zeggen dat het onmogelijk is de laatste DC te schrappen of een derde toe te voegen.
 +
 +Als er maar 1 persoon is met de functie DC, moet je dus eerst de nieuwe districtscommissaris de functie DC geven, en daarna bij zijn/haar voorganger de functie DC afsluiten. Als er 2 personen zijn met de functie DC, moet je deze functie eerst afsluiten bij de 'oude' districtscommissaris en daarna de functie toekennen aan de nieuwe dictrictscommissaris. Naast de functie DC bestaat ook de functie ADC (adjunct districtscommissaris).
 +
 +**Opgelet**: volgens de spelregels van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er 3 mogelijkheden:
 +
 +  * 1 districtscommissaris (DC)
 +  * een duo: beiden hebben de functie districtscommissaris (DC)
 +  * 1 of 2 districtscommissarissen (DC) aangevuld met een zelf te kiezen aantal adjuncten (ADC)
 +
 +Wanneer er geen DC is verkozen, neemt de gouwvoorzitter deze functie ad interim op. Geef hem/haar dan de functie DC in het betreffende district.
  
  
Navigatie