Aanmelden | RegistrerenHelp

Structuren

…greep uit de agenda van Els en Tom…

2012 - 2013

september - oktober

 • Mathias neemt pakket Tom over, Tom komt ons wel halftijds vervoegen voor paar maand.
 • Verwelkomen Jolien als vervangster van Els
 • Onthaal gouwbureau's
 • Beleidsweekend en agenda vergaderingen voorbereiden
 • DC-Going opstarten
 • Methodiekenweekend opstarten
 • Structuurteam: zie eigen verslag
 • Onthaalbrochure DC's afwerken en verspreiden
 • Vinger aan de pols houden bij gouwen

2011 - 2012

juni - augustus

 • Mathias vervangt Tom, op aantal specifieke projecten
 • EVC-project met Les Scouts: Gezamenlijk project rond erkenning en bewustwording van competenties. Ons competentieprofiel gematcht met de webtool
 • Onthaalbrochure voor DC: reeds geschreven zaken opgepakt en samen gegooid tot brochure.
 • Competentieprofielen: verzamelen van alle input en harmoniseren
 • Ontwikkelagenda: schrijven schrijven schrijven
 • Staat van je Gouw en District: projectgroep begeleiden

februari - mei

december - februari

oktober - december

mei - oktober

 • In - Leiding: meer en meer vorm en inhoud, o.a. begeleidershouding, 7 van de activiteit,…
 • Reputation Camp (GSB werkgroep): gezamenlijk standpunt uitgewerkt, kampcharter vertaald en verspreid, brief naar burgemeesters,…
 • O&W: juli-nr gedrukt en geleverd, GR ineengebokst (zie postbus eind deze maand), december-nr in de maak, onthaal nieuwe schrijvers
 • Commissie Kritische Kijk die op volle snelheid gekomen is
 • Website: redactie en klaarstomen van enkele nieuwigheden (technieken-database, verbetering totem-zoeker, layout meer in huisstijl, …)
 • Structuurteam: kompasmethodiek gelanceerd, visie op EVC's op Vcom, coaching verder uitgewerkt,…
 • Op verschillende vergaderingen nog aan competentieprofielen gewerkt
 • stafplanning x2
 • opstart methodiekenweekend 2012
 • opstart DC-going
 • onthaal en op weg helpen van nieuwe mensen in de pedagogische commissie
 • onthaal van nieuwe leden gouwbureau's
 • Vlaamse Jeugdraad: opvolging stuurgroep fusie van de vzw's Vlaamse Jeugdraad, Steunpunt Jeugd en VIP jeugd
 • Enige vakantie en een fijne Jamboree
 • Eerste gesprek met stagiair die binnenkort Structuren vervoegt

2010 - 2011

december - januari

 • opleiding 'inspirerend coachen' afgerond, en nu ermee aan de slag! eerst en vooral in eigen werk, verdere uitwerking hiervan op methodiekenweekend, via structuurteam,…
 • structuurteam: coaching, competenties, levenscyclus, … en hoe zien we dat op Methodiekenweekend en GRL-congres
 • GRL-congres: inhoudelijke invulling, methodiek, enquête
 • uitzwaai van Jolien na 4 maand stage (dankjewel!)
 • weekendje met de verbondscommissie om eens echt wat werktijd te hebben en elkaar wat nader te leren kennen in de West-Vlaamse sneeuw
 • bezoekje ploegweekend internationaal: over sponsoring en subsidiëring
 • voortgangsrapport: feiten verzamelen
 • pedagogische inhoud wordt 'basiswerk beginnende leiding', opgestart met de werkgroep, inhoud verzameld en feedback gevraagd aan nationale vergaderingen en beginnende leiding zelf
 • laatste hand aan methodiekenweekend-sessies
 • en de inschrijvingen voor dat methodiekenweekend gestart en de praktische kant opgenomen
 • O&W: 3 nummers in verschillende fases, zoektocht naar nieuwe vorm redactieraad
 • eerste GSB-vergadering over 'reputation camp', wordt zeker nog vervolgd
 • visie op de website afgewerkt
 • wiki opgekuist enzo, kwestie dat die de kaderkrant kan vervangen
 • nieuwjaarswensen en -drankjes
 • beetje vakantie tijdens de feestdagen
Navigatie
QR Code
QR Code stavaza:pedagogisch:structuren (generated for current page)