Aanmelden | RegistrerenHelp

Dit is een oude revisie van het document!


Individuele steekkaart

Leden (of hun ouders) kunnen zelf een login aanmaken op de Groepsadministratie en op deze pagina hun individuele steekkaart online invullen. Enkel leiding van de groep en de leden zelf kunnen die informatie raadplegen.

Wat is het?

De individuele steekkaart is het formulier waarop de ouders van scoutsleden jaarlijks de persoonlijke, sociale en medische gegevens van hun kind invullen. Dankzij deze informatie kan een leidingsploeg op een veilige en juiste manier reageren in een noodsituatie.

Opvolging

Het is verplicht om een steekkaart op te maken voor elk lid. We raden aan om dit binnen de drie weken te doen na de inschrijving. In het begin van elk jaar moet de informatie op de steekkaart nagekeken worden. We raden ook aan om dit nogmaals te laten nakijken voor de kampen.

Is de individuele steekkaart al aangepast?

De individuele steekkaart moet aan het begin van elk scoutsjaar (en voor het kamp) aangepast worden zodat deze up-to-date blijft. Ook als er niets verandert tegenover het vorige jaar moeten ouders dit bevestigen via de Groepsadministratie. Om een lijst te krijgen van wie nog niet in orde is, kan je filteren op aanpasdatum van de individuele steekkaart

  • Als je wil weten wie zijn steekkaart nog niet aanpaste voor het kamp, filter je op bv. aangepast voor 01/06/xx. (Je krijgt iedereen die zijn steekkaart niet meer aanpaste sinds deze datum).
  • Als je wil weten wie zijn steekkaart wel aanpaste, filter je op aangepast na 01/06/xx.
  • Je scoutsjaar start op 1 oktober en je wil weten wie zijn steekkaart nog niet aanpaste in het huidige scoutsjaar. Gebruik de filter aangepast voor 01/10/xx.
  • Wil je weten wie al wel zijn steekkaart aanpaste sinds deze datum? Gebruik de filter aangepast na 01/10/xx
  • Als je wil weten wie zijn steekkaart nooit invulde gebruik dan de filter aangepast voor 01/09/2014 (elke steekkaart is namelijk fictief aangemaakt voor deze datum).

Groepsfiche

DC's kunnen hierin voor alle groepen van hun district gegevens bewaren. Groepsleiding heeft leesrechten over de fiche van haar eigen groep, alleen DC's hebben schrijfrechten. Heb je als groepsleiding vragen over de inhoud, neem dan contact met je DC.

Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:groepsadmin:paginas:lid_individuelesteekkaart (generated for current page)