Inhoud

Verslag uit de pedagogische commissie

2017-2018

14 juni 2018

De pedagogische commissie

17 mei 2018

De pedagogische commissie:

27 tot 29 april 2018

De pedagogische commissie:

15 maart 2018

De pedagogische commissie:

22 februari 2018

De pedagogische commissie

11 januari 2018

De pedagogische commissie

14 december 2017

De pedagogische commissie

16 november 2017

De pedagogische commissie

19 oktober 2017

De pedagogische commissie

14 september 2017

De pedagogische commissie

2016-2017

15 juni 2017

De pedagogische commissie

18 mei 2017

De pedagogische commissie

28 tot 30 april 2017

De pedagogische commissie ging op planweekend en

16 maart 2017

De pedagogische commissie:

16 februari 2017

De pedagogische commissie: * formuleert een advies voor de verbondscommissie ivm deelname Pride * geeft feedback aan de werkgroep Rangers en Rovers over hun plannen. * keurt het project August Cruise goed * geeft Nisse als input over Investeren met impact mee

* geeft ploeg Internationaal de toestemming om de vliegtickets en inkom voor de Scouts van Macedonië voor het partnershipevent te betalen. * schenkt 890 euro aan het project Bushcraftweekend in ruil voor 50 deelnemersplaatsen en om de deelnameprijs te drukken.

12 januari 2017

De pedagogische commissie:

15 december 2017

De pedagogische commissie:

17 november 2016

De pedagogische commissie:

20 oktober 2016

De pedagogische commissie:

10 oktober september 2016

De pedagogische commissie:

22 september 2016

De pedagogische commissie:

2015-2016

16 juni 2016

De pedagogische commissie:

22-24 april 2016

De pedagogische commissie:

17 maart 2016

De pedagogische commissie:

18 februari 2016

De pedagogische commissie:

21 januari 2016

De pedagogische commissie:

17 december 2015

De pedagogische commissie:

19 november 2015

De pedagogische commissie:

15 oktober 2015

De pedagogische commissie:

10 september 2015

De pedagogische commissie:

2014-2015

18 juni 2015

De pedagogische commissie:

21 mei 2015

De pedagogische commissie:

24-26 april 2015

De pedagogische commissie:

19 maart 2015

De pedagogische commissie:

12 februari 2015

De pedagogische commissie:

22 januari 2015

De pedagogische commissie:

18 december 2014

De pedagogische commissie

20 november 2014

De pedagogische commissie

16 oktober 2014

De pedagogische commissie

9 oktober 2014

De pedagogische commissie

18 september 2014

De pedagogische commissie

2013-2014

19 juni 2014

De pedagogische commissie

17 en 18 mei 2014

De pedagogische commissie

17 april 2014

De pedagogische commissie

13 maart 2014

De pedagogische commissie

20 februari 2014

De pedagogische commissie

17-18 januari 2014 - 24 beleid in Drieboomkensberg

12 december 2013

De pedagogische commissie:

21 november 2013

De pedagogische commissie:

17 oktober 2013

De pedagogische commissie:

13-14 september 2013 - 24 beleid in de Fiertel te Ronse

Welkom aan alle nieuwe en iets minder nieuwe mensen!

2012-2013

20 juni 2013

De pedagogische commissie:

30 mei 2013

De pedagogische commissie:

14 maart 2013

De pedagogische commissie:

20 februari 2013

De pedagogische commissie:

18-19 januari 2013 - 24u in de Brink

17 januari 2013

De pedagogische commissie

20 december 2012

De pedagogische commissie

22 november 2012

De pedagogische commissie

11 oktober 2012

De pedagogische commissie

14-15 september 24u beleid in Moerkensheide

http://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/moerkensheide/wegbeschrijving

2011-2012

14 juni 2012

De pedagogische commissie

24 mei 2012

De pedagogische commissie

4 en 5 mei 2012

De pedagogische commissie

19 april 2012

De pedagogische commissie

29 maart 2012

De pedagogische commissie

9 februari 2012

De pedagogische commissie keurde

De pedagogische commissie

20-21 januari 2012: 24u beleid in de Brink (Herentals)

20 december 2011

De pedagogische commissie

17 november 2011

De pedagogische commissie

13 oktober 2011

De pedagogische commissie

16-17 september 2011 - 24u in Moerkensheide

Op weekend, samen met de pedagogische, verbonds- en beheerscommissie en de gouwvoorzitters

2010-2011

5 mei 2011

BP-camp kreeg groen licht om dit verder uit te werken tegen de zomer van 2012.

ook de zingevingsmap diende een project in en kreeg een 'GO'.

het katapultproject van technieken mag er komen, maar niet onder naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

we blijven achter mandaten van 3 jaar staan, groeitraject-gewijs, koppeling van mandaten van 2 mensen, dat hoeft niet per sé.

sleutelgebieden en taken werden uitgespit, volgende stap op planweekend

24 maart 2011

projecten

* Imagocampagne: het nieuwe concept werd unaniem goedgekeurd, vanaf juni meer hierover

* promofilm Akabe: Commissariaat Akabe wil vooral inzetten op communicatie: zowel intern als extern. Om akabe meer bekendheid te geven en leiding meer te motiveren om de overstap te maken. Bij deze werd stap 1 goedgekeurd.

* Kwaliteit op kamp: gaat over stand van zaken, geen goedkeuring.wel Kampcampagne vanuit GSB en vanuit Steunpunt Jeugd.

(In) leiding

we hakten knopen door zodat we hier in de werkgroep mee verder kunnen:

* Begeleidershouding: systeem van kapoenen, maar dan meer algemeen en op maat van leiding uitgewerkt.

* 6 van de activiteit: zijn er 7 geworden. en een checklist van waar je aan moet denken als je een activiteit organiseert.

Visietekst diversiteit

werd al goedgekeurd op de Vcom, maar ook hier groot applaus. Afspraak is dat iedereen neemt het mee en we zetten het opnieuw op de agenda van pedacom in mei. Ondertussen wordt de visietekst van akabe er naast gelegd.

24 februari 2011

sociale media

* Kom uit uw tent: We blikten terug op de communicatie met ouders, en besloten dat het allemaal zeker waard was, dat er interessante info is uitgekomen, maar dat we dit niet mogen overroepen. Volgende keer iets anders. * Visietekst website: staat ondertussen al op de .org. we kijken hoe we het deel van de Pcom beter kunnen aanpakken op planweekend. Net zoals een aanpak rond nieuwsbrieven naar leiding. * facebook: Jan bereidt dit voor tegen het planweekend

projecten

HO kreeg alvast een eerste boost om de vormingsmomenten inéén te boksen. Op naar augustus '11!

21-22 januari 2011: 24 uur van de commissies

Met een 50-tal leden van verbonds-, beheers-, pedagogische commissie en de gouwvoorzitters zakten we af naar De Brink. We klinken op het nieuwe jaar met allemaal fijne voornemens.

vrijdag:

zaterdag:

Varia:

23 december 2010

25 november 2010

21 oktober 2010

op deze eerste pedagogische commissie van dit vurige werkjaar, broeiden volgende agendapunten:

10-11 september 2010 24 uren

2009-2010

24 juni 2010

28 - 29 mei 2010: planweekend

Op Drieboomkensberg

Vrijdag Dries kwam langs om ook met de pedagogische commissie na te denken over de VC-verkiezingen en hoe dit is kunnen gebeuren. We trokken wijze lessen, maar willen nu wel vooruit.

Zaterdag

 1. groepen ondersteunen in overlegstructuren
 2. communicatie met leden en leiding, o.a. over pedagogie van scouting en beheersmatige inhoud
 3. kruisbestuiving tussen gouwen/districten en ploegen/commissariaten
 4. efficiente en effectieve informatiedoorstroming naar groepen

29 april 2010

hebben we onze tanden gezet in volgende punten:

op naar de volgende!

25 maart 2010

In het gouwhuis van gouw Waas verzamelden we voor volgende agenda:

25 februari 2010

Een stevige brok vergadering:

27 januari 2010

Actie in het nieuwe jaar:

8-9 januari 2010

Januari was een speciale maand voor de nationale vergaderingen (verbondscommissie, beheerscommissie, pedagogische commissie en de gouwvoorzitters). Op 8 en 9 januari trokken we met zijn allen naar Den Brink voor de 24-uur van beleid en uitwisseling. Een weekend met twee pijlers: enerzijds een stevige denktank om aanzetten te geven voor projecten voor de komende 3 jaar, anderzijds een informeel netwerkmoment. Plezant was het alleszins, kwamen er zeker aan bod:

17 december 2009

witte chaos legt België lam, en ook de pedagogische commissie. inhaalbeweging in januari…

26 november 2009

met een stevig gevulde vergadering (zowel van mensen als van agendapunten) kwamen we tot volgende resultaten:

* logo's ploegen en commissariaten: nadat we de historiek van onze beeldvorming even onder de loepe hebben genomen, en de vraag van meer visualisering van ploegen en commissariaten, kozen we om toch te gaan voor logo's voor iedereen, die wel binnen onze en elkaars huisstijl passen. commissariaten gaan verder met de taklogo's, voor de ploegen ontwerpen Jan, de ploegen en de ontwerper tegen HO 2010 eenvormige logo's voor iedereen.

* Groendienst/greenteam: In de schoot van de pedagogische commissie draait al een tijdje een ‘ploegje milieu’. Nu dit meer en meer vaste vorm krijgt, kwamen ze hun plannen voor de nabije en verdere toekomst voorstellen. zij schreven een prima missietekst (aanleunend bij de algemene missietekst), daarnaast hebben ze drie algemene actiepunten: • Antwoord geven op issues die leven in beweging: glazen of plastiek flesjes • Tools aanreiken om milieubewustzijn aan te wakkeren • Actief informeren. Tot slot bespraken we de naamgeving en kozen we ervoor om in de Nederlandstalige lijn te blijven: welkom Groendienst!

U hoort nog van hen!

* jaarthema: Vorige vergadering kwamen we na een brainstorm tot een beperkt lijstje voorstellen. Vandaag maakten we de selectie tot 3 sterke thema’s: uniek-identiek, dienst, vuur. Na uitwerking komen deze op de verbondsraad van februari.

22 oktober 2009

Tussen anders getikte giver-minuten, overlopen van to do's en werkgroepjesverdeling en een hoop varia's, een paar grote brokken:

op naar de volgende!

planweekend september 2009

op het planweekend van september gingen we kayakken bij valavond en namen we een goeie inhoudelijke start:

2008-2009

25 juni 2009

Op deze laatste vergadering bespraken we:

28 mei 2009

Planweekend 8 - 10 mei 2009

in 't kort:

 1. Profiel leiding: als we niet weten wat het profiel is van onze leiding, kunnen we niet communiceren.
 2. Wervingswind: leefmilieu, kw
 3. Welpen/kabouters: duizenden welpjes, da’s echt typisch voor de scouts en die hebben helemaal niemand.
 4. Maximumfactuur: ’t is crisis: Hoeveel geld vraag je voor een werkjaar: onderzoek, Frank VDB en een team, is een thema dat elk groep aanbelangt.
 5. Hoe brengen we onze pedagogische inhoud over?

in 't lang: zie .org voor het verslag

19 maart 2009

Twee grote punten op deze vergadering:

19 februari 2009

Op een stevige agenda stonden volgende punten:

22 januari 2009

 1. Ook op deze vergadering werd er veel tijd uitgetrokken voor het vernieuwde concept van HO. De focus lag op wat er verwacht wordt van ploegen en commissariaten en hun draagkracht daarvoor. Inhoudelijke vinden we dit een grote kans doordat er meer ruimte is voor het programma en de focus op vorming. Bij de verdere uitwerking van vrijdagavond en zaterdagmiddag moet er rekening gehouden worden met die (wisselende) draagkracht.
 2. We bekeken de drie inhoudelijk uitgewerkte voorstellen tot jaarthema. De grote lijnen zitten zeker goed. In die vorm zullen de 3 voorstellen op de verbondsraad liggen om er één uit te kiezen. (zie de nota's in zending 2)
 3. Een korte tussentijdse evaluatie van de vergadering liet zien dat een aantal dingen goed zitten maar dat er een aantal punten voor verbetering vatbaar zijn zoals betrokkenheid/deelname aan de vergadering. Nog een half jaar om er werk van te maken!
 4. De vergadering bekrachtigde Johanna als vertegenwoordigster op het verbondsbestuur van pedagogische commissie en staf.

18 december 2009

Om het jaar af te sluiten:

27 november 2008

23 oktober 2008

12-14 september 2008 (startweekend)