Lid

Hier krijg je een overzicht van de persoonsgegevens, de contactgegevens en de functiehistoriek van een lid. Je kan de persoonlijke gegevens, de adresgegevens en de contacten aanpassen en functies toekennen of schrappen.