Inhoud

Nieuw Lid

Op deze pagina kan de gegevens van nieuwe leden invoeren.

Persoonlijk

De keuze 'Persoon met een beperking' is bedoeld voor leden of leiding met een handicap. Het is o.a. voor onze statistieken heel belangrijk om dit veld aan te vinken bij alle akabeleden. Zie ook functies bij akabeleden.

De keuze 'verminderd lidgeld' is bedoeld voor wie het financieel moeilijk heeft. Meer info vind je ook op onze website

e-mail is een verplicht veld voor personen met de functie VGA, FV of GRL. Voor andere leiding en leden is het een vrij veld.

Iedereen die zich registreert op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan zijn eigen adresgegevens aanpassen. Ook het e-mailadres. Dat laatste kan vanaf dan énkel door de persoon zelf aangepast worden, de andere gegevens kunnen nog wel door de VGA beheerd worden.

Naam, voornaam en geboortedatum kunnen alleen door de VGA aangepast worden.

Adressen

Selecteer een woonplaats door de (eerste cijfers) van de postcode of (de eerste letters van) de naam van de gemeente in te tikken. Doe het zelfde voor de straatnamen (zie ook 'ontbrekende straat' onderaan deze pagina).
Voor leden die al langer in de Groepsadministratie staan, kan het zijn dat de schrijfwijze van de straat afwijkt van de officiële schrijfwijze. Je kan deze aanpassen: selecteer alles in het veld 'straat', tik de eerste letters van de straatnaam en selecteer de passende straat. Zo zorg je ervoor dat bijvoorbeeld bij Gezinsetiketten er ook echt maar 1 etiket per adres is.

De velden woonplaats en straatnaam zijn gekoppeld aan de GIS-databank (Geografische Informatie Vlaanderen) en bevatten alle gemeenten en de bijhorende straatnamen in België.

Indien er in het huisnummer of de postbus letters staan moet je hoofdletters gebruiken, kleine letters worden niet geaccepteerd.

Het eerste adres wordt automatisch gezien als 'postadres'. Je hebt de mogelijkheid om meerdere adressen toe te voegen via de knop ' + adres toevoegen'. Deze kan je dan gebruiken om meerdere adressen per lid in te geven. Je kan daarna zo nodig het postadres aanpassen.

Het postadres kan niet gewist worden, om een adres te wijzigen moet je eerst het nieuwe adres aanmaken en daarna het oude adres wissen.

Contacten

Hier kan je de contacten beheren van je leden, je kan meerdere contactpersonen met hun eigen contactgegevens (bv. bij gescheiden ouders) toevoegen of wissen .

Ontbrekende straat
  • Voor het ingeven van straatnamen gebruiken wij een databank van Vlaamse overheid. Regelmatig krijgen wij van hen een update door met alle nieuwe straten, zo zijn we zeker dat alle straten van België in onze databank staan. Moest je hier toch aan twijfelen mag je ons altijd contacteren.
  • Soms kan het wel zijn dat de schrijfwijze anders is dan je verwacht had. Als je een opzoeking doet op http://maps.google.com/ met zoekterm 'gemeente, straat' bv 'kortrijk, st-rochusstraat' zal google je ook de correcte schrijfwijze geven. In dit geval gaat het over Sint-Rochusstraat in Deerlijk (tegen Kortrijk). Een andere manier is een '%'-teken tikken vóór een deel van de straatnaam: in dit geval bijvoorbeeld %Rochus.

Functies toevoegen

Hier kan je functies toekennen.

Klik op de pijl naast Functies bij de juiste groep om de lijst van functies zichtbaar te maken. Klik de gewenste functie aan en klik op Opslaan. Bij bestaande leden kan je ook de historiek van een lid zien door te klikken op 'Functiehistoriek weergeven'.

Je kan kiezen uit Scouts- en Gidsenfuncties die horen bij een bepaalde groep, of je kan groepseigen functies selecteren. De groepseigen functies zelf kan je aanmaken bij groepsinstellingen.

Opgelet: leden met alleen een groepseigen functie, komen niet terecht bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en zijn dus niet verzekerd.

Om een functie te schrappen, klik je naast de betreffende functie op 'Stop functie'.

Wie kan welke functies krijgen?

Leeftijd van leiding

Kapoenenleeftijd

Voor 2021-2022 betekent dit geboren zijn voor 31/12/2015. Kinderen die jonger zijn, maar in het eerste leerjaar zitten, kunnen wel aansluiten.

Akabeleden

Het is belangrijk (o.a. voor onze statistieken) dat je voor leden met een beperking het vakje 'persoon met beperking' aanvinkt. Het gaat hier dus enkel om leden of leiding met een beperking, bij andere leiding of leden (zonder beperking) van de akabetak of -groep mag je het vinkje niet opzetten.

Bij de jaarovergang zullen de sommige akabeleden niet automatisch overgaan, omdat hun leeftijd niet altijd overeenkomt met de gewone leeftijd voor een bepaalde tak. De VGA moet dan zelf bij deze leden de 'oude' functie schrappen en een nieuwe functie toekennen.

Functies stoppen

Je kan de functies van een lid beëindigen door te klikken op 'Stop functie'. Er wordt dan een einddatum aan de functie gegeven.

Sommige functies kan je niet stoppen. Er zijn aparte regels voor GRL, VGA en FV.

Groepsleiding

Er zijn minimum 1 en maximum 2 groepsleid(st)ers (met de functie GRL) per groep. Dit wil zeggen dat het onmogelijk is de laatste groepsleid(st)er te schrappen of een derde toe te voegen.

Als er maar 1 persoon is met de functie GRL, moet je dus eerst de nieuwe groepsleiding de functie GRL geven, en daarna bij zijn/haar voorganger de functie GRL stoppen. Als er 2 personen zijn met de functie GRL, moet je deze functie eerst afsluiten bij de 'oude' groepsleiding en daarna de functie toekennen aan de nieuwe groepsleiding. Naast de functie GRL bestaat ook de functie AGRL (adjunct groepsleiding) of GRLP (groepsleidingsploeg).

Opgelet: volgens de spelregels van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er 4 mogelijkheden:

1. 1 groepsleid(st)er (grl)

2. een duo: beiden hebben de functie groepsleid(st)er (grl)

3. 1 of een duo groepsleid(st)er (grl) met adjuncten (agrl)

4. 1 of een duo groepsleid(st)er (grl) met een groepsleidingsploeg (grlp)

De VGA wijzigen

De VGA (Verantwoordelijke Groepsadministratie) heeft een speciale functie: alleen hij/zij kan de groepsadministratie beheren. Daarom is het niet zomaar mogelijk om een VGA-functie te stoppen, want dan kan er niemand meer de gegevens van de groep beheren. Als je een nieuwe persoon de functie VGA geeft, wordt de functie automatisch afgesloten bij de 'oude' VGA.

De FV wijzigen

De Financieel Verantwoordelijke van de groep ontvangt alle facturen zowel van lidgelden als van verzekeringen. Elke groep heeft minimum en maximum 1 FV. Je kan de FV dus niet schrappen. Als je een nieuwe persoon de functie FV geeft, wordt de functie automatisch afgesloten bij het 'oude' FV.

Zowel VGA als FV kan je enkel toekennen aan personen met een lidnummer. Volledig nieuwe leden die deze functie opnemen, geef je eerst (tijdelijk) een andere functie vb. LosLid, nadat een lidnummer is toegekend door de Ledenadministratie kan je de functie FV of VGA wel toekennen.

De laatste persoon die DC is kan je niet schrappen - maximum aantal van functie DC bereikt in deze groep

Er zijn minimum 1 en maximum 2 districtscommissarissen (met de functie DC) per district. Dit wil zeggen dat het onmogelijk is de laatste DC te schrappen of een derde toe te voegen.

Als er maar 1 persoon is met de functie DC, moet je dus eerst de nieuwe districtscommissaris de functie DC geven, en daarna bij zijn/haar voorganger de functie DC afsluiten. Als er 2 personen zijn met de functie DC, moet je deze functie eerst afsluiten bij de 'oude' districtscommissaris en daarna de functie toekennen aan de nieuwe dictrictscommissaris. Naast de functie DC bestaat ook de functie ADC (adjunct districtscommissaris).

Opgelet: volgens de spelregels van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er 3 mogelijkheden:

Wanneer er geen DC is verkozen, neemt de gouwvoorzitter deze functie ad interim op. Geef hem/haar dan de functie DC in het betreffende district.

In welke functie betaal je lidgeld?

Elk lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalt maar 1 keer per werkjaar lidgeld. Als je meerdere actieve functies hebt, bepalen we een ‘hoogste’ functie. Er wordt eerst gekeken naar het groepsnummer. Wie lid is van de structuren krijgt altijd een individuele factuur. Volgorde van de groepen:

  1. Verbondsbestuur(en -bureau)
  2. De pedagogische commissie, de beheerscommissie, de verbondscommissie
  3. Gouwen
  4. Ploegen
  5. Districten
  6. Groepen
  7. Open kamp