Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
handleidingen:groepsadmin:lidkaarten_scannen [2011/09/28 15:26]
vj
handleidingen:groepsadmin:lidkaarten_scannen [2020/07/20 17:44] (huidige)
Veerle Janssens [Gespot in het wild]
Regel 2: Regel 2:
 {{:​groepsadmin:​barcode.jpg|}} {{:​groepsadmin:​barcode.jpg|}}
  
-Sinds het werkjaar 2009-2010 heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen beslist om op de lidkaart ook een barcode ​af te drukken. Dit maakt voor ons de registratie van aanwezigheden op evenementen zoals Herfstontmoeting of de verbondsraad makkelijk.+Op de lidkaart ​vind je naast het lidnummer ​ook een barcode. Dit maakt voor ons de registratie van aanwezigheden op evenementen zoals Herfstontmoeting of de verbondsraad makkelijk.
  
 In de Hopperwinkel is je lidkaart tevens klantenkaart,​ ook daar wordt de streepjescode gescand. In de Hopperwinkel is je lidkaart tevens klantenkaart,​ ook daar wordt de streepjescode gescand.
  
-We maakten deze informatiepagina zodat ook groepen, districten, gouwen, ploegen ​en commissariaten ​perfect gebruik kunnen maken van dit systeem.+We maakten deze informatiepagina zodat ook groepen, districten, gouwen en ploegen ​perfect gebruik kunnen maken van dit systeem.
  
  
Regel 15: Regel 15:
  
  
-Je kan eventueel zelf barcodes maken door een bepaald lettertype te installeren. Zet voor en na het lidnummer een asteriks ​(*) en verander het lettertype. Opgelet: als het lettertype te klein is of als een deel van de barcode niet afgedrukt wordt, kan deze niet gelezen worden.+Je kan eventueel zelf barcodes maken door een bepaald lettertype te installeren. Zet voor en na het lidnummer een asterisk ​(*) en verander het lettertype. Opgelet: als het lettertype te klein is of als een deel van de barcode niet afgedrukt wordt, kan deze niet gelezen worden.
  
 ===== Wat gebeurt bij het scannen ===== ===== Wat gebeurt bij het scannen =====
  
-Bij het scannen van de barcode geeft een barcode scanner ​net zoals een klavier aan een computer door wat hij gelezen heeft. Hij typt dit als het ware in. Je kan een scanner ook instellen dat hij nadien ook een Enter doorgeeft, wat een groot voordeel kan zijn.+Bij het scannen van de barcode geeft een barcodescanner ​net zoals een klavier aan een computer door wat hij gelezen heeft. Hij typt dit als het ware in. Je kan een scanner ook instellen dat hij nadien ook een Enter doorgeeft, wat een groot voordeel kan zijn.
  
 ===== Hoe kan ik dit gebruiken ===== ===== Hoe kan ik dit gebruiken =====
  
-Als je de scanner aangesloten hebt kan je dus in een tekstverwerker een lidnummer scannen + een Enter. +Als je de scanner aangesloten hebtkan je dus in een tekstverwerker een lidnummer scannen + een Enter. 
-Als we nu op voorhand een lijst in excel zetten waar de lidnummer in staat (te exporteren ​op de groepsadministratie)+Als we nu op voorhand een lijst in excel zetten waar de lidnummer in staat (te exporteren ​uit de groepsadministratie)
 dan we kunnen we vrij makkelijk een knop maken in excel met een paar lijnen code  die in de excel lijst dan we kunnen we vrij makkelijk een knop maken in excel met een paar lijnen code  die in de excel lijst
 gaat zoeken (vb kolom C) en in een andere kolom ("​Aanwezig?"​) bv JA zet  (vb kolom F) gaat zoeken (vb kolom C) en in een andere kolom ("​Aanwezig?"​) bv JA zet  (vb kolom F)
Regel 63: Regel 63:
 ==== Gespot in het wild ==== ==== Gespot in het wild ====
  
-Via Gouw Limburg kregen we een mailtje dat zij voor hun jaarlijks Gouwbal een programmaatje hebben geschreven ​die+Via Gouw Limburg kregen we een mailtje dat zij voor hun jaarlijks Gouwbal een programmaatje hebben geschreven ​dat
 gebruik maakt van de lidkaart. Aan de inkom houden ze zo bij hoeveel mensen er per district aanwezig zijn etc. gebruik maakt van de lidkaart. Aan de inkom houden ze zo bij hoeveel mensen er per district aanwezig zijn etc.
 Hun programmaatje:​{{:​groepsadmin:​programma_gouwbal.zip|}} Hun programmaatje:​{{:​groepsadmin:​programma_gouwbal.zip|}}
Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:groepsadmin:lidkaarten_scannen (generated for current page)