Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_1_tcontentmemberslist_output [2018/10/09 11:15]
Veerle Janssens [Geblokkeerde leden]
handleidingen:groepsadmin:paginahulp:src_1_tcontentmemberslist_output [2018/10/15 13:28] (huidige)
Veerle Janssens [Homepagina (overzichtslijst)]
Regel 8: Regel 8:
   * zwart: actieve leden   * zwart: actieve leden
   * grijs-cursief: leden met alleen een groepseigen functie of oud-leden   * grijs-cursief: leden met alleen een groepseigen functie of oud-leden
-  * paars: leden met verkeerde adressen: zie verder: geblokkeerde leden 
- 
- 
  
  
Navigatie