Aanmelden | RegistrerenHelp

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

disclaimer [2016/09/23 18:20] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Disclaimer ======
 +
 +**Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw respecteert de privacy van alle gebruikers** van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft **vertrouwelijk** wordt behandeld.
 +
 +Gebruikers die hun **gegevens aanpassen** doen dit onder eigen verantwoordelijkheid,  of in voorkomend geval onder verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogd.
 +
 +Alle gegevens zullen **uitsluitend worden gebruikt voor** de verwerking van het lidgeld en verzending van de lidkaarten, tijdschriften en facturen. Voor andere zaken wordt steeds uw toestemming gevraagd. 
 +
 +Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw zal uw persoonlijke gegevens **niet aan derden** verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken van de zending van de lidkaarten, tijdschriften en facturen.
  
Navigatie