Inhoud

Lidkaart Barcode scannen

Op de lidkaart vind je naast het lidnummer ook een barcode. Dit maakt voor ons de registratie van aanwezigheden op evenementen zoals Herfstontmoeting of de verbondsraad makkelijk.

In de Hopperwinkel is je lidkaart tevens klantenkaart, ook daar wordt de streepjescode gescand.

We maakten deze informatiepagina zodat ook groepen, districten, gouwen en ploegen perfect gebruik kunnen maken van dit systeem.

Wat is een barcode

Een barcode is een reeks van streepjes die gelezen kan worden door een scanner zoals je die aan alle kassas aan treft. Het is mogelijk om zelf een barcode scanner aan te kopen of te huren. Op het verbond gebruikt men het type Symbol LS2208.

Je kan eventueel zelf barcodes maken door een bepaald lettertype te installeren. Zet voor en na het lidnummer een asterisk (*) en verander het lettertype. Opgelet: als het lettertype te klein is of als een deel van de barcode niet afgedrukt wordt, kan deze niet gelezen worden.

Wat gebeurt bij het scannen

Bij het scannen van de barcode geeft een barcodescanner net zoals een klavier aan een computer door wat hij gelezen heeft. Hij typt dit als het ware in. Je kan een scanner ook instellen dat hij nadien ook een Enter doorgeeft, wat een groot voordeel kan zijn.

Hoe kan ik dit gebruiken

Als je de scanner aangesloten hebt, kan je dus in een tekstverwerker een lidnummer scannen + een Enter. Als we nu op voorhand een lijst in excel zetten waar de lidnummer in staat (te exporteren uit de groepsadministratie) dan we kunnen we vrij makkelijk een knop maken in excel met een paar lijnen code die in de excel lijst gaat zoeken (vb kolom C) en in een andere kolom (“Aanwezig?”) bv JA zet (vb kolom F)

Sub Scannen()
'
' Scannen Macro
'
  Dim FindString As String
  Dim Rng As Range
  FindString = InputBox("Scan de barcode")
  If Trim(FindString) <> "" Then
    With Sheets("Blad1").Range("C:C")
      Set Rng = .Find(What:=FindString, _
              After:=.Cells(.Cells.Count), _
              LookIn:=xlValues, _
              LookAt:=xlWhole, _
              SearchOrder:=xlByRows, _
              SearchDirection:=xlNext, _
              MatchCase:=False)
      If Not Rng Is Nothing Then
        Application.Goto Rng.Offset(0, -2), True
        Rng.Offset(0, 3).FormulaR1C1 = "JA"
      Else
        MsgBox "Lidnr niet gevonden"
      End If
    End With
  End If
End Sub

Een voorbeeld excel kan je hier downloaden. Let op: Macro's moet je toelaten voorbeeld_scannen.xls

Gespot in het wild

Via Gouw Limburg kregen we een mailtje dat zij voor hun jaarlijks Gouwbal een programmaatje hebben geschreven dat gebruik maakt van de lidkaart. Aan de inkom houden ze zo bij hoeveel mensen er per district aanwezig zijn etc. Hun programmaatje:programma_gouwbal.zip